Hide/Show Apps

Protein kafeslerine hapsedilmiş paramanyetik ultra küçük gadolinyum oksit nanoparçacıklarının sitotoksisitesi

Download
2017
Bu projenin amacı tedavi edici ve görüntülemeye uygun kimyasalların tek bir nanoparçacıkta birleştirilmesi ile kanser tedavisini eş zamanlı takip etmeye uygun bir platform hazırlamak ve hazırlanan bu nanoparçacığın in vivo kullanımı nedeniyle hücre içindeki toksikolojik karakterizasyonunu gerçekleştirmektir. Bu amaca yönelik olarak MRI, nükleer (SPECT) ve CT yöntemlerine uygun, biyouyumlu, ferritin kafes içine yerleştirilmiş gadolinyum oksit nanoparçacıkları hazırlanmıştır. Daha sonra parçacıkların yüzeyi 2-deoksi-D-glikoz (2DG) ile konjüge edilerek, kanser hücrelerinde ekspresyonları çok artan GLUT taşıyıcıları ile hücre içine alınımları sağlanmıştır. Bu şekilde çekirdek çiftlerinin doğrudan kanserli hücreye taşınması, hücre içine alınması ve sorunlu bölgede uzun süre tutularak sağlam hücrelere zarar vermeden terapinin gerçekleştirilebilmesi, aynı zamanda parçacıkların hedef bölgeye nasıl ulaştığının ve tedavi sırasında tümör yapısındaki değişimlerin MRI, nükleer ve CT görüntüleme teknikleri ile takip edilebilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda hazırlanan teranostik nanoparçacığın hücre içine alınımı ve sitotoksik etkileri araştırılmıştır. Çalışmalarımız hedef doku olarak seçilen meme kanseri hücre hatlarında [(MCF–7) ve (MDA-MB–231) (metastatik olmayan ve olan) ve MCF10A (kontrol)] yürütülmüş, nanoparçacıkların hücre içine seçici olarak alınımı, sitotoksik ve genotoksik etkileri, hücre içi stres düzeyi ve bu strese bağlı apoptotik yolaklara ve bazı gen ekspresyonlarına etkileri araştırılmıştır.