Algısal Sapmalar Ve Demografik Özellikler Arasındaki İlişki: Yönetici Ve Yönetici Adayları Üzerinde Bir Saha Araştırması

2011-05-10
Citation Formats
Ö. Özdemir, “Algısal Sapmalar Ve Demografik Özellikler Arasındaki İlişki: Yönetici Ve Yönetici Adayları Üzerinde Bir Saha Araştırması,” 2011, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78185.