GEZİ BAŞKALDIRISI ERTESİNDE KENT MEKÂNI VE SİYASAL ALANIN YENİ DİNAMİKLERİ

2015-6-15
Siyasal bir kriz ve bu krize geniş toplum kesimlerinin gösterdiği tepkiden doğan Gezi başkaldırısı, izlediği seyir itibariyle, büyük depremlerle benzerlik göstermektedir; küçük hareketlilikleri büyük bir sarsıntı izlemiş, ardından kaydedilen küçük ölçekli artçı sarsıntılar giderek seyrekleşmiş ve deprem görünürde sona ermiştir. Ancak büyük fay hatları üzerinde bir sonraki büyük depremin bir zaman meselesi olduğu bilinmektedir. Bir başka anlatımla, Gezi’ye yol açan uygulamaların sürdüğü ve Gezi sonrası toplumsal yarılmanın daha da genişleyip, derinleştiği bir ortamda, hoşnutsuzluklardan doğan enerji, toplumsal alanda birikmeye devam etmektedir. Bu nedenle, Gezi başkaldırısının kapsamlı bir değerlendirmesi önümüzdeki dönemin siyasal dinamikleri ve kentsel çelişkisini anlamak açısından yaşamsal bir öneme sahiptir. Bu makale, Gezi protestolarına yol açan nedenleri, ortaya çıkan hareketlenmenin niteliğini, yarattığı çelişki ve etkilerinin yanında geleceğe yönelik taşıdığı potansiyelleri, kent mekânını tartışmanın merkezine koyarak değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Citation Formats
H. T. Şengül, “GEZİ BAŞKALDIRISI ERTESİNDE KENT MEKÂNI VE SİYASAL ALANIN YENİ DİNAMİKLERİ,” METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, vol. 32, no. 01, pp. 1–20, 2015, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2015/cilt32/sayi_1/1-20.pdf.