Afyonkarahisar Gedik Ahmet Paşa (Taş) Medresesinin İşlevsel Sürdürülebilirliğinin Analizi

2017-11-20
Okuyucu, Ş. Ebru
Yapıların zaman içinde fiziksel deformasyonları ve işlevsel olarak yetersiz hale gelmeleri kaçınılmazdır. Her yapının ilk tasarlandığı fonksiyonuna ve yapım sistemine bağlı olarak bir yaşam süreci bulunmaktadır. Kentlerdeki mevcut tarihi yapı stokunu kullanmak bağlamında; işlevini tamamen yitirmiş olan yapılara yeni işlevler yüklemek ve yapıyı yeniden kullanıma açmak, sosyal, ekonomik ve kültürel açılardan önemli olmaktadır. Afyonkarahisar kentinin sahip olduğu kültürel ve tarihsel değerlerin korunmasıyla ve işlevsel sürdürülebilirliğin sağlanmasıyla; kentin kültürel kimliği oluşmakta ve yaşam kalitesi artmaktadır. Afyonkarahisar kenti sit alanı sınırları içinde, işlevsel yaşanabilirliği sürdürülebilir kılmayı bekleyen birçok tescilli yapı bulunmaktadır. Tarihi süreçte birçok farklı işleve sahip olmuş tescilli bir kültür varlığına yüklenen işlevlerin binaya kattığı değerler; yapının değişen mekânsal kurguları ve mekân-çevre etkileşimlerinin açılımlarıyla ele alınmıştır. Bu açılımlardan elde edilen veriler, yapının işlevsel sürekliliğinin; mekânsal, sosyal, kültürel ve ekonomik boyutta analiz edilmesine katkı sağlamıştır. Günümüzde “halk eğitim merkezi ve sergi alanı” işlevi ile hizmet veren Gedik Ahmet Paşa (Taş) Medresesi, Türk medeniyetleri için önemli eğitim yapılarından biri olması, yaşayan tarihsel bir mekân olması ve kullanım sürekliliğiyle çalışmanın ana odağını oluşturmaktadır.

Suggestions

Yeniden Kullanıma Adaptasyonda Bina Performansının Kullanıcılar Üzerinden Değerlendirilmesi
Aydın, Dicle; Yaldız, Esra (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
Bu çalışma, yapılış amacı dışında günümüz işleviyle yaşamını sürdürenbir kültür varlığının mekânsal performansının ne olduğunu belirlemekamacıyla yapılmıştır. Problem, yeni işlevin mekânsal ve eylemselgerekliliklerinin saptanması ve varolan mekânların gereksinimlere cevapverme düzeyinin araştırılması olarak ele alınmıştır. Kültür varlığınınmekânsal niteliklerinin, verilen işlevin gereksinimleriyle adapte olmadüzeyi, binanın günümüz kullanıcılarına uygulanan anketlerle, yapılangözlem ve görüşmelerle ortaya k...
Linear and nonlinear model updating of reinforced concrete T-beam bridges using artificial neural networks
Hasançebi, Oğuzhan (2013-04-01)
The key parameters affecting dynamic and static responses of structural systems often change during their life cycles due to aging, deterioration, damage and rehabilitation. Model updating is a major research field that investigates numerical methods to improve simulation ability of finite element (FE) models by identifying the modified parameters in structural systems based on data collected from field experiments and/or laboratory tests. In this paper, artificial neural networks (ANNs) are used to develop...
ASSESSMENT OF ALTERNATIVE GROUND MOTION SIMULATION TECHNIQUES IN NONLINEAR TIME HISTORY ANALYSES OF BASE ISOLATED MULTI-STORY FRAME BUILDING: A CASE STUDY
Ozsarac, Volkan; Karim Zadeh Naghshineh, Shaghayegh; Askan Gündoğan, Ayşegül (null; 2018-09-02)
In recent decades, base isolation system for buildings has been commonly used as retrofitting strategy. Evaluation of structural responses for such a system subjected to severe earthquakes is challenging since some regions have very few and scatted ground motion data set. Simulated ground motions can be an alternative to overcome this issue. There are several ground motion simulation methods available that provide varying levels of goodness fit between observed and synthetic data; therefore, it is important...
An analysis of living environments of the elderly and a project for assisted living in Ankara
Erbaş, İrem; İmamoğlu, Vacit; Department of Architecture (2006)
Ageing has become a significant research area in the last few decades. The most important reason that makes ageing issue significant is the increasing rate of the older indviduals within the population all around the world. Statistical data on ageing both in Turkey and in the world reveals that, in the near future, the number of population over 65 will increase dramatically. It can be asserted that there will be an urgent need of specifically designed accommodation for this portion of the population. Hence,...
Modeling and Implementation of an Adaptive Facade Design for Energy Efficiently Buildings Based Biomimicry
Nalcaci, Gozde; Nalçacı, Gamze (2020-01-01)
In the present and future, the buildings more qualified and energy saved to their inevitable surroundings has turned into a need and turn into a critical research point. To accomplish total decarbonization inside the buildings is vital to change structures from wasteful vitality consumers into net-zero vitality structures. This paper displays a modeled biomimetic way to deal with encourage the implementation of a shielding form to eco-friendly buildings and improve the advancement of the building structure....
Citation Formats
Ş. E. Okuyucu, “Afyonkarahisar Gedik Ahmet Paşa (Taş) Medresesinin İşlevsel Sürdürülebilirliğinin Analizi,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 34, no. 2, pp. 125–152, 2017, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/articles/metujfa2017202.pdf.