Hide/Show Apps

Ethernet üzerinden dinamik, dağıtılmış ve güvenilir endüstriyel haberleşme protokolları: Genel tasarım iş çerçevesi, gerçekleştirim ve deneysel çalışma