Dimensions Of Housing Satisfaction: A Case Study Based On Perceptions Of Rural Migrants Living In Dikmen

Download
2013-6-1
Haliloğlu Kahraman, Zerrin Ezgi
İçinde yaşanılan konuttan fiziksel olarak memnun olmanın ötesinde bir kavram olan konut memnuniyeti yaşam kalitesini şekillendiren temel bileşenlerden biridir. Bu çalışma, kır kökenli kişilerin konut memnuniyetinin boyutlarını bu kişilerin kendi algılarıyla tanımlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla çalışma Ankara kentinde kır kökenli kişilerin yaşadığı en eski bölgelerden olan Dikmen bölgesinde bir alan çalışması olarak tasarlanmıştır. Dikmen bölgesinde üç farklı konut alanında yürütülen çalışma ile gecekondu ve gecekondu dönüşüm alanlarında (ıslah imar planları ve kentsel dönüşüm modelleri ile dönüşmüş) yaşayan kır kökenlilerin konut memnuniyeti algılarındaki çeşitlilik belirlenmeye çalışılmıştır. Herbir alandan 25, toplamda 75 kişilik bir örneklem ile derinlemesine görüşmeler yöntemi kullanılarak veri toplanmış, içerik analizi ile konut memnuniyetini tanımlayan 25 adet algısal kavram (unsur) belirlenmiştir. Bu kavramların literatürde yer alan tartışmalar ışığında gruplanmasıyla konut memnuniyetinin boyutları tespit edilmiştir. Memnuniyetin boyutları konutun mimari özellikleri, büyüklüğü ve kalitesi; fonksiyonları; iç mekan özellikleri; konumu; ekonomik özellikleri; ve konut çevresinin sosyal özellikleri başlıkları altında değerlendirilmişitir. Tanımlayıcı istatistikler ile memnuniyeti tanımlamada kullanılan algısal kavramların ifade edilme sıklıkları belirlenerek, hem tüm alanda memnuniyeti tanımlamada ön plana çıkan kavramlar belirlenmiş hem de farklı konut sunum alanlarında memnuniyet algıları açısından benzerlik ve farklılıklar ortaya çıkarılmıştır. Çalışmanın bulguları konut memnuniyetinin konut kullanıcılarının algılarıyla tanımlanabilir olduğunu, bu algıların kullanıcıların fiziksel, sosyal, mekansal, ekonomik ve kültürel deneyimlerine, ihtiyaç ve beklentilerine göre şekillendirilip, önceliklendirildiğini ve memnuniyetin çok boyutlu yapıda olduğunu göstermiştir. Çalışma kır kökenlilerin yaşadığı fiziksel çevrenin algıları üzerinde etkisi olduğu sonucuna ulaşmıştır. Buna paralel olarak, farklı konut alanlarında konut memnuniyeti algıları farklılık göstermektedir. Diğer yandan, bu kişilerin ortak geçmişleri ve devam eden kırsal alışkanlıkları benzer algılar üretmelerini sağlamaktadır.
METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE

Suggestions

Housing Layout Reconsidered In Societal Context: A Case Study In Switzerland
Lawrence, Roderick J. (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1996-1-01)
Housing units are material products of society that define and delimit domestic space for households. They provide shelter and protection for daily activities. The fact that housing units in the same society have quite different shapes and sizes, and that they are built with a range of construction materials suggests that, beyond pragmatic factors, others are of at least equal importance in determining their layout, construction, and meaning. Therefore, it is necessary to develop an understanding of those c...
Framing the everyday resistance in vegan lifestyle
Turgay, Tutku; Rittersberger, Helga İda; Department of Social Anthropology (2020-10)
Activism is an ever-changing phenomena, adapting its shape to overcome whatever changes surrounding it challenges its existence. Academic studies on social movements and activism have been developed mostly in relation with pertinent changes in the structure, both in Turkish and foreign literature. Relatively new interpretations of activism, such as lifestyle movements, tend to take place in one’s everyday life, actualizes the movement through seemingly mundane acts and choices. Veganism, categorized a...
Legal Frameworks and Housing Environments in North Cyprus
Önal Hoşkara , Şebnem; Öngül, Zehra; Tevfikler Çavuşoğlu , Banu (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2009)
This article aims to explore the effects of laws and regulations on the development of housing environments in North Cyprus, with the aim of opening up some discussions on their future design and planning. Accordingly, the article consists of seven main sections. In the first two, the main and the general concepts of the article are defined, the research field is explained and the problem is specified. In the third section, the issue of housing in North Cyprus, concentrating on its historical development, s...
Urban-spatial analysis of mass housing environments: mapping Batıkent in search of alternatives to generic housing
Küreli Gülpınar, Ece; Balamir, Aydan; Department of Architecture (2021-3)
Living environments in Turkey are shaped with generic housing blocks implemented by public and private actors operating in the mass housing production. Despite the relative diversification and pluralism that started in the 1980s, mainstream housing practice has given rise to the spread of stereotypical patterns and types forming the morphology of cities over time. Nevertheless, alternative searches for the architecture and planning of mass housing have managed to find little gaps for realization. Batıkent ...
Residential Relocation and Children's Satisfaction with Mass Housing
Severcan, Yücel Can (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2019-01-01)
This article investigates the effects of relocation on children's satisfaction with mass housing built in the context of squatter housing regeneration. The results are based on a survey and group interviews with 137 nine-to-twelve-year-old children living in three mass housing developments in Ankara, Turkey. At the home level, it was found that while there was no significant change in the satisfaction level of children who moved to an outer-city mass housing development, satisfaction scores significantly in...
Citation Formats
Z. E. Haliloğlu Kahraman, “Dimensions Of Housing Satisfaction: A Case Study Based On Perceptions Of Rural Migrants Living In Dikmen,” METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, pp. 1–27, 2013, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2013/cilt30/sayi_1/1-27.pdf.