Hide/Show Apps

2008 Rusya Gürcistan Savaşı Sonrasında Abd. Avrupa Birliği Ve Türkiye'nin Kafkasya Politikalarındaki Değişimin Dinamikleri.

Bu proje önerisinin kapsamı 2008 Rusya- Gürcistan Savaşı sonrasında ABD, Avrupa Birliği ve Türkiye'nin Kafkasya politikalarında yolaçtığı değişimin incelenmesidir Yöntem olarak, konuyla ilgili bürokratların, düşünce kuruluşu uzmanlarının, ve akademisyenlerin bu gelişmeleri nasıl değerlendirdiği derinlemesine mulakat yontemi kullanılarak araştırılacaktır. Ayrıca ikincil literatürün de kapsamlı bir değerlendirmesi de yapılacaktır. Bu araştırma projesinin temel gerekcesi ülkemizde bu alanda birincil verilere dayalı kapsamlı ve karşılaştırmalı araştırmaların yapılmamış olmasıdır. Beklenilen bulgu ve sonuclar ise, ABD, Avrupa Birliği ve Türkiye'nin Kafkasya politikalarını yeniden tanımlarken hangi onceliklerin belirleyici oldugu ortaya cıkarılırken; Turkiye ile birlikte Batılı ulkelerin Kafkasya politikalarının hangi ilkeler cercevesinde daha etkin koordine olabilecegine iliskin sonucların cıkarılması beklenmektedir..