Mimarlığın metinsel temsilinde retorik inşa: usûl-i mi’mârî-i Osmanî

2017-6-15
Durmuş, Serap
Öymen Gür, Şengül
Bu yazıda Aşhane terimi ile Osmanlı külliyeleri içinde bulunan ve içinde yemek hazırlanıp, öğrenciler, külliye çalışanları, yolcular ve fakirlere ücretsiz yemek dağıtılan imaretler kastedilmektedir. İmaret terimi hem ters t planlı zaviyeler hem de ücretsiz yemek dağıtılan mutfakları nitelediği için ve bu yazıda da her iki yapı grubuna da değinildiğinden böyle bir kullanım tercih edilmiştir

Citation Formats
S. Durmuş and Ş. Öymen Gür, “Mimarlığın metinsel temsilinde retorik inşa: usûl-i mi’mârî-i Osmanî,” METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, vol. 34, no. 1, 2017, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/articles/metujfa2016212.pdf.