Department of Psychology, Project and Design

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Project (57)

Has File(s)
No (39)
Yes (18)

Author
Mısırlısoy, Mine (8)
Özkan, Türker (7)
Sümer, Nebi (6)
Kazak Berument, Sibel (5)
Toker, Yonca (4)

Subject
Psikoloji (18)
Sosyal Bilimler (7)
Davranış Bilimleri (2)
Sosyoloji (2)
Aile Çalışmaları (1)

Date Issued
2002 - 2009 (12)
2010 - 2020 (45)

Item Type
Project (41)

Recent Submissions

COVID-19’un Çocuk ve Ergenlerin Bilişsel ve Psikososyal Gelişimi ile Akademik Hayatına Etkileri
Kazak Berument, Sibel; Acar, Burak Şahin; Doğan, Aysun; Tahiroğlu, Deniz(2020-12-31)
COVID-19 salgını tüm dünyada oldugu gibi Türkiye?de de aile ve çocukların hayatında beklenmedik degisikliklere yol açmıstır. Özellikle okulların uzaktan egitime geçmesi, ebeveynlerin is durumu ve çalısma saatlerindeki de...
Sosyal/Girisimci Mesleki Alanlara Ilgilerin Ölçümünde Karmasıklık Düzeylerinin Entegrasyonu: Insanlarla Etkilesim ve Sözel Veri Isleme Karmasıklık Düzeylerine Ilgi Ölçeklerinin Ögrenci ve Çalısan Örneklemlerinde Incelenmesi
Toker, Yonca(2020-07-01)
Arastırmanın amacı Hollandın RIASEC meslek alanları kuramı temelinde Sosyal ve Girisimci alanlar içerisinde degerlendirilen mesleklere yönelik ilgileri ayırt ederek ölçebilmek amacıyla bu alanlardaki görevlerin karmasıkl...
Uyarıcı Düzeyi Uyumluluk Oranı Etkisinin Resim-Kelime Doğrulama Görevi ile İncelenmesi
Atalay, Nart Bedin; Mısırlısoy, Mine(2020-06-01)
Projenin temel amacı UDUO etkisinin altında yatan bilişsel süreçleri incelemektir. Atalay ve Mısırlısoy (2014), Stroop uyarıcısının kelime ve renk boyutlarının farklı zamanlarda sunulmasının bu etkiyi değiştirip değiştir...
Tanıma Belleğinde Testin Karıştırıcı Etkisinin Zamana Bağlı Değişimi
Kılıç Özhan, Aslı(2020-04-01)
Tanıma belleği daha önce çalışılan uyarıcıları yeni uyarıcılardan ayırabilme yetisidir. Önceki çalışmalar, tanıma belleğinde test listesinin sonlarına doğru bellek performansında azalma olduğunu ortaya koymuştur. Tanıma ...
Çocuğun mizacı ve doğa ile ilişkisinin duygu düzenleme ve içselleştirme problemleri üzerindeki etkisi: kortisol seviyesinin aracı rolü
Kazak Berument, Sibel(2018-12-31)
Literatürdeki pek çok çalışma, doğal çevrenin çocukların psikolojik iyilik halleri ve fiziksel, bilişsel, sosyo-duygusal ve benlik gelişimleri üzerinde önemli bir etkisi olduğunu göstermektedir (örn; Kuo ve Taylor, 2004; T...
Hız-Doğruluk Fonksiyonlarının Modellenmesi
Kılıç Özhan, Aslı(2018-12-31)
Psikoloji araştırmalarında sıklıkla karşılaşılan engellerden biri katılımcıların hızlı cevap vermek için cevabın doğruluğundan ödün vermeleridir. Bu olgu, hız- doğruluk ödünümü (speed-accuracy tradeoff) olarak adlandırılma...
Erken Dönem Yaşam Stresinin Çocukların Kortizol Düzeyleri ve Bilişsel Becerileri Üzerindeki Etkisi: Mizacın Düzenleyici Rolü
Kazak Berument, Sibel(2018-12-31)
Erken dönem yaşam stresi (EYS), çocukların erken dönemde bir veya birden fazla risk faktörüne maruz kaldıkları, ancak onlarla başa çıkacak yeterli kaynağa sahip olmadıkları şeklinde tanımlanmaktadır (Pechtel & Pizzagalli, ...
Trafikte Görev Performansı ve Ortamsal Performans
Öz, Bahar(2018-12-31)
Dünyada her yıl 1.25 milyon kişi trafik kazalarında hayatını kaybetmektedir, gerekli önlemlerin alınmaması durumunda 2030 yılında trafik kazaları önde gelen ölüm sebepleri arasında yedinci sırada yer alacaktır (WHO, 2015)....
Norm çatışma düzeyi ve grup kimliğiyle özdeşleşmenin muhalefet ve uymaya etkisi
Cingöz Ulu, Banu(2018-12-31)
Önerilen araştırma Packer ve arkadaşları tarafından geliştirilen “Norm Çatışması Modeline göre Muhalefet” ("Normative Conflict Model of Dissent") çerçevesinde, modelin Türkiye bağlamına uyarlanmasını ve belli başlı kültür...
Kaynağın Sunumunun ve Test Formatının Kaynak ve Tanıma Belleği Üzerindeki Etkisi (The Effects of Source Presentation and Test Format on Recognition Memory for Item and Source)
Mısırlısoy, Mine(2018-12-31)
Bazı araştırmacıların olası tehditlere karşı uyarısına rağmen (Dodson & Johnson, 1993; Marsh, Cook, & Hicks, 2006), literatürde kaynak denetleme test formatları birbirlerinin yerine alternatif olarak kullanılmaktadır. Bu d...
Traffic Safety Cultures and the Safe Systems Approach – Towards a Cultural Change Research and Innovation Agenda for Road Safety (TraSaCu)
Özkan, Türker(2018-2-28)
Traffic Safety Culture (TraSaCu) aims at developing a cultural approach in road traffic safety research and accident prevention. Traditional approaches to traffic safety shall be complemented by a cultural perspective whic...
BECK DEPRESYON ENVANTERİ II’NİN TÜRKİYE ÖRNEKLEMİNDE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Canel Çınarbaş, Deniz; Bozo Özen, Özlem(2017-12-31)
Beck Depresyon Envanteri'nin ikinci versiyonu (BDE-II; Beck, Steer, & Brown, 1996) yıllardır İngilizce literatürde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu ölçek Türkçe'ye de çevrilmiş, kültürler-arası çalışmalarda yapısal eşitl...
FTMM Mesleki Karmaşıklığa İlgi Envanterinin Çalışan Örnekleminde Geçerliği
Toker, Yonca(2017-12-31)
Önerilen projenin amacı; fen bilimleri, teknoloji, matematik ve mühendislik (FTMM) alanlarında mesleki karmaşıklık düzeyine ilgiyi ölçen ve önerilen projenin yürütücüsü tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) geli...
Uyarıcı Düzeyi Uyumluluk Oranı Etkisinin Flanker Görevi ile İncelenmesi
Mısırlısoy, Mine(2017-12-31)
Bilişsel kontrol, laboratuvar ortamında çeşitli testler aracılığıyla incelenmiştir. Bilişsel kontrolün incelenmesinde kullanılan görevlerden birisi Flanker görevidir. Flanker etkisinin büyüklüğündeki değişimler ise dikkat ...
Koruma altındaki bebek ve çocukların bireysel özellikleri ile bakım tiplerinin gelişimsel sonuçlar üzerindeki etkilerinin boylamsal olarak incelenmesi
Sümer, Nebi; Ceylan, Suzan; Çeviker, Gizem; Koç, Gizem; Yavaşlar, Yeşim; Akkaya, Sevinç; Saygan, Bahar; Ertekin, Zeynep; Kazak Berument, Sibel; Taşfiliz, Duygu(2017-04-15)
Bu projenin önerisinde 2 temel amaç sunulmaktadır. Bu amaçlardan ilki, korunma altında olan ve farklı bakım türlerinde; yuva, sevgi evi, çocuk evi ve koruyucu aile yanında büyüyen 0-5 yaş bebek ve çocukların gelişimsel son...
Bilişsel Kontrolü Etkileyen Bireysel ve Durumsal Farklılıkların İncelenmesi
Mısırlısoy, Mine(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı bilişsel kontrol üzerinde etkisi olan bireysel ve durumsal değişkenlerin belirlenmesidir. Bilişsel kontrolün altında yatan faktörlerin araştırılması ve belirlenmesi, bilişsel kontrolü olumsuz olarak etk...
PSİKOLOJİK NEDENLERLE TÜRBE VE HOCA ZİYARETLERİNDE BULUNAN BİREYLERİN DENEYİMLERİ
Canel Çınarbaş, Deniz(2016-12-31)
Son yıllarda türbe ziyareti gibi yerel sağaltım yöntemlerinin öneminden ve ruh sağlığına olan faydalarından sıklıkla bahsedilmiştir. Örneğin, Kuzey Amerika kaynaklı psikoloji çalışmalarında, özellikle de danışmanlık psikol...
Anısal Bellek Süreçleri
Kılıç Özhan, Aslı(2016-12-31)
Bu çalışma, bellek güçlendirmede etkili olan faktörleri araştırmayı amaçlamaktadır. Liste gücü etkisi (list-stregth effect) bellekte güçlendirilen öğelerin zayıf öğeler üzerindeki etkisi olarak tanımlanırken, liste uzunluğ...
Dürtüsellik ve Sürücülük
Özkan, Türker(2016-12-31)
Yürütülecek olan bu çalışmada katılımcıların hem genel hem de sürücülük bağlamına özel işlevsel ve işlevsiz dürtüsellik seviyeleri beyana dayalı ölçümler kullanılarak ölçülecek ve bu dört boyuttaki dürtüsellik düzeylerinin...
Namus kültürlerinde kadına yönelik şiddeti yordyan sosya psikolojik faktörler
Uğurlu, Nuray Sakallı; Ceylan, Suzan(2016-11-01)
Citation Formats