Hide/Show Apps

Hepatit-B yüzey antijeni içeren mannan kaplı lipozomların adjuvant özelliklerinin araştırılması ile lenfosit alt gruplarının tayini

1998
Gürsel, Mayda
Canpınar, Hande
Sentetik peptid ve rekombinant aşıların kullanıma girmesiyle birlikte yeni imünolojik adjuvant sistemlerine duyulan ihtiyaç bu tür aşılara karşı özellikle hücresel bağışıklık yeterince sağlanamadığından artmıştır. Bu sebeple, bu projede daha önce yapılan çalışmalarda adjuvant özelliği kanıtlanmış lipozomal sistemin kullanımının yanısıra hücresel bağışıklığı arttırabilecek yeni bir ajanın (oksitlenmiş mannan) da bu sisteme kombine edilerek denenmesi amaçlanmıştır. Bu tür bir adjuvant formülasyonunun başarılı olması halinde değişik tip antijenlere karşı hücresel inıüniteyi aynı anda arttırmak mümkün olacaktır. Ayrıca bu formülasyon kanser aşıları için de uygun bir adjuvant sistem olarak düşünülebilir. Elde edilen sonuçlar, oksitlenmiş mannan kaplı lipozomların sıvısal değil de hücresel bağışıklığı indüklediğini göstermiştir. Projenin ikinci kısmında ise T hücrelerinin alt popülasyonlarının tayini amacıyla yeni bir metod geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu metod, yüzeylerinde lenfosit altgruplarına karşı geliştirilmiş monoklonal antikor bağlı içeride de renkli çözünmeyen ürün oluşturabilecek enzimlerin enkapsüle edildiği lipozomların kullanımıyla lenfositlerin çevresinde lipozom rozetlerinin oluşturulup bunların mikroskop altında sayımını esas almaktadır. Her bir monoklonal antikor tipi için lipozom içerisine farklı bir enzim (veya boya) enkapsüle edilmiştir. Bu yöntemle lenfosit altgruplarının görüntülenmesine yönelik çalışmalar da bu raporda yer almaktadır.