Tarihi Konutlardaki Dış Sıva Teknolojisi : Hammade Ve Katkı Maddelerinin Tanımları Ve Başarım (performans) Özelliklerine Etkileri.

2009-12-31
Bu projenin amacı Ankara ve çevresindeki bazı tarihi ahşap iskeletli, kerpiç dolgulu konutlardaki dış cephe sıvalarında kullanılan kireç bağlayıcının ve katkı maddelerinin özelliklerini ve bunların dış sıvaların performans özellikleri üzerine etkisini inceleyerek uygun teknolojik özelliklere sahip onarım sıvaları hazırlamak konusunda birikim oluşturmaktır. Proje kapsamında incelenmek üzere Ankara ve çevresindeki bazı tarihi konutlardan alınan dış cephe sıvaları çalışılacaktır.

Suggestions

Tarihi Türk hamamlarının akustik nitelikleri: özgün hali ve bugünkü durumu
Tavukçuoğlu, Ayşe; Çalışkan, Mehmet (null; 2011-05-26)
Comprehensive studies are needed to discover the original acoustical features of historical Turkish baths and to keep their functioning together with their inherent characteristics for long periods of time. The main concern of the study wasthe discovery of original acoustical features the Kadı Hamamı(Diyarbakır) and Şengül Hamamı (Ankara), two 15thcentury historical baths belonging to the Ottoman period, and acoustical failures occurred in time due to the recent improper repairs. The historical ...
Tarihi mermerlerin korunmasında biyomineralleştirme ve nanotaneler teknolojilerini kullanarak yeni metotlar geliştirme
Saltık, N. Emine Caner(2007)
Anıtların ve arkeolojik alanların atmosferik koşullara açık olan taşları, çeşitli fiziksel, kimyasal ve biyolojik değişimlere uğramaktadırlar. Zaman içinde bu değişimler, taşın mikroyapısında yüzeyden içeriye doğru ilerleyen bozulmalara neden olmakta ve oluşan önemli değişiklikler, toplam gözenekliliğin artması, mekanik özelliklerin azalması, kimyasal bileşim değişimleri ve diğerleri olarak izlenmektedir. Tarihi taşlardaki bozulma değişimleri, görsel olarak da izlenmektedir. Bunlar, renk değişimleri, biriki...
Kentsel Dokuların Dolaşım Sistemlerinin İşleyişindeki Rolü
Zorlu, Fikret (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2008)
Ulaşım planlaması ve kentsel tasarım yazınında kentsel dokuların tasarımı, oluşumu ve özellikleri konusunda yaygın çalışmalar bulunmasına rağmen, yol ağlarının kentsel trafiğin işleyişi üzerindeki etkilerini inceleyen az sayıda çalışma vardır (1). Bu çalışmada kentsel dokular ile ulaşım sistemleri arasındaki ilişki irdelenmektedir. Bunun için kentsel tasarım yazınında tanımlanmış bazı temel dokulardan yola çıkılarak kavramsal yol ağları oluşturulmakta ve bu yol ağlarının öngörülen bazı yolculuk istem...
Tarımsal Yapıların Dönüşümü Ve Mücadele Dinamikleri (1980-2010)türkiye Ve Meksika Deneyimleri.
Topal Yılmaz, Aylin(2010-12-31)
2011 yılı Temmuz ayında İzmir, Aydın ve Muğla illerinde yaptığım saha çalışmasında Koşullu Nakit Transferi (Conditional Cash Transfer) uygulamalarının bu bölgedeki küçük üreticiler üzerindeki etkilerini araştırma fırsatı buldum. 4 Eylül - 14 Eylül 2012 tarihleri arasında Meksika’nın Chiapas eyaletinin iki farklı belediyesinde 2010 ve 2011 yıllarında uygulanan Koşullu Nakit Transferi Kırsal Kalkınma projelerinin küçük üreticiler üzerine etkilerini arastiran bir saha çalışması daha yapacağım. Öte yandan bu ca...
Organik Fotoiletkenlerin Yük Oluşum ve Saçılım Mekanizmalarının THz Spektroskopi ile İncelenmesi
Esentürk, Okan(2015-12-31)
Birçok uygulama alanında (elektronik, plazmonik, optik/kızıl ötesi cihazlarda) gelecek vaat eden organik yarıiletkenler, yüksek taşıyıcı hareketliliği, optik geçirgenliği ve yüksek mekanik ve kimyasal stabilitesi ile fotovoltaik cihazlarda kullanılma potansiyeli gerçekten dikkat çekicidir. Son yıllarda özellikle organik güneş enerji hücreleri yenilenebilir enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik ekonomik bir çözüm olması nedeniyle araştırma alanında yoğun ilgi görmektedir. Geniş ve eğimli alanlara uygulana bi...
Citation Formats
E. N. Saltık, “Tarihi Konutlardaki Dış Sıva Teknolojisi : Hammade Ve Katkı Maddelerinin Tanımları Ve Başarım (performans) Özelliklerine Etkileri.,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58900.