Department of Psychology, Project and Design

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Project (46)

Has File(s)
No (28)
Yes (18)

Author
Mısırlısoy, Mine (7)
Özkan, Türker (7)
Gençöz, Faruk (3)
Gençöz, Tülin (3)
Karancı, Ayşe Nuray (3)

Subject
Psikoloji (18)
Sosyal Bilimler (7)
Davranış Bilimleri (2)
Sosyoloji (2)
Aile Çalışmaları (1)

Date Issued
2002 - 2009 (9)
2010 - 2018 (37)

Recent Submissions

Norm çatışma düzeyi ve grup kimliğiyle özdeşleşmenin muhalefet ve uymaya etkisi
Cingöz Ulu, Banu(2018-12-31)
Önerilen araştırma Packer ve arkadaşları tarafından geliştirilen “Norm Çatışması Modeline göre Muhalefet” ("Normative Conflict Model of Dissent") çerçevesinde, modelin Türkiye bağlamına uyarlanmasını ve belli başlı kültür...
Trafikte Görev Performansı ve Ortamsal Performans
Öz, Bahar(2018-12-31)
Dünyada her yıl 1.25 milyon kişi trafik kazalarında hayatını kaybetmektedir, gerekli önlemlerin alınmaması durumunda 2030 yılında trafik kazaları önde gelen ölüm sebepleri arasında yedinci sırada yer alacaktır (WHO, 2015)....
Hız-Doğruluk Fonksiyonlarının Modellenmesi
Kılıç Özhan, Aslı(2018-12-31)
Psikoloji araştırmalarında sıklıkla karşılaşılan engellerden biri katılımcıların hızlı cevap vermek için cevabın doğruluğundan ödün vermeleridir. Bu olgu, hız- doğruluk ödünümü (speed-accuracy tradeoff) olarak adlandırılma...
Kaynağın Sunumunun ve Test Formatının Kaynak ve Tanıma Belleği Üzerindeki Etkisi (The Effects of Source Presentation and Test Format on Recognition Memory for Item and Source)
Mısırlısoy, Mine; Tanyaş, Hilal(2018-12-31)
Bazı araştırmacıların olası tehditlere karşı uyarısına rağmen (Dodson & Johnson, 1993; Marsh, Cook, & Hicks, 2006), literatürde kaynak denetleme test formatları birbirlerinin yerine alternatif olarak kullanılmaktadır. Bu d...
Çocuğun mizacı ve doğa ile ilişkisinin duygu düzenleme ve içselleştirme problemleri üzerindeki etkisi: kortisol seviyesinin aracı rolü
Kazak Berument, Sibel; Bakir, Tuğçe(2018-12-31)
Literatürdeki pek çok çalışma, doğal çevrenin çocukların psikolojik iyilik halleri ve fiziksel, bilişsel, sosyo-duygusal ve benlik gelişimleri üzerinde önemli bir etkisi olduğunu göstermektedir (örn; Kuo ve Taylor, 2004; T...
Erken Dönem Yaşam Stresinin Çocukların Kortizol Düzeyleri ve Bilişsel Becerileri Üzerindeki Etkisi: Mizacın Düzenleyici Rolü
Kazak Berument, Sibel; Ertekin, Zeynep(2018-12-31)
Erken dönem yaşam stresi (EYS), çocukların erken dönemde bir veya birden fazla risk faktörüne maruz kaldıkları, ancak onlarla başa çıkacak yeterli kaynağa sahip olmadıkları şeklinde tanımlanmaktadır (Pechtel & Pizzagalli, ...
Traffic Safety Cultures and the Safe Systems Approach – Towards a Cultural Change Research and Innovation Agenda for Road Safety (TraSaCu)
Özkan, Türker(2018-2-28)
Traffic Safety Culture (TraSaCu) aims at developing a cultural approach in road traffic safety research and accident prevention. Traditional approaches to traffic safety shall be complemented by a cultural perspective whic...
FTMM Mesleki Karmaşıklığa İlgi Envanterinin Çalışan Örnekleminde Geçerliği
Toker, Yonca(2017-12-31)
Önerilen projenin amacı; fen bilimleri, teknoloji, matematik ve mühendislik (FTMM) alanlarında mesleki karmaşıklık düzeyine ilgiyi ölçen ve önerilen projenin yürütücüsü tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) geli...
BECK DEPRESYON ENVANTERİ II’NİN TÜRKİYE ÖRNEKLEMİNDE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Canel Çınarbaş, Deniz; Ongan, Erdem; Bozo Özen, Özlem(2017-12-31)
Beck Depresyon Envanteri'nin ikinci versiyonu (BDE-II; Beck, Steer, & Brown, 1996) yıllardır İngilizce literatürde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu ölçek Türkçe'ye de çevrilmiş, kültürler-arası çalışmalarda yapısal eşitl...
Uyarıcı Düzeyi Uyumluluk Oranı Etkisinin Flanker Görevi ile İncelenmesi
Mısırlısoy, Mine(2017-12-31)
Bilişsel kontrol, laboratuvar ortamında çeşitli testler aracılığıyla incelenmiştir. Bilişsel kontrolün incelenmesinde kullanılan görevlerden birisi Flanker görevidir. Flanker etkisinin büyüklüğündeki değişimler ise dikkat ...
Bilişsel Kontrolü Etkileyen Bireysel ve Durumsal Farklılıkların İncelenmesi
Mısırlısoy, Mine(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı bilişsel kontrol üzerinde etkisi olan bireysel ve durumsal değişkenlerin belirlenmesidir. Bilişsel kontrolün altında yatan faktörlerin araştırılması ve belirlenmesi, bilişsel kontrolü olumsuz olarak etk...
Dürtüsellik ve Sürücülük
Özkan, Türker(2016-12-31)
Yürütülecek olan bu çalışmada katılımcıların hem genel hem de sürücülük bağlamına özel işlevsel ve işlevsiz dürtüsellik seviyeleri beyana dayalı ölçümler kullanılarak ölçülecek ve bu dört boyuttaki dürtüsellik düzeylerinin...
Anısal Bellek Süreçleri
Kılıç Özhan, Aslı(2016-12-31)
Bu çalışma, bellek güçlendirmede etkili olan faktörleri araştırmayı amaçlamaktadır. Liste gücü etkisi (list-stregth effect) bellekte güçlendirilen öğelerin zayıf öğeler üzerindeki etkisi olarak tanımlanırken, liste uzunluğ...
PSİKOLOJİK NEDENLERLE TÜRBE VE HOCA ZİYARETLERİNDE BULUNAN BİREYLERİN DENEYİMLERİ
Canel Çınarbaş, Deniz; Ar, Yağmur(2016-12-31)
Son yıllarda türbe ziyareti gibi yerel sağaltım yöntemlerinin öneminden ve ruh sağlığına olan faydalarından sıklıkla bahsedilmiştir. Örneğin, Kuzey Amerika kaynaklı psikoloji çalışmalarında, özellikle de danışmanlık psikol...
Fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında mesleki karmaşıklık düzeyine ilgi envanterinin Türk örnekleminde geçerliği ve madde tepki kuramı ile incelenmesi
Toker, Yonca; Gültaş, Mehmet(2016)
Aim of the study was to investigate the validity of the STEM Interest Complexity Inventory with university samples in Turkey, which was previously developed and validated in the US. The measure with 127-items in its origin...
Akademik Başarıyı Etkileyen Bireysel Farklılıklar
Toker, Yonca(2015-12-31)
Bu çalışmada, zihinsel yeteneklerin, edinilmiş alan bilgisinin, kişilik değişkenlerinin ve mesleki ilgilerin akademik başarı ile olan ilişkileri araştırılacaktır. Çalışmanın birinci amacı, bir lisans üstü programına (yükse...
ANNE-ÇOCUK KONUŞMALARINDA ANNENİN KULLANDIĞI MİMİK VE DOKUNMA DAVRANIŞININ ÇOCUĞUN BELLEK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Şahin Acar, Başak(2015-12-31)
Anne-çocuk konuşmalarındaki bellek özelliklerine bakıldığında (annenin ve çocuğun kullandığı benlikle ilgili sözcük, başkalarıyla ilgili sözcük, biz’le ilgili sözcük, toplam sıfat ve belirteç, toplam açık uçlu soru ve kapa...
Anne Duyarlılığının Yaşamın İlk Yılında Öz-Düzenleme ile İlişkisi
Selçuk, Emre(2015-12-31)
Son yıllardaki çalışmalar erken yaşantıdaki çevresel etkilerin, özellikle ebeveyn davranışlarının ileriki yıllarda öz-düzenleme kapasitesine etki ettiğini göstermişse de bu ilişkinin altında yatan mekanizmalar halen tam ol...
Annenin Kişilik Özellikleri, Ebeveyn Tutumları ve Kendilik İhtiyaçları Düzeyinin Kanser Tanısı Almış Çocukların Ruhsal Uyum Düzeyi ile İlişkisi
Gençöz, Faruk; Yurduşen, Sema(2015-12-31)
ÖzetEk 1 de verilmiştir
Building Resilience Amongst Communities in Europe (EMBRACE)
Karancı, Ayşe Nuray(2015-9-30)
In an interdisciplinary, socially inclusive and collaborative context, emBRACE aims to improve the framing of resilience in the context of disasters in Europe. It will develop a conceptual and methodological approach to cl...
Citation Formats