Koyun karaciğer ve akciğer mikrozomal anilin 4-hidroksilaz enziminin karakterize edilmesi

Download
1980
Arınç, Emel
İşcan, Mesude

Suggestions

Alabalık karaciğer mikrozomlarından sitokrom P-450' nin kısmen saflaştırılması ve karakterize edilmesi
Arınç, Emel; Adalı, O.(1983)
Protein kafeslerine hapsedilmiş paramanyetik ultra küçük gadolinyum oksit nanoparçacıklarının sitotoksisitesi
Eke, Binay; Volkan, Mürvet; Güray, Nülüfer Tülün(2017)
Bu projenin amacı tedavi edici ve görüntülemeye uygun kimyasalların tek bir nanoparçacıkta birleştirilmesi ile kanser tedavisini eş zamanlı takip etmeye uygun bir platform hazırlamak ve hazırlanan bu nanoparçacığın in vivo kullanımı nedeniyle hücre içindeki toksikolojik karakterizasyonunu gerçekleştirmektir. Bu amaca yönelik olarak MRI, nükleer (SPECT) ve CT yöntemlerine uygun, biyouyumlu, ferritin kafes içine yerleştirilmiş gadolinyum oksit nanoparçacıkları hazırlanmıştır. Daha sonra parçacıkların yüzeyi ...
Bir ses imajının lateral kaymaları ile uyarılan elektroensefalografik yanıtların kortikal kaynakları
Ungan, Pekcan; Yağcıoğlu, Süha; Özmen, Bülent; Göksoy, Cüneyt(1999)
Bir ses uyarısının çeşitli parametrelerindeki ani değişikliklerle ortaya çıkan uzun-latanslı elektroensefalografik yanıtların (uyarılmış potansiyel; UP) varlığı uzun süreden beri bilinmektedir. Son yıllarda magnetoensefalografik (MEG) kayıtlara dayanılarak yapılan kaynak lokalizasyonu çalışmaları konuya biraz ışık tutmuş olsa da, bu işitsel uyarılan değerlendiren kortikal yapıların yerlerine ilişkin bilgiler henüz pek azdır ve kesinlik kazanmamıştır. Kulaklararası zaman ve ses şiddeti farkları (sırasıyla, I...
Orta Anadolu arısı (Apis mellifera L.)'nın populasyon strüktürü üzerinde morfometrik ve elektroforetik çalışmalar
Kence, Aykut; Darendelioğlu, Yavuz(1993)
Kimyasal kanserojenesisde rol oynayan enzimlerin karakterize edilmesi; Koyun karaciğer ve akciğer mikrozomlarından NADPH'ye bağımlı sitokrom c redüktaz enziminin saflaştırılması ve karekterize edilmesi
Arınç, Emel; İşcan, Mesude(1985)
Citation Formats
E. Arınç and M. İşcan, “Koyun karaciğer ve akciğer mikrozomal anilin 4-hidroksilaz enziminin karakterize edilmesi,” 1980. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TWpNd01URT0.