Back To The Year When It All Started: Local Determinants Of Party Preferences In 2002 Turkish Elections

Download
2010
Işık, Oğuz
Pınarcıoğlu, M. Melih
İslami eğilimleri olan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) 2002 seçimlerini kazanarak iktidara gelmesi ile birlikte Türkiye siyasetinde çok önemli bir değişim yaşandı. Seçimler Türkiye siyasetini derinden belirleyen “tsunami” etkisi yaratmış olsa da, Türkiye seçim coğrafyasında ortaya çıkan farklılaşmaların ne denli kalıcı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Coğrafi ağırlıklandırılmış regresyon olarak bilinen bir teknik yardımıyla bu yazıda, Türkiye’deki eşitsiz seçim coğrafyasının ardında yatan nedenler araştırılmaktadır. Elde edilen sonuçlar Türkiye siyaset sahnesinin iki temel aktörü olan AKP ve CHP’nin oy düzeyini belirleyen yerel etmenler açısından belirgin bir karşıtlık içinde olduklarını ortaya koymaktadır. AKP’nin, geleneksel sağ partilerin tersine, kent yoksulları ile Anadolu’nun hızla gelişen bölgelerinde kendine bir taban bulmuş olmasına karşın, sosyal demokrat CHP büyük ölçüde kentli seçkin kesimlerle kısıtlı kalmış görünmektedir. Bu bulgu, çoğu araştırmacı tarafından Türkiye siyasetinin en belirgin özelliklerinden biri olarak görülen “merkez-çevre” ayrımının yeni bir görüntüsü olarak ele alınmalıdır.

Suggestions

Home Country Parliamentary Representation of Diasporas: The Case of Turkey
Yedekçi Schelhaas, Ayşe; Ayata, Ayşe; Department of Political Science and Public Administration (2021-10-25)
Turkey’s diaspora in Europe, constituting around five million citizens, has been central to Turkish domestic politics since the early days of mass labour migration in the 1960s. The Turkish Parliament, as the ultimate representative body, has played a crucial role both in shaping diaspora policies and defining who “the diaspora” is as individual MPs and party groups have placed diaspora-related issues high on the agenda, integrating these issues into various legislative processes. This dissertation looks at...
TURKEY'S PRESIDENTIAL EXECUTIVE SYSTEM: REACTIONS FROM THE OPPOSITION PARTIES
İşçi, Didem; Köksal, Pınar; Department of Political Science and Public Administration (2021-9-7)
This thesis aims to examine Turkey's switch to the presidential executive system from the perspective of opposition parties. In this regard, the discourses of the Republican People’s Party, the Good Party, and the People’s Democratic Party, which are the opposition parties that have a parliamentary group in the Turkish Grand National Assembly are studied with the qualitative content analysis methodology. Moreover, three other minor political parties such as the Felicity Party, the Democracy and Progress Par...
AKILLI YAPILI ÇEVRE (AYÇ) DÖNÜŞÜM İSTERLERİNİN BELİRLENMESİ: ODTÜ YERLEŞKESİ ARAŞTIRMA PARKI VAKA ÇALIŞMASI
Atasoy Özcan, Güzide; Öztürk, Hande Işık; Tüydeş Yaman, Hediye; Akçamete Güngör, Aslı; Dikmen Toker, İrem(2018-12-31)
Ülkemizde büyük ölçekli “akıllı kent” uygulamalarının yakın gelecekte gerçekleştirilmesi altyapı ve maliyet açısından mümkün görülmemekle birlikte üniversite ve sağlık yerleşkeleri gibi özellikli bölgeler için Akıllı Yapılı Çevre (AYÇ) dönüşümü öncelikli olacaktır. Zira, bu yapılı çevrelerde daha etkin ve uygun maliyetli kullanım, özellikle ticari ve kamu binalarının sahiplenilmesi ve işletilmesindeki maliyetleri düşürmesi bakımından önemli olup AYÇ dönüşümü katma değer sağlayacaktır. Bu projede, temel hede...
UNDERSTANDING THE VOTING MOTIVATIONS OF THE JUSTICE AND DEVELOPMENT PARTY VOTERS
Süzen Akkaya, Esra; Şen, Mustafa; Department of Sociology (2022-6)
This study addresses how the Justice and Development Party voters perceive and make sense of their support towards the party. Despite its changing political stance, opinion polls show that an important mass of voters is still willing to vote for the party. Thus, the thesis problematizes why some voters continue to vote for the party. During the time that the party was in power, some voters had changes in their attitudes towards the party and acted differently. Therefore, the study aims to understand how the...
The Changing world order and German foreign policy in the era of chancellor Angela Merkel (2005-2021)
Çilkoparan, Hidayet; Bağcı, Hüseyin; Department of International Relations (2022-6-06)
Europe has left the Cold War period behind without a military clash with the Soviet Union and largely thanks to the policies of openness and re-structuring pursued by Michael Gorbachev, the eighth and last leader of the Soviet Union, witnessed a peaceful dissolution of the Soviet Union and Warsaw Pact. The Federal Republic of Germany (West Germany) seized the historic opportunity and moved to end the division of Germany, which has been a hard reality for Germans after World War II. An Agreement called the “...
Citation Formats
O. Işık and M. M. Pınarcıoğlu, “Back To The Year When It All Started: Local Determinants Of Party Preferences In 2002 Turkish Elections,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 27, no. 1, pp. 161–183, 2010, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2010/cilt27/sayi_1/161-183.pdf.