Hide/Show Apps

Alabalık karaciğer mikrozomlarından sitokrom P-450' nin kısmen saflaştırılması ve karakterize edilmesi