Kentsel Kavşaklardaki Elektronik Denetim Sistemlerinin Trafik Kazalarına Etkisi: Ankara Örneği

2017-11-20
Kaygısız, Ömür
Sümer, Nebi
Kentsel kavşaklar, özellikle metropollerde hem ulaşım hareketliliği hem de trafik güvenliği bakımından en kritik mekânlardan birisidir. Son yıllarda yaygın olarak kavşaklarda kurulan Elektronik Denetim Sistemleri’nin (EDS) trafik güvenliğine katkıda bulunması beklenmektedir. Bu çalışmanın amacı, kentsel ışıklı kavşaklara kurulan EDS’nin genel olarak trafik güvenliği ve özel olarak da taşıt ve yaya kazası sıklığı üzerindeki etkisini araştırmaktır. Çalışmada, Ankara ilinde EDS kurulumu yapılan 21 kavşaktaki ölümlü veya yaralanmalı trafik kazaları, bu kavşakların çevresinde bulunan ancak EDS kurulumu yapılmamış olan 44 ışıklı kavşaktaki kazalar ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. EDS kurulumu 2010 yılında gerçekleştirildiği için ölçümler; EDS’nin bulunmadığı 2009 yılından, EDS kurulumunun yapıldığı 2010 yılından ve EDS’nin yıl boyu kullanıldığı 2011 yılından alınmıştır. Analizler, yaya ve taşıt kazaları olarak iki grupta gerçekleştirilmiştir. EDS kurulumu ve yıllar arasındaki etkiyi hem ayrı ayrı hem de ortak etkileri bakımından incelemek için iki kaza değişkeni (taşıt ve yaya kazaları) üzerinde iki yönlü, 2 (EDS = Var, Yok) X 3 (yıl = 2009, 2010, 2011), ANOVA analizi yapılmıştır. Sonuçlar, taşıt kazası bakımından hem EDS hem yıl hem de EDS ve yıl arasındaki ortak etkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığını göstermektedir. Yaya kazaları bakımından ise EDS etkisinin anlamlı olduğu ancak yıl ve ortak etkinin anlamlı olmadığı bulunmuştur. Beklenenin aksine, EDS bulunan kavşaklarda üç yıl içerisindeki kavşak başına ortalama yaya kazasının (Ort =1,97) bulunmayan kavşaklardan (Ort = 0,61) daha yüksek olduğu görülmektedir. Bulgular, Batı ülkelerindeki benzer çalışmaların bulguları ışığında tartışılmıştır.

Suggestions

Realistic Simulation of IEEE 802.11p Channel in Mobile Vehicle to Vehicle Communication
Islam, Tarikul; Hu, Yongchang; Onur, Ertan; Boltjes, Bert; De Jongh, J. F. C. M. (2013-04-18)
Intelligent Transportation Systems (ITS) is becoming an important paradigm, because of its ability to enhance safety and to mitigate congestion on road traffic scenarios. Realizing the fact that data collection scheme from in-situ test beds for large number of vehicles is always expensive and time consuming, before being employed in large scale, such safety critical system should be tested narrowing down the gap between real circumstances and analytical models in a simulation platform. It is evident that un...
Influence of traffic enforcement on the attitudes and behavior of drivers
Stanojevic, Predrag; Jovanovic, Dragan; Lajunen, Timo (2013-03-28)
Traditionally, traffic enforcement has been an important means of improving traffic safety. Many studies have provided evidence of connections between the level of police enforcement and both driving behavior and the number of traffic accidents. In Northern Kosovo, there has been little, if any, traffic enforcement during the last 13 years. This situation has created a very rare research opportunity - it is now possible to directly study the influence of traffic enforcement on the attitudes and behavior of ...
The Increasing role of regional rail system in urban transport: the case of İZBAN in İzmir
Üçüncüoğlu, Cevat; Babalık, Ela; Department of City and Regional Planning (2014)
The rapid increase in population and spatial growth of cities result in ever-increasing travel distances for urban transport. While urban rail systems, such as metro and LRT systems, are often considered to provide fast and effective service for metropolitan areas, regional rail systems, as a modernized version of commuter railways, appear to be the most effective way of providing fast services for the mobility needs of such long-distance daily travels in the world. In Turkey too spatial growth is a major c...
Variability in Sidewalk Pedestrian Level of Service Measures and Rating
Karataş Sevinen, Pınar; Tüydeş Yaman, Hediye (2018-12-01)
Treating walking as a mode, transportation engineers developed the pedestrian level of service (PLOS), a concept evaluating pedestrian traffic characteristics and network capacity, similar to vehicular level of service. Evolution of PLOS resulted in many methods with different scopes and measures trying to better represent the complexity of walking, none of which is superior, nor can their ratings be converted to those of other methods. This paper discusses the variability in PLOS methods proving a lack of ...
The effects of urban rail investments on the mobility of captive women public transport riders
Erkopan Eser, Bahar; Babalık, Ela; Department of City and Regional Planning (2008)
With this dissertation, it is intended to improve our understanding of the effects of urban rail systems on the mobility of women, their accessibility and their extent of experiencing the city they live in, that is their urban geography. The main aim is to understand whether women who live nearby an urban rail system and who use this system have higher levels of mobility and wider urban geography when compared with those who live in places without an urban rail access and those who do not use urban rail sys...
Citation Formats
Ö. Kaygısız and N. Sümer, “Kentsel Kavşaklardaki Elektronik Denetim Sistemlerinin Trafik Kazalarına Etkisi: Ankara Örneği,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 34, no. 2, pp. 225–244, 2017, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/50700.