Hide/Show Apps

Project and Design

Browse
Search within this collection:

Recent Submissions

Traffic Safety Cultures and the Safe Systems Approach – Towards a Cultural Change Research and Innovation Agenda for Road Safety (TraSaCu)
Özkan, Türker(2018-2-28)
Traffic Safety Culture (TraSaCu) aims at developing a cultural approach in road traffic safety research and accident prevention. Traditional approaches to traffic safety shall be complemented by a cultural perspective whic...
Hız-Doğruluk Fonksiyonlarının Modellenmesi
Kılıç Özhan, Aslı(2018-12-31)
Psikoloji araştırmalarında sıklıkla karşılaşılan engellerden biri katılımcıların hızlı cevap vermek için cevabın doğruluğundan ödün vermeleridir. Bu olgu, hız- doğruluk ödünümü (speed-accuracy tradeoff) olarak adlandırılma...
BECK DEPRESYON ENVANTERİ II’NİN TÜRKİYE ÖRNEKLEMİNDE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Canel Çınarbaş, Deniz; Ongan, Erdem; Bozo Özen, Özlem(2017-12-31)
Beck Depresyon Envanteri'nin ikinci versiyonu (BDE-II; Beck, Steer, & Brown, 1996) yıllardır İngilizce literatürde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu ölçek Türkçe'ye de çevrilmiş, kültürler-arası çalışmalarda yapısal eşitl...
Norm çatışma düzeyi ve grup kimliğiyle özdeşleşmenin muhalefet ve uymaya etkisi
Cingöz Ulu, Banu(2018-12-31)
Önerilen araştırma Packer ve arkadaşları tarafından geliştirilen “Norm Çatışması Modeline göre Muhalefet” ("Normative Conflict Model of Dissent") çerçevesinde, modelin Türkiye bağlamına uyarlanmasını ve belli başlı kültür...
Anısal Bellek Süreçleri
Kılıç Özhan, Aslı(2016-12-31)
Bu çalışma, bellek güçlendirmede etkili olan faktörleri araştırmayı amaçlamaktadır. Liste gücü etkisi (list-stregth effect) bellekte güçlendirilen öğelerin zayıf öğeler üzerindeki etkisi olarak tanımlanırken, liste uzunluğ...
Trafikte Görev Performansı ve Ortamsal Performans
Öz, Bahar(2018-12-31)
Dünyada her yıl 1.25 milyon kişi trafik kazalarında hayatını kaybetmektedir, gerekli önlemlerin alınmaması durumunda 2030 yılında trafik kazaları önde gelen ölüm sebepleri arasında yedinci sırada yer alacaktır (WHO, 2015)....
Anne Duyarlılığının Yaşamın İlk Yılında Öz-Düzenleme ile İlişkisi
Selçuk, Emre(2015-12-31)
Son yıllardaki çalışmalar erken yaşantıdaki çevresel etkilerin, özellikle ebeveyn davranışlarının ileriki yıllarda öz-düzenleme kapasitesine etki ettiğini göstermişse de bu ilişkinin altında yatan mekanizmalar halen tam ol...
Akademik Başarıyı Etkileyen Bireysel Farklılıklar
Toker, Yonca(2015-12-31)
Bu çalışmada, zihinsel yeteneklerin, edinilmiş alan bilgisinin, kişilik değişkenlerinin ve mesleki ilgilerin akademik başarı ile olan ilişkileri araştırılacaktır. Çalışmanın birinci amacı, bir lisans üstü programına (yükse...
PSİKOLOJİK NEDENLERLE TÜRBE VE HOCA ZİYARETLERİNDE BULUNAN BİREYLERİN DENEYİMLERİ
Canel Çınarbaş, Deniz; Ar, Yağmur(2016-12-31)
Son yıllarda türbe ziyareti gibi yerel sağaltım yöntemlerinin öneminden ve ruh sağlığına olan faydalarından sıklıkla bahsedilmiştir. Örneğin, Kuzey Amerika kaynaklı psikoloji çalışmalarında, özellikle de danışmanlık psikol...
ANNE-ÇOCUK KONUŞMALARINDA ANNENİN KULLANDIĞI MİMİK VE DOKUNMA DAVRANIŞININ ÇOCUĞUN BELLEK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Şahin Acar, Başak(2015-12-31)
Anne-çocuk konuşmalarındaki bellek özelliklerine bakıldığında (annenin ve çocuğun kullandığı benlikle ilgili sözcük, başkalarıyla ilgili sözcük, biz’le ilgili sözcük, toplam sıfat ve belirteç, toplam açık uçlu soru ve kapa...