Hide/Show Apps

Çok sayıda durağan hali olan süreçlerin hibrid sistem formülasyonuyla modellenmesi: İşlevsel genomik öncelikli bir çalışma