İstanbul’da Deprem Yardım Malzemelerinin Önceden Konumlandırılması

2018-01-01
Konu, Ayşe Sinem
Duran, Serhan
Yakıcı, Ertan
Bu çalışmanın amacı, İstanbul’da gerçekleşmesi beklenen olası bir depremde, depremin neden olacağı kırılganlık etkisinin de incelenerek insani yardım malzemelerinin önceden konumlandırılması maksadıyla bir çerçeve oluşturmak ve bu doğrultuda İstanbul için hazırlanmış JICA Raporu’nda (2002) yer alan bilgi ve verileri kullanarak afet müdahale ve yardım merkezi konumları önermektir. Sunulan modelde 29 talep noktası ve 29 potansiyel afet müdahale ve yardım merkezi bulunmaktadır. Model ulaşım ağı kırılganlığını ve bina kırılganlığını, talep ve mesafe unsurlarına entegre ederek değerlendirmektedir.
Verimlilik Dergisi

Suggestions

Bir Tepki Tekerleği Tasarımı ile Bacaklı Bir Robotun Dinamik Hareketleri Sırasındaki Dengesinin Arttırılması
Saranlı, Afşar(2015-12-31)
Teklif ettiğimiz proje kapsamında, daha önceden tamamladığımızTübitak projelerinin sonuçlarından yola çıkarak, bacaklı robotlarınhızlı ve dinamik hareketleri sırasında ortaya çıkan salınımlarınbir tepki tekerleği tasarım ve kontrolu vasıtasıyla azaltılması ve bu yolla özellikle platform üzerindeki sabit kameralarınveri alım süreçlerinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Proje kapmsamında yapılacak çalışmalar ile yeni bir Tübitak proje teklifi şekillendirilecektir. Bu çalışmalar kapsamında önceliklebozucu iş...
İstanbul Tasarım Haritası
Er, Özlem; Timur Öğüt, Şebnem; Er, Alpay; Baltacı, Feyza (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Günümüz dünyasında sahip olunan tasarım bilgi, beceri ve yenilikçi tasarım kapasitesi sadece firmaları değil, kentleri, bölgeleri ve hatta ülkeleri dahi birbirinden ayırt edecek rekabetçi bir öneme sahiptir. Öte yandan yenilikçi tasarım kapasitesinin nitelik ve niceliği hemen her ölçekte pek çok farklı unsurun mevcudiyetine ve bunların birbirleriyle karşılıklı etkileşimine bağlıdır. Bu anlamda tasarım bilgi ve becerileri ile bunlara dayalı yenilikçi tasarım kapasitelerinin geliştirilip kullanılması basit sü...
Afrika’daki ulaşım hatları üzerinde klinik ağı planlaması
Taymaz, Sine; Bayındır, Zeynep Pelin; İyigün, Cem (null; 2015-06-25)
Bu çalışmanın amacı, gezici popülasyonlar ve gezici popülasyonların hareket alanları yakınında yer alan sabit popülasyonlar için maksimum kapsama alanı oluşturacak, yol kenarları üzerine kurulmuş kliniklerden oluşan bir sağlık hizmeti ağı planlamaktır. Gezici popülasyonların yollar üzerinde sürekli olarak hareket etmesi ve hareketle birlikte hastalıkları taşıması, çalışmada incelenen problemi literatürdeki diğer tesis yerleştirme problemlerinden farklı kılmaktadır. Gezici popülasyonda...
Mobil Zararlı Yazılımların Analizi Sistemi Geliştirilmesi
Baykal, Nazife; Özdemir, Okan Bilge(2016-12-31)
“Mobil Zararlı Yazılımların Analizi Sistemi Geliştirilmesi” projesinin amacı, Android işletim sistemini kullanan akıllı mobil cihazlar üzerindeki yazılımların kurulma aşamasında ve kurulum sonrasında sürekli olarak belirli aralıklarla statik ve dinamik analizlerinin yapılarak zararlı yazılımların tespit edilmesi için bir analiz modelinin geliştirilmesi ve uygulanmasıdır. Proje kapsamında öncelikli olarak, mobil yazılımların statik olarak analizini sağlayacak bir altyapı kurulması planlanmaktadır. Geleneksel...
Cross-section of stock returns on the İstanbul Stock Exchange
Kayaçetin, Nuri Volkan; Güner, Zehra Nuray; Department of Business Administration (2003)
The aim of this master thesis is to examine the explanatory power of some popular company-specific factors for the cross-section of average stock returns in the Istanbul Stock Exchange (ISE) for a period from 1992 to 2001. Factors tested in this thesis are firm size (MVE), book-to-market value of equity (BMR), debt-to-equity ratio (DER), sales-to-price ratio (SPR), gross profit-price ratio (GPPR) and dividend yield (DY).
Citation Formats
A. S. Konu, S. Duran, and E. Yakıcı, “İstanbul’da Deprem Yardım Malzemelerinin Önceden Konumlandırılması,” Verimlilik Dergisi, pp. 141–159, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71877.