Kuvvet Modüleli Raman Spektroskopisi (FORMERS)

2018-07-01
Projemiz, kuvvet kipli Raman spektroskopisi için mikro-elektromekanik (MEMS) tabanlı bir aygıt üretimi gerçekleştirmek ve bu aygıtın çalışma prensibini göstermek amacıyla geliştirilmiştir (FORce ModulatEd Raman Spectroscopy - FORMERS). Yüzey artırımlı Raman spektroskopisinde (SERS) olduğu gibi plazmonik alan artırımı yöntemi kullanılarak moleküler yapı özelliklerini araştırmaya yarayan bir moleküler Raman spektrokopisi aygıtı üretimi hedeflenmiştir. Böyle bir aygıt şu avantajları sağlayacaktır: molekül duyarlığı, yapısal değişikliklere olan yüksek hassasiyet, etiketleme gerektirmeden çalışma olanağı, kolay üretim, tamamlayıcı veri kanallarıyla uyumluluk.

Suggestions

Use of gold nanoparticle containing poly (allylamine hydrochloride)/ poly (acrylic acid) multilayer films as sers substrates
Kölemen, Birsu; Ertaş, Gülay; Erel Göktepe, İrem; Department of Chemistry (2015)
Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) is a surface sensitive vibrational spectroscopy technique that results in the enhancement of Raman scattering by molecules adsorbed on rough metal surfaces. It is a powerful, sensitive and non-destructive technique which is used in chemical, material and life sciences including biosensing, catalysis, spectroelectrochemistry, criminology, single molecule SERS applications and many others. Nanoparticle (NP) embedded multilayer films using Layer by Layer (LbL) techniq...
Tek Molekül Tespiti İçin Frekans Kipli Raman Saçılması
Bek, Alpan(2016)
Projemiz, molekül ve malzeme tanımlamada parmak izi olarak kullanılan Raman saçılmasının mikro-elektro-mekanik ve plazmonik tekniklerle duyarlığının ve saçılma kesit alanının artırılması amacıyla geliştirmiştir. Yüksek duyarlıkta, az miktarda ve tek molekül tanısı moleküler tıp ve genetikte, besin teknolojisinde patojen bulgusunda, patlayıcı, bağımlılık yapıcı, bulaşıcı kimyasal tanısında önem kazanmaktadır. Proje kapsamında az miktarda molekülden Raman sinyalinin plazmonik alan artırımının mekanik rezonatö...
Time domain terahertz spectroscopy: construction of the setup and application in analysis of active pharmaceutical ingredients
Aytekin, Yusuf Samet; Esentürk, Okan; Department of Chemistry (2016)
The purpose of this thesis is to build a homemade Terahertz (THz) Time Domain Spectrometer and analysis of Active Pharmaceutical Ingredients (API) by using the built THz-TDS spectrometer. Several configurations of THz-TDS system were setup and tested in order to optimise experimental parameters. These set-ups can be grouped into two; antenna-antenna and antenna-crystal. In antenna-antenna systems, photoconductive antenna (PCA)and interdigital photoconductive antenna (iPCA) were employed and both were tried ...
Radyasyon Basıncı ile Tahrik Edilen, Yüzeye Değmeden Atomik Kuvvet Mikroskopisi (yd-AKM)
Oral, Ahmet; Zaman, Sameena Shah(2017-10-01)
Bu projede radyasyon basıncı kullanılarak yayı titreştirerek yüzeye değmeden çalışan bir Atomik Kuvvet Mikroskobu(yd-AKM) Sistemi dünyada ilk olarak geliştirilmiş ve yüzeyde atomik çözünürlük dünyada ilk defa olmak üzere elde edilmiştir. Yayın sapmasını ölçen 1310nm dalgaboyundaki lazer'in akımı yayın rezonans frekansında modüle edilerek AKM yayına AC kuvvet, radyasyon basıncı sayesinde uygulanmaktadır. Aynı lazer yayın sapmasını da ölçecek şekilde çalışmaktadır. Ayrıca 1310nm ve 1550nm’de çalışan iki lazer...
System integration of MEMS devices on flexible substrate for fully implantable cochlear implant applications
Soydan, Alper Kaan; Külah, Haluk; Department of Micro and Nanotechnology (2019)
This master thesis is a result of multidisciplinary research bringing together concepts in electronics engineering, implant technologies, materials science, microfabrication, and device physics. Advancements in healthcare technology and in-vivo implants, electronic devices implemented on flexible substrates are highly demanded in the near future. In order to create a physically flexible device which consists of rigid sub-systems serving distinct purposes and made up of varying types of materials, we need re...
Citation Formats
A. Bek, “Kuvvet Modüleli Raman Spektroskopisi (FORMERS),” 2018. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95873.