Hide/Show Apps

Östrojen Yanıt Geni CXXC5'in Östrojen Tarafından Düzenlenen Hücre Çoğalmasındaki Etkisi

Dolaşımdaki en önemli östrojen hormonu 17?-östradiyol (E2) meme fizyolojisi ve patolojisinderol oynayan başlıca faktörlerden biridir. E2?nin meme epitel hücreleri üzerindeki proliferatifetkisi bir transkripsiyon faktörü olan östrojen reseptörleri (ER), özellikle ER?, tarafındanöstrojen yanıt elemanı (estrogen response element, ERE)-bağımlı ve ERE-bağımsız genomiksinyal yolaklarıyla düzenlenir. ERE-bağımlı sinyali, E2-ER??nın ERE?lere bağlanarakgerçekleştirdiği gen ifadelerini; ERE-bağımsız sinyal yolağı da, E2-ER??nın DNA üzerindekikendine özgü yanıt dizisine bağlanmış transkripsiyon faktörleriyle işlevsel bir ilişkiye girerekdüzenlediği transkripsiyon süreçlerini tanımlar. E2-hedef genlerinin belirlenmesi, gen ifademekanizmalarının tanımlanması ve protein ürünlerinin işlevlerinin belirlenmesi, memekanserinin nasıl başladığının ve ilerlediğinin anlaşılmasıyla birlikte ek veya yeni tanı/tedaviyaklaşımlarının geliştirilmesine önemli katkılarda bulunabilir.Önceki çalışmalarımız, E2-ER? sinyalinin CXXC5 gen ifadesini düzenlediğini önermekteydi.Öngörülen yapısal özellikleri nedeniyle, CXXC5?in metile-olmamış CpG dinükleotidlerinebağlanıp çeşitli sinyal yolaklarına yanıtta şekillenen gen ifadelerinin düzenlenmesine katılarakhücre işlevlerinde rol oynadığı önerilmiştir. Bu projede amacımız, E2-ER? tarafından ERE-bağımlı sinyal yolağıyla sentezlenen CXXC5?in metile-olmamış CpG dinükleotid bağlanan birpotein olarak E2 tarafından tetiklenen gen ifadelerinin yol açtığı hücre çoğalmasına katıldığıöngörüsünü test etmekti. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda, E2-ER??nın ERE-bağımlı sinyal yolağıyla CXXC5 gen ifadesini ve protein sentezini düzenlediğini gösterdik.Bunun yanında, CXXC5?in metile-olmamış CpG dinükleotidlerine bağlanan bir proteinolduğunu ve E2-ER? ile düzenlenen gen ekspresyonların düzenlemesine katılarak E2sinyaliyle tetiklenen hücre çoğalmasında önemli bir rol oynadığını bulguladık.Sonuçlarımızın, E2 yanıt gen ürünü olarak senteze edilen proteinlerin E2 tarafından tetiklenenhücre çoğalmasındaki rolleri ve etki mekanizmalarının aydınlatılmasına katkı sağladığınıdüşünmekteyiz. Bulgularımız, meme kanserine karşı ek veya yeni tanı/tedavi yöntemleriningeliştirilmesine de yol açabilir.