Orta Ölçekli Parkların Mikro İklimsel Etki Alanlarının Araştırılması: Gezi Parkı, Maçka Parkı Ve Serencebey Parkı Örneği

2016-8-10
Kuşçu Şimşek, Çağdaş
Sürdürülebilir kent yönetiminde önemi gün geçtikçe artan park alanlarının biyofiziksel özellikleri, kentsel iklimin iyileşmesinde önemli yer tutmaktadır. Özellikle ağaçların yoğun olarak bulunduğu park alanları; havanın serinletilmesi, bağıl neminin artışı, temiz hava temini, havanın filtrelenmesi, gürültünün emilmesi, oksijen üretimi gibi görevleri ile sera etkisinin azaltılması ve enerji tasarrufunun sağlanmasına da katkıda bulunmaktadırlar. Bu makalede, benzer yapıya sahip 3 orta ölçekli parkın çevresiyle olan sıcaklık ilişkileri incelenerek, parkların iklimsel açıdan çevresindeki alanlara olan etkileri araştırılmıştır. Parkların, fiziksel özelliklerine bağlı olarak oluşturduğu mikro iklimsel yapının tampon bölgeleri üzerinde de etkili olduğu, buna bağlı olarak tampon bölgelerde aşamalı olarak sıcaklığın arttığı, çalışmanın hipotezidir. 2000 - 2012 yılları arasına ait Landsat Uydusu yaz dönemi görüntüleri kullanılarak, her bir yıla ait, park içinden başlayarak 50m, 100m ve 150m çeperdeki sıcaklık ortalamaları karşılaştırılmıştır. Orta ölçekli park alanlarının mikro iklime etki dereceleri ve bu etkilerin anlamlılık düzeyleri bu üç park alanı üzerinden test edilmiştir. Grup varyanslarının homojen olduğu durumlarda Tukey testleri, varyansların homojen olmadığı durumlarda ise Tamhane’s T2 testi seçilerek %95 güven aralığında alt sınıflar incelenmiştir. Alt sınıfların sıcaklık ortalamaları 0m - 50m ve 50m - 100m aralıklarında birbirinden ayrılmış ancak 100m - 150m aralıklarında karışmalar gözlemlenmiştir. Park merkezlerinden uzaklaştıkça sıcaklığın arttığı, bu sıcaklık farklarının kademeli olarak 4,4°C’den 6,7°C’ye kadar değiştiği tespit edilmiştir. Bu veriler ışığında, park alanlarının planlanması ve tasarımında, iklimsel etkilerin bir parametre olarak değerlendirilmesi gerekliliği ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Suggestions

An Analysis of public use bicycle systems from a product service system perspective
Keskin, Duygu; Brezet, Han C; Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z.; Diehl, Jan Carel (null; 2008-04-21)
Recent studies on sustainability indicate that the concept of the Product-Service System (PSS) is a promising approach to dematerialise the economy and reduce the environmental impacts of industrial and consumption activities. Considering the urban scale, mobility is one of the challenges that should be addressed and improved for a better quality of life for residents and lower pollution levels for the environment. In this respect, this study aims at analysing Public Use Bicycle (PUB) systems from a PSS per...
A data-driven approach for predicting solar energy potential of buildings in urban fabric
Duran, Ayça; Gürsel Dino, İpek; Department of Architecture (2022-7)
Energy-efficient buildings that use clean and sustainable energy sources are urgently needed to reduce the environmental impact of buildings and mitigate climate change in cities. Buildings have great potential in harvesting solar energy by their solar exposure capacity. Developments in PV technologies also encourage the integration of PV systems into architectural applications. However, urban contexts can limit solar energy generation capacity of buildings by shading building envelopes and reducing availab...
A Proteomic approach to the comparison of two pine species: proteomes of pinus brutia and pinus sylvestris under environmental stress
Yılmaz, Can; İşcan, Mesude; Güray, Tülin; Department of Biochemistry (2013)
Drought and cold are environmental factors that affect the development and dispersion of plant species. In this study, two pine species adapted to different environmental conditions: Pinus brutia Ten. (Turkish red pine) and Pinus sylvestris L. (Scots pine) were subjected to a proteome research under those stresses. 20 trees from each species, located in the same region and elevation at Yalıncak area in METU Campus, were marked and sampled for their needles, three times in a year: at the end of dry and hot s...
Searching for a Balance Between Community Needs and Conservation Policies in Historic Neighbourhoods of Istanbul
Akkar Ercan, Zübeyde Müge (2010-01-01)
Despite the recent rising interest in sustainability and community-related issues among urban regeneration policy-makers, it is still questionable how far the recent regeneration efforts in historic housing areas achieve a balance between the community needs and conservation policies. To answer this question, this article explores the interplay between conservation, community needs and sustainability in the context of Turkey, focusing on Istanbul. It premises on the assumption that finding the balance betwe...
Comparison of the strength developments of interground and separately ground marble-incorporated cement mortars
Kava, İsmail Tolga; Erdoğan, Sinan Turhan; Hoşten, Çetin; Department of Cement Engineering (2013)
Production of Portland cement clinker contributes significantly to global warming and has a large environmental footprint. To reduce the amount of kiln-produced clinker in cement, the use of substitute natural or industrial waste materials has been gaining popularity. The use of CaCO 3- containing natural materials such as limestone and waste marble pieces has been increasing around the world, particularly after modifications made to cement production standards. Two types of marble-containing blended Portla...
Citation Formats
Ç. Kuşçu Şimşek, “Orta Ölçekli Parkların Mikro İklimsel Etki Alanlarının Araştırılması: Gezi Parkı, Maçka Parkı Ve Serencebey Parkı Örneği,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 33, no. 2, pp. 1–17, 2016, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/articles/metujfa2016201.pdf.