Architectural Design Quality Assessment Based On Analytic Hierarchy Process: A Case Study

Download
2014
Harputlugil, Timuçin
Gültekin, A.Tanju
Prins, Matthijs
Topçu, Y. İlker
Karmaşıklığından dolayı, mimari tasarım kalitesinin değerlendirilmesi zordur. Ölçütlerin belirlenmesi, yöntemin ortaya konması ve kalitenin kimin için, kimler tarafından ve nasıl değerlendirileceği mimarlık alanında süregelen önemli tartışma konularından biridir. Bu amaçla, devam eden tasarım süreçlerine girdi veremeyen, çoğunluğu kullanım süreci değerlendirmesinde kullanılan pek çok değerlendirme aracı geliştirilmiştir. Bu yazı, tasarımın ilk aşamalarından son aşamalarına kadar kullanılabilecek Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) tabanlı yeni bir yöntem önermeyi amaçlamaktadır. Çok Ölçütlü Karar Verme (ÇÖKV), bireysel ve grup kararlarında soyut ve somut etkenlerin birlikte değerlendirilebildiği güçlü ve anlaşılabilir bir sistemdir. Bir ÇÖKV yöntemi olan AHP karar sorunlarını oluşturduğu hiyerarşik yapı ile tanımlar. Kalite göreli olarak değerlendirilebileceğinden, AHP tabanlı yaklaşım yapı elde etme sürecinin paydaşları gözünden süreç içerisindeki tercihlerini anlamayı amaçlamaktadır. Önerilen yaklaşım, Türkiye’nin önde gelen sağlık kuruluşlarının birinde örnek olay çalışması ile sınanmıştır.

Suggestions

Modelling an architectural design process
Şahinler, Kubilay; Sorguç, Arzu; Department of Building Science in Architecture (2022-2-02)
Architecture is influenced by developing technologies as well as by political, social, and economic practices. In this context, the scope of architectural service also evolves. Accordingly, different studies are carried out on the execution of the design process with different methodologies. In the building design process, various models are proposed and discussed, in which the role of the architect is questioned. In this context, this research includes a series of model suggestions aimed at making the arch...
Optimization Of Product Design Through Quality Function Deployment And Analytical Hierarchy Process: Case Study Of A Ceramic Washbasin
Erkarslan, Önder; Yılmaz, Hande (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2011)
Quality Function deployment (QFD) is a useful method for optimizing products which can be applied during the design process as well as in the postproduction process for further developments and revisions. This paper aims at examining the applicability of QFD and Analytic Hierarchy Process (AHP) to incorporate customer expectations and design quality into the product through a case study on a ceramic washbasin (1). In the first phase of the study customer needs and satisfaction are surveyed based on the curr...
Architectural experience and “Existential Sense”: Analysis of some architectural patterns in Eminönü with their sociocultural context
Alan, Alperen; Erkılıç, Mualla; Department of Architecture (2022-7)
Experiencing architecture is closely related to awareness of human life. This awareness occurs through our understanding of the built environment, basically with our senses: sound, smell, tactile, taste, etc. The multiplicity of senses has been the topic of experiential relationships in architectural research, especially in the last century. However, the domination of architecture's sight and visual formations creates a restriction on experiencing the architectural and built environments better. Although v...
Product Design Concept Evaluation by Using Analytical Hierarchy and Analytical Network Processes
Özsoy, Hüseyin Özkal ; Yılmaz Özsoy, Çiğdem (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2018-10-22)
The aim of this study is to improve the success and efficiency of the design concept evaluation and selection activity in industrial design by adapting two specialized evaluation-selection methods to the design process and comparatively demonstrating their use. The methods are called the Analytic Hierarchy Process (AHP) and the Analytic Network Process (ANP). In their application, first the main design objective is decided upon and the evaluation criteria are determined accordingly, followed by the listing ...
Analysis of Filmmaking Techniques for Architectural Animations
Alvarado, Rodrigo Garcia (2008-1-1)
Digital animation provides a new possibility to exhibit architectural projects, but it must address some features to properly show the building design. This paper exposes a review of diverse moving images presentation of architectural environments in order to identify principles to be considered when display building projects through digital animation. It studied scenes of twenty productions; eight famous movies from different ages, like examples of major filmmaking efforts; six documentaries of historical ...
Citation Formats
T. Harputlugil, A. T. Gültekin, M. Prins, and Y. İ. Topçu, “Architectural Design Quality Assessment Based On Analytic Hierarchy Process: A Case Study,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 31, no. 2, pp. 139–161, 2014, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2014/cilt31/sayi_2/139-161.pdf.