17 Ağustos İzmit depremi sonucu Adapazarı kent merkezinde bina telellerinde meydana gelen zemin sıvılaşması kaynaklı kalıcı deplasmanların araştırılması kapsamında sondaj ve arazi deneylerinin tamamlanması

Download
2003
Bakır, Sadık B.
17 Ağustos 1999 İzmit depremi sonrasında Adapazarı'nda bina temellerinde meydana gelen deplasmanların mahiyetinin araştırılması ve ilişkin tasarım kriterlerinin belirlenmesi kapsamında Adapazarı'ndan alınan zemin numuneleri üzerinde statik ve dinamik üç eksenli deneyler yapılmıştır. Statik deneylerde standart prosedür takip edilmiş, dinamik deneylerde ise belirli CSR değerleri ve çevrim sayılan uygulandıktan sonra numune ani yüklemeyle yenilmiştir. Bulgular deprem sırasında bu zeminlerin yumuşadığını, ancak ani yükleme nedeniyle kayma mukavemetlerinde artışlar meydana gelmiş olduğunu göstermektedir.

Suggestions

Evaluation of site effects based on the 1999 Kocaeli and Düzce earthquake events and seismic microzonation of Gölyaka, Düzce, Turkey
YOUSEFI BAVIL, KARIM; Akgün, Haluk; Koçkar, Mustafa Kerem; Department of Geological Engineering (2022-2)
The high seismicity study area situated in a near-fault region in Gölyaka, Düzce, makes the determination of the bedrock geometry more complex, and hence, it makes this area very challenging in terms of a site response study that would aid a seismic hazard assessment. This study developed a basin model to evaluate the site effects in the tectonically controlled and formed Plio-Quaternary fluvial sediments of the Gölyaka region that uniquely falls within the bifurcated near-field fault section of the North A...
İstanbul’da Deprem Yardım Malzemelerinin Önceden Konumlandırılması
Konu, Ayşe Sinem; Duran, Serhan; Yakıcı, Ertan (2018-01-01)
Bu çalışmanın amacı, İstanbul’da gerçekleşmesi beklenen olası bir depremde, depremin neden olacağı kırılganlık etkisinin de incelenerek insani yardım malzemelerinin önceden konumlandırılması maksadıyla bir çerçeve oluşturmak ve bu doğrultuda İstanbul için hazırlanmış JICA Raporu’nda (2002) yer alan bilgi ve verileri kullanarak afet müdahale ve yardım merkezi konumları önermektir. Sunulan modelde 29 talep noktası ve 29 potansiyel afet müdahale ve yardım merkezi bulunmaktadır. Model ulaşım ağı kırılganlığını ...
Tarihi Konutlardaki Dış Sıva Teknolojisi : Hammade Ve Katkı Maddelerinin Tanımları Ve Başarım (performans) Özelliklerine Etkileri.
Saltık, Emine Nevin(2009-12-31)
Bu projenin amacı Ankara ve çevresindeki bazı tarihi ahşap iskeletli, kerpiç dolgulu konutlardaki dış cephe sıvalarında kullanılan kireç bağlayıcının ve katkı maddelerinin özelliklerini ve bunların dış sıvaların performans özellikleri üzerine etkisini inceleyerek uygun teknolojik özelliklere sahip onarım sıvaları hazırlamak konusunda birikim oluşturmaktır. Proje kapsamında incelenmek üzere Ankara ve çevresindeki bazı tarihi konutlardan alınan dış cephe sıvaları çalışılacaktır.
Gendered Spaces: The Impact of the Cultural Aspects on the Spatial Organisation of Spaces Inside the Houses of Amman During the Last Century
Zalloom, Bushra (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2019-9-25)
This research explores the relationship between the cultural aspects and the spatial aspects when organising the spaces inside the houses, and discusses how the cultural aspects affect a broad range of matters associated with the arrangement of the spaces inside the houses of Amman, the capital of Jordan, during the last century. It shows how privacy requirements are met through precise design that led to the public/private segregation when designing the interior spaces. Studying the spatial organisation at...
2008 Rusya Gürcistan Savaşı Sonrasında Abd. Avrupa Birliği Ve Türkiye'nin Kafkasya Politikalarındaki Değişimin Dinamikleri.
Tanrısever, Oktay Fırat(2011-12-31)
Bu proje önerisinin kapsamı 2008 Rusya- Gürcistan Savaşı sonrasında ABD, Avrupa Birliği ve Türkiye'nin Kafkasya politikalarında yolaçtığı değişimin incelenmesidir Yöntem olarak, konuyla ilgili bürokratların, düşünce kuruluşu uzmanlarının, ve akademisyenlerin bu gelişmeleri nasıl değerlendirdiği derinlemesine mulakat yontemi kullanılarak araştırılacaktır. Ayrıca ikincil literatürün de kapsamlı bir değerlendirmesi de yapılacaktır. Bu araştırma projesinin temel gerekcesi ülkemizde bu alanda birincil verile...
Citation Formats
S. B. Bakır, “17 Ağustos İzmit depremi sonucu Adapazarı kent merkezinde bina telellerinde meydana gelen zemin sıvılaşması kaynaklı kalıcı deplasmanların araştırılması kapsamında sondaj ve arazi deneylerinin tamamlanması,” 2003. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TnpNek13PT0.