Alabalık karaciğer mikrozomlarından sitokrom P-450' nin kısmen saflaştırılması ve karakterize edilmesi

Download
1983
Arınç, Emel
Adalı, O.
Citation Formats
E. Arınç and O. Adalı, “Alabalık karaciğer mikrozomlarından sitokrom P-450′ nin kısmen saflaştırılması ve karakterize edilmesi,” 1983. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TWpnMk5EUT0.