Tasarım Yöntemleri ile Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı Üzerine Düşünmeye Teşvik Etmek

2022
Şare, Öykü Elif
Bora, Elif Dilara
Bu yazı tasarım yöntemleri kullanarak Ankara, Türkiye çerçevesinde cinsiyet kimliği ve dışa vurumu ile cinsiyet kalıplarını odak alan bir araştırmayı ve akabinde konseptleştirilmiş tasarım fikirlerini içermektedir. Araştırma, üretici araştırma yöntemlerini kullanarak, insanların var olan cinsiyet algılarını yönlendirme yapmadan öğrenmeye odaklanmıştır. Araştırma sonuçları; toplumda görülen stereotipleri, ebeveyn figürlerinden edinilen ekonomik ve kültürel değerleri ve aile içerisindeki cinsiyet algısı ile ilişkileri öne çıkarmıştır. Tasarım fikirlerinde literatürde yer alan öbekleşme teorisi (assemblage theory), kesişimsellik (intersectionality) ve maskülen-feminen varoluşların (masculine and feminine presence) etkileriyle birlikte, araştırmada kullanılan yöntemin yoğurulması ile üç farklı tasarım önerisi yapılmıştır. Tasarım çözümlerinde kişileri cinsiyet hakkında düşünmeye ve sorgulamaya teşvik ederek cinsiyet farkındalığı yaratmak hedeflenmiştir

Suggestions

Cinsiyet Yanlı Algıların İş Davranışlarının Rol İçi veya Rol Ötesi Olarak Tanımlanmasına Etkileri
Acar, Feride Pınar (Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2015-03-01)
Bu çalışmanın amacı iş davranışlarının rol içi veya rol ötesi olarak algılanmasının çalışanın cinsiyeti ve görevinin cinsiyet tipine bağlı olarak değişip değişmeyeceğini incelemektir. Zorunlu ve gönüllü iş davranışları tanımının bir çalışandan diğerine farklılık göstermesi, cinsiyet ön yargılı sonuçlar doğuracaktır. Bu çalışmada, görevin cinsiyet tipinin özgecilik davranışının zorunlu/gönüllü algılanmasını etkilediği saptanmıştır. Kadınsı tip görevi olan çalışanlar için özgeciliğin, erkeksi tip işi olanlara...
Kentsel Mekan Yaklaşımlarına Bir Örnek: Castells
Keskinok, Çağatay (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1988)
Bu yazıda, toplumsal ilişkilerin yasaları ile görgül kent mekanı arasındaki kuramsal uçurumun aşılmasına yönelik örnek bir girişim, Castells'in kentsel mekan yaklaşımı değerlendirilmektedir, Değerlendirmelerimiz doğal olarak, yazarın kentsel mekan konusundaki özgün düşünce ve savlarını içeren önemli yapıtı The Urban Question üzerinde yoğunlaşacaktır . Ancak, önce yazarın geliştirdiği kentsel mekan sorunsalının, kentsel mekan yaklaşımları içindeki özgün yerini incelememize olanak sağlayacak bir genel çerçev...
Tasarım evresine bağlı proje değişikliklerinin yönetimi için geliştirilen durum tabanlı çıkarsama modelinin testi ve sonuçları
Özgüneş, Aydın; Tanyer, Ali Murat (null; 2016-10-31)
Proje değişiklikleri, inşaat projeleri için önemli bir sorun teşkil etmekte ve tasarım evresinden yapım sürecine kadar farklı zamanlarda ortaya çıkabilmektedir. Projelerde meydana gelen değişiklikler arasında tasarım süreci ile ilgili olanlar etkisi en dikkat çekici ve en sık görülen türlerden birini oluşturmaktadır. Buna göre, tasarım evresine bağlı proje değişikliklerinin yönetimi için bilgi-tabanlı değişiklik yönetimi modeli geliştirilmiştir. Modelin geliştirilme sürecinde durum-tabanlı çık...
Evrensel tasarım prensipleri ve standartlarının cinsiyetlendirilmiş değerleri içinde mekan üretimi
Yoltay, Ece (null; 2017-09-22)
Bu çalışmada evrensel tasarım prensiplerini belirleyen kavramlardan biri olan "eşitlik" kavramı, tasarımda cinsiyetlendirilmiş standartların eleştirisi üzerinden tartışılmaktadır. Tasarım prensiplerinin ve standartlarının patriarkal yapıya dayalı sosyal ve kültürel hayatın ihtiyaçları ve değer yargılarına göre belirlendiği, evrensel tasarım standartlarını oluşturan tasarım oranlarının ve ölçülerinin analizi ile ifşa edilmektedir. Kadın ve erkek arasındaki asimetrik toplumsal cinsiyet rollerine dayanan evren...
Temel Felsefe Akımları Işığında Tasarım Edimine İlişkin Kavramsal Kategoriler
Ulusan, Ufuk (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu bildirinin amacı, tasarım süreçlerinde tasarımcı tarafından gerçekleştirilen edimleri temel felsefe akımları kapsamında ele alarak kavramsal kategoriler oluşturmaktır. Bunun için çalışma yazarın devam etmekte olan doktora çalışmasında yer alan ampirik çalışmanın ürettiği bulguları çıkış noktası olarak ele almaktadır. Bu bulgular, endüstri ürünleri tasarımı eğitimini yeni tamamlamış katılımcılarla yapılan mülakatların tematik analiz yöntemi ile çözümlenmesi sonucunda elde edilmiş on adet başlıktır. Bu baş...
Citation Formats
Ö. E. Şare and E. D. Bora, “Tasarım Yöntemleri ile Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı Üzerine Düşünmeye Teşvik Etmek,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2022, p. 75, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2022/.