Türkiye’deki Kentiçi Ulaşım Planlaması Çalışmalarının Değerlendirilmesi

Download
2008-1-1
Özalp, Musa
Öcalır, Ebru Vesile
Nazım planların arazi kullanım kararları ve ulaşım yapısı arasındaki etkileşim ve uyumu analiz eden kapsamlı kentsel ulaşım planları dünyanın çeşitli kentleri için 1950’li yıllardan bu yana hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Türkiye’de geçtiğimiz 50 yılda özellikle büyük kentlerde kentsel trafik ve ulaşım sistemlerini planlamak üzere pek çok ulaşım çalışması ve planı yürütülmüştür. Çalışmanın, Türkiye’deki kentsel ulaşım planlama çalışmaları anlamında bir envanter niteliği bulunmaktadır. Bu çalışmada, Türk kentlerindeki kentsel ulaşım çalışma ve planları incelenmiş ve kapsamlı bir şekilde kronolojik sıralama içerisinde değerlendirilmiştir. Araştırmanın amacı tanımsızlık ve düzensizliği aşmak için düzenleme önerilerinin makro düzeyde bir tanımlamasını yapmak ve Türkiye’deki kentsel ulaşım planlamasındaki sistematik yapıyı formüle etmektir. Bu çerçeve içerisinde, 1970’lerden itibaren Türkiye’deki kentsel ulaşım planlamasının arka zemini ve gelişimi, bu planlarda benimsenen planlama süreçleri, kapsam, politikalar, yaklaşımlar ve öneriler ile birlikte incelenmiştir. Çalışmalar bazı ölçütler temel alınarak sınıflandırılarak değerlendirilmiş ve elde edilen sonuçlar tartışılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar; ülkemizde ulaşım planlama pratiğinin günümüze kadar izlediği seyir ve gelinen nokta hakkında genel bir fikir ortaya koymaktadır. Bu sayede, kentlerimiz için hazırlanan tüm ulaşım etüt ve planlarının bütün yönleri ile irdelendiği bilimsel bir çalışmanın literatürdeki esikliği de giderilmiştir.

Suggestions

Planning As A Tool For Modernization In Turkey: The Case Of Hermann Jansen’s Plan For Mersin
Beyhan, Burak; Uğuz, Selçuk (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2012-12-1)
Early 20th century urban development plans and regulations as the culmination of the efforts made for the modernization of the cities constitute a special and substantive domain of focus for the historical analysis of cities in terms of understanding the nature and objectives of planning today. Yet, except for big cities such as Ankara, İstanbul, İzmir, Adana and Bursa, most of the cities in Turkey are not studied in depth within such a context. Unfortunately, those studies conducted for both big and small ...
Spatial analysis of two-wheeled vehicles traffic crashes: Osmaniye in Turkey
YALÇIN, GÜLER; Düzgün, Hafize Şebnem (2015-11-01)
To achieve a sustainable traffic management and sustainable transportation planning in urban areas one of the tools that can be used effectively is Geographic Information Systems. In Turkey Transportation Department under Civil Engineering deals with roads and railways which are open to public such as inner city and outer city traffic arrangements with General Directorate of Security. This paper aims to analyze road traffic accident distribution according to the vehicle types involved in the accidents for u...
Assessing the Link between Rail Transit Usage and Multimodal Integration
Özgür Cevher, Özge; Altıntaşı, Oruç; Tüydeş Yaman, Hediye; Babalık Sutclıffe, Ela (null; 2016-01-08)
Current planning literature considers rail transit usage a function of neighborhood design (ND) parameters (such as density, diversity and connectivity) around station areas at a micro-level. However, during the early development stages of a rail transit system in a city, integration with the other modes may be equally influential on the rail transit usage, which must be determined. For this purpose, ridership data of 14 rail transit stations were evaluated based on both i) ND design parameters and ii) mult...
An overview of security and privacy in smart cities' IoT communications
Al-Turjman, Fadi; Zahmatkesh, Hadi; Shahroze, Ramiz (2019-07-08)
Smart cities have brought significant improvements in quality of life and services to citizens and urban environments. They are fully enabled to control the physical objects in real time and provide intelligent information to citizens in terms of transport, healthcare, smart buildings, public safety, smart parking, and traffic system and smart agriculture, and so on. The applications of smart cities are able to collect sensitive information. However, various security and privacy issues may arise at differen...
Kentsel Mekânda Değişimin Yönetilmesi
Ünlü, Tolga (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2006)
In the Turkish planning system, Urban Development Plan (İmar Planı) represents a “development framework”, which assumes the role of a Master Plan, prepared by specialist planners to control all land use decisions, densities and circulation of a city for a target year. It concentrates on the picture of an anticipated future as an end-state. It does not, however, deal with the process between the present and that anticipated future. Consequently, the process of achieving the future is not a matter of concern ...
Citation Formats
M. Özalp and E. V. Öcalır, “Türkiye’deki Kentiçi Ulaşım Planlaması Çalışmalarının Değerlendirilmesi ,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 25, no. 2, pp. 71–97, 2008, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/50888.