İstanbul’da Deprem Yardım Malzemelerinin Önceden Konumlandırılması

2018-01-01
Konu, Ayşe Sinem
Duran, Serhan
Yakıcı, Ertan
Bu çalışmanın amacı, İstanbul’da gerçekleşmesi beklenen olası bir depremde, depremin neden olacağı kırılganlık etkisinin de incelenerek insani yardım malzemelerinin önceden konumlandırılması maksadıyla bir çerçeve oluşturmak ve bu doğrultuda İstanbul için hazırlanmış JICA Raporu’nda (2002) yer alan bilgi ve verileri kullanarak afet müdahale ve yardım merkezi konumları önermektir. Sunulan modelde 29 talep noktası ve 29 potansiyel afet müdahale ve yardım merkezi bulunmaktadır. Model ulaşım ağı kırılganlığını ve bina kırılganlığını, talep ve mesafe unsurlarına entegre ederek değerlendirmektedir.

Citation Formats
A. S. Konu, S. Duran, and E. Yakıcı, “İstanbul’da Deprem Yardım Malzemelerinin Önceden Konumlandırılması,” Verimlilik Dergisi, vol. 1, no. 1, pp. 141–159, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71877.