Meme kanseri tedavisine yönelik işlevleri kontrol edilebilir yapay transkripsiyon baskılayıcıların geliştirilmesi

Download
2016
Özen, Can
Muyan, Mesut
User, Damla Sırma
Yaşar, Pelin
17β-östradiyol (E2) meme dokusu dahil bir çok doku ve organın fizyolojik ve patofizyolojik regulasyonunda önemli rol oynar. E2, hedef doku hücre işlevlerini östrojen reseptörü (ER)’ne bağlanarak sağlar. Modüler doğalı bir transkripsiyon faktörü olan ER özel DNA dizileri olan Östrojen Yanıt Elemanları’na (ERE) bağlanarak hücre çoğalımı ve ölümününde rol oynayan gen ifadelerini düzenler. E2-ER sinyalinin hücrelerdeki temel rolü nedeniyle güncel meme kanseri tedavi yaklaşımları, E2 sentezini sağlayan enzimleri baskılayarak dolaşımdaki E2 miktarını azaltmayı veya E2 antagonistleri kullanarak ER işlevini önlemeyi amaçlar. Başlangıçta etkin yaklaşımlar olmalarına rağmen, hastalar zaman içerisinde bu tedavilere direnç geliştirirler. Bu da, güncel tedavi yaklaşımlarını yetersiz kılmakta ve yeni yöntemlerin geliştirilmesini zorunlu hale getirmektedir. ERE-bağımlı gen ifadelerinin hücre işlevlerindeki önemi nedeniyle, gen transkripsiyonlarının E2-ER’den bağımsız olarak düzenlenmesinin yeni tedavi yaklaşımlarına yol açabileceğini öngördük. Bu amaçla, ER’in modüler doğasından yararlanarak ERE’ye bağlanabilen protein modülü inşa ettik. Diğer transkripsiyon faktörlerinden elde ettiğimiz aktivasyon veya repressör ünitelerini bu modüle genetik olarak ekleyerek monotransaktivatör veya monotransrepresör proteinleri geliştirdik. ER-negatif meme kanseri model hücrelerinde yaptığımız çalışmalarda, monotransaktivatörün ERE-güdümlü gen ifadelerini E2-ER’ye benzer şekilde düzenleyerek hücre çoğlamasını baskıladığını bulguladık. Beklentimize koşut olarak, monotransrepressör ERE-güdümlü gene ifadelerini E2-ER’ye göre tam tersi yönlerde regüle ederek hücre çoğalmasını arttırdı. Bulgularımızı Ağustos-2015’te Plos One dergisinde yayınladık. Süregelen çalışmalarımızda, monotransrepressörlerin ER-pozitif model hücrelerde de ERE-bağımlı gen ifadelerini E2- ER’ye ters-yönde düzenlemesine rağmen hücre çoğalmasını öngörümüze karşıt olarak E2- ER’e benzer şekilde arttırdığını bulguladık. Gen ifadelerini E2-ER’ye koşut olarak düzenleyen monotransaktivatörler ise E2-ER’nin tam tersine hücre çoğlamasını baskıladı. Bu sonuçlar, gen ifadelerini E2-ER’den bağımsız düzenleyebilen monotransregülatörlerin hücre çoğalmasına etkilerinin hücre tipine bağlı olduğunu ve E2-ER sinyalinin farklı mekanizmalar kullanarak hücre çoğalmasını etkilediğini önermektedir. Kavram-kanıtlama olarak değerlendirdiğimiz bu bulgularımız, yaklaşımımızın biyolojik bilimlerde ve tıp alanlarında yeni deney ve tedavi sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunabiliceğini önermektedir. TÜBİTAK-KBAG-212T031 tarafından destekelen çalışmalarımızı yayına hazırlamaktayız.

Suggestions

Östrojen Yanıt Geni CXXC5'in Östrojen Tarafından Düzenlenen Hücre Çoğalmasındaki Etkisi
Muyan, Mesut; Can, Tolga(2017)
Dolaşımdaki en önemli östrojen hormonu 17?-östradiyol (E2) meme fizyolojisi ve patolojisinderol oynayan başlıca faktörlerden biridir. E2?nin meme epitel hücreleri üzerindeki proliferatifetkisi bir transkripsiyon faktörü olan östrojen reseptörleri (ER), özellikle ER?, tarafındanöstrojen yanıt elemanı (estrogen response element, ERE)-bağımlı ve ERE-bağımsız genomiksinyal yolaklarıyla düzenlenir. ERE-bağımlı sinyali, E2-ER??nın ERE?lere bağlanarakgerçekleştirdiği gen ifadelerini; ERE-bağımsız sinyal yolağı da,...
Initial characterization of CXXC5 as a putative DNA binding protein
Yaşar, Pelin; Muyan, Mesut; Department of Biology (2015)
17β-estradiol (E2), the main circulating estrogen hormone, is involved in the physiological and pathophysiological regulation of various tissue notably mammary tissue functions. E2 is responsible for the cellular proliferation, differentiation and/or death in target tissue. The E2 effect is mediated by the nuclear receptors, estrogen receptor α and β, as ligand-dependent transcription factors. Upon binding of E2, ER is converted to an active form and regulates the expression of target genes primarily throug...
Establishment of cell lines with inducible expression OF shRNA for an estrogen responsive gene
Karakaya, Burcu; Beklioğlu, Meryem; Department of Biology (2018)
Estrogen hormones, primarily 17β-estradiol (E2) as the primary circulating estrogen, are involved in the homeodynamic regulation of various tissues/organs including mammary gland within which estrogen receptor α (ERα) conveys E2 signaling. The binding of E2 to ERα activates the receptor to regulate estrogen responsive gene expressions. Previous microarray and gene expression studies of our laboratory indicate that CXXC5 is an estrogen responsive gene regulated by ERα. Our ongoing studies also indicate that ...
Protein characterization of human YPEL2 and YPEL homolog yeast MOH1
Olgun, Çağla Ece; Muyan, Mesut; Department of Molecular Biology and Genetics (2018)
17ß-estradiol (E2), the main circulating estrogen hormone, has an important role in the physiological and pathophysiological regulation of many tissues and organs including breast tissue. Regulation of cell proliferation, differentiation and death in target tissues is mediated by E2. The estrogen receptor (ER), a transcription factor, provides the lasting effect of E2 on cells via regulation of targeting gene expression. Previous microarray and gene expression studies in our laboratory reveal that YPEL2, wh...
Functional importance of CXXC5 in E2-driven cellular proliferation
Razizadeh, Negin; Muyan, Mesut; Department of Biology (2019)
17β-estradiol (E2) as the main circulating estrogen hormone has an important role in the regulation of various tissues including mammary tissue. E2 effects target tissue functions by binding to the nuclear receptors, ERα and β. ERs regulate the expression of target genes. Previous studies conducted in our laboratory indicate that one of these estrogen responsive genes is CXXC5 which is regulated by ERα. CXXC5 has a highly conserved zinc-finger CXXC domain, which makes it a member of zinc-finger CXXC domain ...
Citation Formats
C. Özen, M. Muyan, D. S. User, and P. Yaşar, “Meme kanseri tedavisine yönelik işlevleri kontrol edilebilir yapay transkripsiyon baskılayıcıların geliştirilmesi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRZM05EWTI.