Tek Molekül Tespiti İçin Frekans Kipli Raman Saçılması

Download
2016
Projemiz, molekül ve malzeme tanımlamada parmak izi olarak kullanılan Raman saçılmasının mikro-elektro-mekanik ve plazmonik tekniklerle duyarlığının ve saçılma kesit alanının artırılması amacıyla geliştirmiştir. Yüksek duyarlıkta, az miktarda ve tek molekül tanısı moleküler tıp ve genetikte, besin teknolojisinde patojen bulgusunda, patlayıcı, bağımlılık yapıcı, bulaşıcı kimyasal tanısında önem kazanmaktadır. Proje kapsamında az miktarda molekülden Raman sinyalinin plazmonik alan artırımının mekanik rezonatörler sayesinde frekans kipli olarak ölçülmesiyle yüksek duyarlık elde edilmiştir. Bu duyarlık plazmonik alan artırımının polarizasyona bağımlılığı kullanılarak başarılmıştır. Proje için özgün iki mekanik rezonatör tasarımı yapılmış, elektron demet litoğrafisi ve kuru aşındırma yöntemiyle üretilmiş ve plazmonik altın tabakalarla kaplanmıştır. Rezonatör boşluğuna buharlaştırma ve sıvı damlatma yöntemleriyle molekül kaplama gerçekleştirilmiştir. Rezonatörler piezo kristallerle sürülmüş ve ters optik mikroskop ve Raman spektrometresi yardımıyla ölçümler gerçekleştirilmiştir. Deneylerimizde Pentasen molekülüne ait Raman sinyali dikey mekanik rezonatörlerde plazmonik artırımlı olarak, Benzotriazol azo molekülüne ait Raman sinyali ise yatay rezonatör yardımıyla frekans kiplenmiş olarak ölçülebilmiştir.

Suggestions

Processing and characterization of glass flake reinforced thermoplastic polymer matrix bio-inspried bulk lamellar composites /
Güneş, Aylin; Dericioğlu, Arcan Fehmi; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2014)
The aim of this study was to develop processing pathways to fabricate glass flake reinforced bio-inspired composites with microstructural architecture similar to that of nacre using two processing routes based on hot-pressing and magnetic field assistance. Glass flakes with different aspect ratios were used as inorganic reinforcement in two different thermoplastic matrices, polystyrene (PS) and acrylonitrile butadiene styrene (ABS). Correlation between inorganic content, microstructural architecture and mec...
Development of electrochemical etch-stop techniques for integrated MEMS sensors
Yaşınok, Gözde Ceren; Akın, Tayfun; Department of Electrical and Electronics Engineering (2006)
This thesis presents the development of electrochemical etch-stop techniques (ECES) to achieve high precision 3-dimensional integrated MEMS sensors with wet anisotropic etching by applying proper voltages to various regions in silicon. The anisotropic etchant is selected as tetra methyl ammonium hydroxide, TMAH, considering its high silicon etch rate, selectivity towards SiO2, and CMOS compatibility, especially during front-side etching of the chip/wafer. A number of parameters affecting the etching are inv...
Optimization of fabrication steps for n-type c-Si solar cells
Orhan, Efe; Ünalan, Hüsnü Emrah; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2019)
Crystalline silicon (c-Si) solar cells fabricated on p-type wafers are still dominating the photovoltaic (PV) industry due to advantages in device processing and early focus on p-type cells in the development phase of the industry. Over the years, studies on n-type Czochralski (CZ) substrates have shown that they can be more desirable for the terrestrial applications due to superior material and process advantages such as higher minority carrier lifetime, easier passivation of the surface, absence of light ...
Strain induction on GE nanobeams by electrostatic actuation
Ayan, Arman; Yerci, Selçuk; Department of Electrical and Electronics Engineering (2018)
Germanium (Ge) is one of the most promising materials to accomplish the monolithic integration of optics and electronics on the same chip, mainly due to its compatibility with the existing silicon (Si) technology, high charge carrier mobility and high absorption coefficient in the near-infrared region. However, realization of efficient Ge light emitters requires techniques such as tensile strain induction, tin (Sn) incorporation and/or heavy n-type doping to alter its band gap enabling direct transitions. A...
Kuvvet Modüleli Raman Spektroskopisi (FORMERS)
Bek, Alpan(2018-07-01)
Projemiz, kuvvet kipli Raman spektroskopisi için mikro-elektromekanik (MEMS) tabanlı bir aygıt üretimi gerçekleştirmek ve bu aygıtın çalışma prensibini göstermek amacıyla geliştirilmiştir (FORce ModulatEd Raman Spectroscopy - FORMERS). Yüzey artırımlı Raman spektroskopisinde (SERS) olduğu gibi plazmonik alan artırımı yöntemi kullanılarak moleküler yapı özelliklerini araştırmaya yarayan bir moleküler Raman spektrokopisi aygıtı üretimi hedeflenmiştir. Böyle bir aygıt şu avantajları sağlayacaktır: molekül duya...
Citation Formats
A. Bek, “Tek Molekül Tespiti İçin Frekans Kipli Raman Saçılması,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRZMU5USXk.