2008 Rusya Gürcistan Savaşı Sonrasında Abd. Avrupa Birliği Ve Türkiye'nin Kafkasya Politikalarındaki Değişimin Dinamikleri.

2011-12-31
Bu proje önerisinin kapsamı 2008 Rusya- Gürcistan Savaşı sonrasında ABD, Avrupa Birliği ve Türkiye'nin Kafkasya politikalarında yolaçtığı değişimin incelenmesidir Yöntem olarak, konuyla ilgili bürokratların, düşünce kuruluşu uzmanlarının, ve akademisyenlerin bu gelişmeleri nasıl değerlendirdiği derinlemesine mulakat yontemi kullanılarak araştırılacaktır. Ayrıca ikincil literatürün de kapsamlı bir değerlendirmesi de yapılacaktır. Bu araştırma projesinin temel gerekcesi ülkemizde bu alanda birincil verilere dayalı kapsamlı ve karşılaştırmalı araştırmaların yapılmamış olmasıdır. Beklenilen bulgu ve sonuclar ise, ABD, Avrupa Birliği ve Türkiye'nin Kafkasya politikalarını yeniden tanımlarken hangi onceliklerin belirleyici oldugu ortaya cıkarılırken; Turkiye ile birlikte Batılı ulkelerin Kafkasya politikalarının hangi ilkeler cercevesinde daha etkin koordine olabilecegine iliskin sonucların cıkarılması beklenmektedir..

Suggestions

Evrensel Tasarım ve Sürdürülebilirlik Arakesitinde Uluslararası Bir Tasarım Yarışması Örneği: Braun Prize
Dolap, Hatice Kübra; Özkaraman Şen, Meltem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu çalışmada, son dönemlerde sıkça duyduğumuz kaliteli yaşam ve inovasyon gibi kavramlara eşlik eden evrensel tasarım ve sürdürülebilirlik kavramları ara kesitinde uluslararası bir tasarım yarışması olan Braun Prize örneği ele alınarak, ödül alan ve finale kalan ürünler üzerinden her iki tasarım yaklaşımının endüstriyel ürün tasarımındaki kullanımı irdelenmiştir. Çalışma kapsamında tasarlanmış yaratıcı çözümlere erişebilme imkanı tanıyarak tasarım farkındalığı yaratan yarışmaların endüstriyel ürün tasarımın...
Legal Frameworks and Housing Environments in North Cyprus
Önal Hoşkara , Şebnem; Öngül, Zehra; Tevfikler Çavuşoğlu , Banu (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2009)
This article aims to explore the effects of laws and regulations on the development of housing environments in North Cyprus, with the aim of opening up some discussions on their future design and planning. Accordingly, the article consists of seven main sections. In the first two, the main and the general concepts of the article are defined, the research field is explained and the problem is specified. In the third section, the issue of housing in North Cyprus, concentrating on its historical development, s...
Evaluation of site effects based on the 1999 Kocaeli and Düzce earthquake events and seismic microzonation of Gölyaka, Düzce, Turkey
YOUSEFI BAVIL, KARIM; Akgün, Haluk; Koçkar, Mustafa Kerem; Department of Geological Engineering (2022-2)
The high seismicity study area situated in a near-fault region in Gölyaka, Düzce, makes the determination of the bedrock geometry more complex, and hence, it makes this area very challenging in terms of a site response study that would aid a seismic hazard assessment. This study developed a basin model to evaluate the site effects in the tectonically controlled and formed Plio-Quaternary fluvial sediments of the Gölyaka region that uniquely falls within the bifurcated near-field fault section of the North A...
The use of blockchain technology in public administration: implications for Turkey
Pekdemir, Emine; Yavuz, Nilay; Department of Political Science and Public Administration (2021-10)
This study aims to evaluate the academic literature and current blockchain implementations in public administration in the Republic of Korea, Estonia, Australia, United Kingdom and Israel, to discover possible opportunities, challenges and implementation areas of this technology for Turkish public administration. The selection of the countries is based on the UN EGDI and the OECD STI Scoreboard. In the first part, the features of blockchain technology and the academic literature were analyzed. Then, strateg...
2007-2011 Onarımları sonrası Süleymaniye Camii’nin akustik özellikleri: ölçüm ve değerlendirmeler
Gül, Zühre Sü; Tavukçuoğlu, Ayşe; Çalışkan, Mehmet (2013-12-16)
Osmanlı tarihinin en büyük külliyesinin merkezini oluşturan Süleymaniye Camii’nin akustik araştırmaları arşivine katkıda bulunmak ve güncel durum akustik niteliklerini irdeleyebilmek üzere 2011 senesinde tamamlanan onarımlarının ardından 23 Şubat 2013 tarihinde sahada ölçümler yapılmıştır. ISO 3382-2 standardına göre yürütülen saha ölçümlerinde Mihrap önü, Müezzin Mahfili üstü, yan köşe kubbe ve merkezi kubbe altı olmak üzere dört adet kaynak ve sekiz adet alıcı noktası için farklı konfigürasyonlarında darb...
Citation Formats
O. F. Tanrısever, “2008 Rusya Gürcistan Savaşı Sonrasında Abd. Avrupa Birliği Ve Türkiye’nin Kafkasya Politikalarındaki Değişimin Dinamikleri.,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59586.