Çok Dönemli Randevu Çizelgeleme Problemi İçin Rassal Programlama Yaklaşımları

2017-12-31
Batun, Sakine
Bilgiç, Utku Tarık
Bilgiç, Utku Tarik
Randevu çizelgeleme problemleri özellikle sağlık sistemlerinde önemli bir yere sahiptir. Doktor randevularının oluşturulması, ameliyathanelerin çizelgelenmesi, periyodik tedavilerin çizelgelenmesi ve kıt teşhis kaynaklarının kullanımının planlanması, problemin sağlık sistemlerinde en sık karşılaşılan örnekleridir. Randevu çizelgeleri oluşturulurken gözetilen hasta bekleme zamanlarının azaltılması, doktorların ve diğer kaynakların atıl zamanlarının azaltılması, fazla mesai sürelerinin azaltılması gibi amaçlar sağlık hizmetlerine erişimin artmasına ve maliyetlerin düşürülmesine hizmet eder. Bu araştırma projesinin hedefi daha önceki calismalarda incelenmemiş karmaşıklıktaki randevu çizelgeleme problemlerini ele almaktır. Günümüze kadar yapılan çalışmalar genellikle tek planlama dönemi, tek servis sağlayıcısı ve önceden belirlenmiş hasta sırası varlığındaki problemler üzerine yoğunlaşmıştır. Bizim amacımız sabit sıra ve tek dönem varsayımlarını esneterek problemi daha karmaşık ve gerçekçi bir ortam için incelemek ve bunun için geliştirdiğimiz yaklaşımları çok servis sağlayıcılı ortamlar için de genelleyebilmektir. Bu araştırmayla cevap aradığımız temel sorular hasta sırasının karar değişkeni olması durumunda performans ölçülerinin ne kadar iyileştirilebildiği ve çok dönemli planlamanın tek dönemli planlamaya göre ne kadar iyileştirme sağladığıdır. Sonuçlarımızın sağlık sistemlerinin operasyonlarını planlayan karar vericiler için yol gösterici olacağını düşünüyoruz.
Citation Formats
S. Batun, U. T. Bilgiç, and U. T. Bilgiç, “Çok Dönemli Randevu Çizelgeleme Problemi İçin Rassal Programlama Yaklaşımları,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62079.