Hide/Show Apps

Kentsel Mekân Örgütlenmesinin Yaşlıların Kentsel Etkinlikleri Üzerindeki Etkisi, İstanbul ve Viyana Örneği

2014-6-1
KÖSE, NEŞE
ÇOLPAN ERKAN, NİLGÜN
Çalışmanın amacı yaşlılıkta meydana gelen değişimler dikkate alınarak, yaşlı gereksinimlerine bağlı konut alanı ve çevresi tasarım ölçütlerini ortaya koymak, yaşlıların kentsel yaşama katılımlarını araştırmak, kentsel tasarım memnuniyetlerinin bu katılımı etkileyip etkilemediğini sorgulamaktır. Bu çalışmanın diğer bir amacı ise, İstanbul ve yaşlılık sorunları ile Türkiye’den önce yüzleşmiş, çözüm projeleri geliştirilen, AB standartlarına sahip Avusturya’nın Viyana kentindeki yaşlılık ve kamusal mekân durumunu karşılaştırmak ve çalışmadan elde edilen çıkarımlar ile İstanbul’un gelecekte yaşlılar için daha yaşanabilir bir kent olması adına kentsel tasarım eylemlerine veri oluşturmaktır.