The Use of Incentives in Fostering Green Buildings

Download
2015-12-15
Gündeş, Selin
Yıldırım, Şiar Umut
Çalışmada dünyada yaygın olarak kullanılan yeşil bina teşvik sistemlerinin uygulanabilirliği, Türkiye örneği üzerinde değerlendirilmiştir. Yerel yönetimlerle yapılan görüşmeler sonucunda teşvik sistemlerinin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli olan şartlar, karşılaşılabilecek zorluklar ve fırsatlar belirlenmiş ve değerlendirilmiştir. Sonuçlar, Türkiye örneğinde düşük maliyetli veya maliyete gereksinim duyulmayan grupta en elverişli teşviklerin pazarlama yardımı ve hızlandırılmış inceleme/izin olduğunu göstermektedir. Gelişmekte olan ülkelerde yüksek maliyet içeren mali teşviklerin uygulanmasına yönelik önyargıya karşın, bu grupta ödül ve harçların düşürülmesi ile ilgili teşviklerin uygulanabilir olduğu ortaya çıkmıştır. Yapılan görüşmelerde hakkında en çok endişelerin dile getirildiği teşvikler emsal ve yükseklik artırımına imkan veren teşvik grubudur. Bu tip teşviklerin doğurabileceği sorunlar özellikle tarihi bölgelerde görev yapan yerel yönetimler tarafından vurgulanmıştır. Her ne kadar birimler arası örgütsel sorunların çözümü için öneriler getirilebilse de, kamu kuruluşları arasındaki eşgüdüm eksiklikleri ve özellikle yerel ve genel mevzuat arasındaki tutarsızlıklar çözülmesi gereken en önemli sorun alanları olarak görülmektedir.

Suggestions

The Impact Of Rising Kazakh Nationalism On Minorities In The Post-Soviet Nation-Building
Binici, Duygu; Ergun Özbolat, Ayça; Department of Eurasian Studies (2022-6)
This study examines process of nation-building in Kazakhstan with concentrating on the nature of majority-minority relations regarding the rising nationalism in Kazakhstan. To gain a better perspective on Kazakhstan's nation-building policies, the thesis examines the post-Soviet nation-building experiences and the legacy of the Russian Empire and Soviet nationality policies particularly in Kazakhstan. Moreover, the state's nation-building policies attempt to construct Kazakh nation after independence are pu...
An exploratory study on features of intelligent office buildings and development of an assessment tool
Gündoğan, Handan; Dikmen Toker, İrem; Atasoy Özcan, Güzide; Department of Civil Engineering (2021-12)
Intelligent office buildings have a high-tech image that embraces advanced technologies to enhance the quality of life for building occupants and energy efficiency. The literature's exploration of the Intelligent Building (IB) concept indicated that the concept has broad aspects, which resulted in losing its focus. In this regard, this thesis aims to address two central questions of how the IB concept is currently interpreted by the building sector representatives and what are the intelligent features of an...
The relationship between personality traits and pedestrian behaviors: mediating role of individual values
Budak , Nesrin; Özkan, Türker; Department of Psychology (2021-3-1)
The main objective of the current study is to investigate the relationship between personality traits, individual values, and pedestrian behaviors. Although personality traits and values are widely studied variables in different fields, there is limited research investigating the relationship of these variables with pedestrian behaviors in the literature. In the current study, the mediator role of individual values on the relationship between Big Five Personality Traits and pedestrian behaviors were examine...
The effect of certification on green bond returns
Büber, Gülşah; Danışoğlu, Seza; Department of Business Administration (2022-3)
This thesis compares the daily secondary market total returns of green and brown bonds issued by the same issuers. Evidence suggests that investors have an incentive to invest in green bonds and this demand is reflected in green bond returns. When the return comparison is done based on whether the green bond is certified by the Climate Bonds Initiative (CBI), contrary to expectations, it is not possible to show any significant effect of this certification on the yield differential. The study also compares g...
Energy performance of duble-skin fa̧acades in intelligent office buildings : a case study in Germany
Bayram, Ayça; Elias Özkan, Soofia Tahira; Department of Architecture (2003)
The building industry makes up a considerable fraction of world̕s energy consumption. The adverse effects of a growing energy demand such as depletion in fossil fuel reserves and natural resources hassled the building industry to a search for new technologies that result in less energy consumption together with the maximum utilization of natural resources. Energy- and ecology-conscious European countries incorporated the well-being of occupants while conducting research on innovative technologies. In view o...
Citation Formats
S. Gündeş and Ş. U. Yıldırım, “The Use of Incentives in Fostering Green Buildings,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 32, no. 2, pp. 45–59, 2015, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2015/cilt32/sayi_2/45-59.pdf.