Göç ve Konut

1991
Ersoy, Melih
Bu araştırma, göçmenlerin, kentsel mekandaki devinim süreçleri içinde, konut çevresiyle bütünleşmelerini konu almaktadır. Ankara'nın ikiyüz kilometre kuzey batısında bir İç Anadolu kasabası olan, Çorum ilimize bağlı İskilip ilçe merkezi ile köylerinden Ankara'ya göç edenler arasında 1980 yılında yaptığımız bu alan çalışmasının bir özelliği, 1970 yılında yürütülen bir göç araştırmasının kapsam ve içeriği genişletilmiş bir devamı olmasıdır (Kapil ve Gençağa, 1972). 1970'de yürütülen ilk çalışma, İskilip ve civarından Ankara'ya göç eden 167 kasaba ve 65 köy kökenli denek üzerinde yapılmıştır. Bunu izleyen ikinci araştırma ise, 1970'de görüşülen ve halen Ankara'da yaşamını sürdüren 186 deneğe ek olarak, 1970 ile 1980 arasında Ankara'ya göç eden 169 yeni aileyi de kapsamına almıştır. Bu makalede, 1980 yılında yapılan kapsamlı çalışmanın bazı bulguları özetlenmektedir

Citation Formats
M. Ersoy, “Göç ve Konut,” METU Journal of The Faculty Of Architecture, vol. 11, no. 1-2, pp. 21–39, 1991, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/1991/cilt11/sayi_1_2/21-39.pdf.