Östrojen Yanıt Geni CXXC5'in Östrojen Tarafından Düzenlenen Hücre Çoğalmasındaki Etkisi

Download
2017
Dolaşımdaki en önemli östrojen hormonu 17?-östradiyol (E2) meme fizyolojisi ve patolojisinderol oynayan başlıca faktörlerden biridir. E2?nin meme epitel hücreleri üzerindeki proliferatifetkisi bir transkripsiyon faktörü olan östrojen reseptörleri (ER), özellikle ER?, tarafındanöstrojen yanıt elemanı (estrogen response element, ERE)-bağımlı ve ERE-bağımsız genomiksinyal yolaklarıyla düzenlenir. ERE-bağımlı sinyali, E2-ER??nın ERE?lere bağlanarakgerçekleştirdiği gen ifadelerini; ERE-bağımsız sinyal yolağı da, E2-ER??nın DNA üzerindekikendine özgü yanıt dizisine bağlanmış transkripsiyon faktörleriyle işlevsel bir ilişkiye girerekdüzenlediği transkripsiyon süreçlerini tanımlar. E2-hedef genlerinin belirlenmesi, gen ifademekanizmalarının tanımlanması ve protein ürünlerinin işlevlerinin belirlenmesi, memekanserinin nasıl başladığının ve ilerlediğinin anlaşılmasıyla birlikte ek veya yeni tanı/tedaviyaklaşımlarının geliştirilmesine önemli katkılarda bulunabilir.Önceki çalışmalarımız, E2-ER? sinyalinin CXXC5 gen ifadesini düzenlediğini önermekteydi.Öngörülen yapısal özellikleri nedeniyle, CXXC5?in metile-olmamış CpG dinükleotidlerinebağlanıp çeşitli sinyal yolaklarına yanıtta şekillenen gen ifadelerinin düzenlenmesine katılarakhücre işlevlerinde rol oynadığı önerilmiştir. Bu projede amacımız, E2-ER? tarafından ERE-bağımlı sinyal yolağıyla sentezlenen CXXC5?in metile-olmamış CpG dinükleotid bağlanan birpotein olarak E2 tarafından tetiklenen gen ifadelerinin yol açtığı hücre çoğalmasına katıldığıöngörüsünü test etmekti. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda, E2-ER??nın ERE-bağımlı sinyal yolağıyla CXXC5 gen ifadesini ve protein sentezini düzenlediğini gösterdik.Bunun yanında, CXXC5?in metile-olmamış CpG dinükleotidlerine bağlanan bir proteinolduğunu ve E2-ER? ile düzenlenen gen ekspresyonların düzenlemesine katılarak E2sinyaliyle tetiklenen hücre çoğalmasında önemli bir rol oynadığını bulguladık.Sonuçlarımızın, E2 yanıt gen ürünü olarak senteze edilen proteinlerin E2 tarafından tetiklenenhücre çoğalmasındaki rolleri ve etki mekanizmalarının aydınlatılmasına katkı sağladığınıdüşünmekteyiz. Bulgularımız, meme kanserine karşı ek veya yeni tanı/tedavi yöntemleriningeliştirilmesine de yol açabilir.

Suggestions

Cloning and initial protein characterization of an estrogen responsive gene: YPEL2
Güpür, Gizem; Muyan, Mesut; Department of Biology (2014)
17β-estradiol (E2), the main circulating estrogen in the body, is involved in physiological regulation of many tissue and organ functions, including mammary tissue. E2 is also involved in target tissue malignancies. E2 regulates cellular proliferation, differentiation and death in target tissues. The lasting effects of E2 on cells are mediated by estrogen receptor and β that are the products of distinct genes and act as transcription factors. Upon binding to E2, the activated ER regulates the expression of ...
Establishment of cell lines with inducible expression OF shRNA for an estrogen responsive gene
Karakaya, Burcu; Beklioğlu, Meryem; Department of Biology (2018)
Estrogen hormones, primarily 17β-estradiol (E2) as the primary circulating estrogen, are involved in the homeodynamic regulation of various tissues/organs including mammary gland within which estrogen receptor α (ERα) conveys E2 signaling. The binding of E2 to ERα activates the receptor to regulate estrogen responsive gene expressions. Previous microarray and gene expression studies of our laboratory indicate that CXXC5 is an estrogen responsive gene regulated by ERα. Our ongoing studies also indicate that ...
Initial characterization of CXXC5 as a putative DNA binding protein
Yaşar, Pelin; Muyan, Mesut; Department of Biology (2015)
17β-estradiol (E2), the main circulating estrogen hormone, is involved in the physiological and pathophysiological regulation of various tissue notably mammary tissue functions. E2 is responsible for the cellular proliferation, differentiation and/or death in target tissue. The E2 effect is mediated by the nuclear receptors, estrogen receptor α and β, as ligand-dependent transcription factors. Upon binding of E2, ER is converted to an active form and regulates the expression of target genes primarily throug...
Kolorektal kanser hücrelerinde Siklooksijenaz -2 (COX-2)’nin sodyum bütirat aracılı transkripsiyon sonrası regülasyonu
Gurbanov, Tunçer Sinem; Banerjee, Sreeparna(2019)
Kısa zincirli yag asitleri bagırsakta komensal bakteriler tarafından üretilmektedir ve bunlarıninflamasyonu azalttıkları bilinmektedir. Saptanan mekanizmalar içerisinde, siklooksigenaz-2(COX-2) gibi inflamatuvar proteinlerin ve sitokinlerin ifadesinde transkripsiyonel inhibasyonbulunmaktadır. Birkaç çalısma bütiratın inflamatuvar genlerin mRNA kararlılıgınıdegistirebilecegini belirtmektedir; fakat mekanizmalar açıklanmamıstır. Bu projede, kolonkanseri hücre hatlarının sodyum bütirat ile muamele edilmesi...
Meme kanseri tedavisine yönelik işlevleri kontrol edilebilir yapay transkripsiyon baskılayıcıların geliştirilmesi
Özen, Can; Muyan, Mesut; User, Damla Sırma; Yaşar, Pelin(2016)
17β-östradiyol (E2) meme dokusu dahil bir çok doku ve organın fizyolojik ve patofizyolojik regulasyonunda önemli rol oynar. E2, hedef doku hücre işlevlerini östrojen reseptörü (ER)’ne bağlanarak sağlar. Modüler doğalı bir transkripsiyon faktörü olan ER özel DNA dizileri olan Östrojen Yanıt Elemanları’na (ERE) bağlanarak hücre çoğalımı ve ölümününde rol oynayan gen ifadelerini düzenler. E2-ER sinyalinin hücrelerdeki temel rolü nedeniyle güncel meme kanseri tedavi yaklaşımları, E2 sentezini sağlayan enzimleri...
Citation Formats
M. Muyan and T. Can, “Östrojen Yanıt Geni CXXC5’in Östrojen Tarafından Düzenlenen Hücre Çoğalmasındaki Etkisi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRnME5UZzQ.