YERALTI MEKANI VE KAVRAMININ TOPLUM VE İMGELEM ÜZERİNE ETKİSİ

2010
Güneş, Serkan
Yeraltı, fiziksel özelliklerinden daha çok sembolik değerleri ön plana çıkan göreli bir mekandır (1). Tarih boyunca kendi dışındaki bir gerçekliği temsil etmek ve yansıtılmak istenen hakikat için toplumsal ve kültürel olarak üretilmiştir. Teknik gelişmelere rağmen bu üretim halen devam etmekte, yeraltı günümüz toplumunda giderek artan ve farklılaşan yeni anlamlar kazanmaktadır. Yeraltına dair bu kadar benzer olumsuz görüngünün kültürlerden bağımsız olarak ortaya çıkmasının nedeni nedir? Bu sorunun yanıtı toplumların bu bilinmez mekana ait ortak bilinçaltında gizlidir. Bu bilinçaltının oluşmasında kuşaklar boyu aktarılan mitler ve mitlerden beslenen dini öğeler önemli olduğu kadar, toplumun ve bireylerin varolan düzene dışarıdan bakacakları ve eleştirecekleri, gerek duydukları halde kaçacakları, gizlenecekleri özgür mekan gereksiniminden kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada yeraltı kavramının toplumların bilinçaltında göreli bir mekan haline gelişinin izleri ve onun sembolik dönüşümü, ezoterik ve teolojik kaynaklarla beraber edebiyat ve sinema sanatı açısından irdelenecektir.

Citation Formats
S. Güneş, “YERALTI MEKANI VE KAVRAMININ TOPLUM VE İMGELEM ÜZERİNE ETKİSİ,” METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, vol. 27, no. 2, pp. 125–139, 2010, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2010/cilt27/sayi_2/125-139.pdf.