Algısal Sapmalar Ve Demografik Özellikler Arasındaki İlişki: Yönetici Ve Yönetici Adayları Üzerinde Bir Saha Araştırması

2011-05-10

Suggestions

Algısal Çokdillilik çerçevesinde Türkiye ve Azerbaycan Türkçesi arasında karşılıklı anlaşılırlık
Akkuş, Mehmet; Sağın Şimşek, Sultan Çiğdem (2016-05-13)
Detection of earthquake damaged buildings from post-event photographs using perceptual grouping
Güler, Muhammet Ali; Türker, Mustafa; Department of Geodetic and Geographical Information Technologies (2004)
Two approaches were developed for detecting earthquake damaged buildings from post-event aerial photographs using shadow analysis and perceptual grouping. In the first approach, it is assumed that the vector boundaries of the buildings are not known a priori. Therefore, only the post-event aerial photographs were used to detect the collapsed buildings. The approach relies on an idea that if a building is fully damaged then, it will not generate a closed contour. First, a median filter is applied to remove t...
Algılanan Ebeveynlik Biçimlerinin Kişiler Arası Döngüsel Model Üzerinde Temsili
Akyunus, Miray; Akbay, Sergen (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-2)
Şema Terapi Kuramına göre farklı ebeveynlik biçimleri, çocukluk çağında karşılanmayan veya fazlasıyla karşılanan temel psikolojik ihtiyaçlar aracığıyla erken dönem uyumsuz şemaların gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Bu şemaların da farklı psikolopatolojilerin gelişiminde ve kişiler arası işlevselliğin bozulmasında etkili olduğu öne sürülmektedir. Bu çalışmada, algılanan farklı ebeveynlik biçimlerinin özgül kişiler arası problem türleri ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya, yaşları 1...
The interplay of perceived family factors and personal cognitive factors in predicting physical aggression among urban youth
Çetinkaya Yıldız, Evrim; Sümer, Zeynep; Department of Educational Sciences (2010)
The purpose of the current study was to examine personal cognitive variables (adolescents’ beliefs supporting aggression, adolescents’ self-efficacy for alternatives to aggression, and adolescents’ personal value on achievement) as potential mediators of the relationship between perceived family factors (parental support for aggression, family conflict, and parental monitoring) and adolescents physical aggression among Turkish adolescents living in Ankara. Volunteered students (2443 sixth, seventh, and eigh...
Designing perceptual persuasion; development of a design tool that enables designers to use the persuasiveness of visual elements in conversion centered website design/
Middendorf, Wouter H.; Hasdoğan, Gülay Fatma; Ridder, Huib de; Department of Industrial Design (2011)
Citation Formats
Ö. Özdemir, “Algısal Sapmalar Ve Demografik Özellikler Arasındaki İlişki: Yönetici Ve Yönetici Adayları Üzerinde Bir Saha Araştırması,” 2011, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78185.