The Tower Of Babel And The Image Of The City

Download
1989
Dubovsky, Anthony
Weber , Ralf
İncil'deki Babil Kulesi'nin yapımı öyküsü tarih boyunca sanatçıların hayal gücünü kamçılamış, değişik biçimlerde günümüze kadar gelmiştir. Öyküde homo faber (yapıcı insan), yani insandaki bina yapma dürtüsü ve bu dürtünün daha da büyük, daha da yüksek ve görkemli yapılarla gerçekleştirilmesi anlatılır. Bu çarpıcı özelliği nedeniyle kuleyi, 'Berkeley College of Environmental Design'daki (California Üniversitesi) oldukça kalabalık bir birinci sınıf stüdyosunda denemeye karar verdik. Projede İncil'deki metin ve tarih içinde kulenin betimlemelerinden (Mezopotamya'dan, Fritz Lang'ın Metropolis'int kadar) yola çıkıldı. Öğrencilerden, kulenin tarihsel ve coğrafi konumunu belirleyerek kendi yorumlarını kilden üretmeleri istendi. Bir ilk tasarım ödevi olarak kule efsanesinin özgürce araştırılmasını amaçlayan projenin birinci aşamasında, öğrencilerden bir öykü yazmaları ve kuleyi hayal edilen ortam içinde plan ve cephe olarak çizmeleri istendi. İkinci aşamada doğrudan seramik kille (11 kg.) çalışıldı. Kimi öğrenci ilk düşüncesini geliştirirken, kimi de bunu bir yana atıp doğrudan kille çalışarak kulesini biçimleme yoluna gitti. Öğrencilerin bu üç haftalık projede izledikleri yol bir çok yönden kule betimlemesinin görsel sanatlarda geçirdiği evrimi yansıtmaktaydı. Bu özellikle tasarımlardaki kentin konumu açısından geçerliydi. Öğrenci projelerinin çoğunda kent teması ile kule teması paralel gitmekte ve mekan içindeki uzanım bir anlamda kulenin düşey yükselişini yansıtmaktadır. Anıt ve kent imgesi içice geçmiş olup yatay ve düşey eksenler arasındaki karşıtlık kuleyi bir anıt haline getirmektedir. Sonuçta efsane bu tek binadan çok, bina yapımıyla, bizi tasarım eylemine götüren amaçlar ve bu eylemin sonuçlarıyla ilgilidir. Mimarlık eğitiminin daha başında olan öğrencilere böyle bir soru yöneltmenin pedagojik değeri işte burada yatıyor. Önceden edinilmiş kavramları içeren belirli bir konu sunmak yerine izlediğimiz bu yöntem, mimarlığın kendi temelllerinin sorgulanmasını getirmiştir. Çizimler yerine doğrudan kille çalışarak ise, tasarlama ve bina yapma eylemleri birleşmiş olur.

Suggestions

APPROPRIATION AS AN URBAN PRACTICE: A CRITICAL READING OF DON QUIXOTE SOCIAL CENTER OF ISTANBUL, IN 2013 AND SINCE THEN
Akın, Fatma Fulya; Sargın, Güven Arif; Department of Architecture (2023-1-27)
Today’s capitalist urban reality, in its disguised forms, always finds particular ways of integrating its oppressive powers to our lives, no matter how our life patterns differentiate. As well as all these mechanisms of diverse ideologies, the form of resistance could also take multi shapes, making social groups come together and share their common values, beliefs, and needs. In this context, this study with a sole purpose of searching for the possibilities of just and fair alternative life patterns, questi...
FINITE ELEMENT MODEL UPDATING OF BRIDGES WITH MOBILE AND SMART TECHNOLOGIES FOR INFRASTRUCTURE-RELATED DECISION MAKING
Ramadan, Wasim; Orang, Ali; Ozer, Ekin; Sustainable Environment and Energy Systems (2021-7-19)
Understanding the mechanical behavior of civil infrastructure under earthquakes has always been a fundamental concern in civil and structural engineering. Unlike many other disciplines, experimental modeling of civil infrastructure is cumbersome because of scale size, time constraints, and financial limitations. For these reasons, primary efforts on structural dynamics deal with theoretical models built on finite element (FE) method and structural health monitoring (SHM) systems with advanced sensor network...
Myth, Ideology And Hegemony: The Political Syntax Of American Environmental Design Tradition
Sargın, Güven Arif (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1997)
This essay arose out of a new intellectual stream that specifically aims at understanding the role of politics in the perception of nature in American environmental design tradition. No doubt that a range of tendencies, movements, and styles in environmental design reflect certain perceptions and ideologies about the relationship of society to the natural world. They also represent the changing perceptions of natural and cultural landscapes in design practice over time and place. In this changing perception...
Nonlinear aeroservoelastic modelling and analysis of aircraft with control surface freeplay
Yurtsever, Utku; Şahin, Melin; Kayran, Altan; Department of Aerospace Engineering (2022-11-24)
In this study, nonlinear aeroservoelastic analysis of aircraft with control surface freeplay is performed using the fictitious mass approach. For the demonstration of the nonlinear aeroservoelastic analysis methodology, an available very light aircraft (VLA) design configuration is selected. The aeroelastic model of the aircraft is obtained by combining the structural and aerodynamic models of the aircraft, which are prepared by the finite element modelling and analysis tool MSC.Patran/MSC.Nastran and the a...
Calculation of the Macroeconomic Carbon Rebound Effect of the European Union Emission Trading System
Bolat, Cankut Kaan; Akınoğlu, Bülent Gültekin; Soytaş, Uğur; Department of Earth System Science (2022-11-15)
Emission trading systems are currently the most popular market–based instruments in the combat against climate change. The European Union Emission Trading System is the world's oldest and most mature ETS application. Having announced its net zero targets in February 2022, it is on Türkiye’s agenda to implement an ETS application to meet the country’s net zero targets. While there is rich literature showing the benefits of ETS applications from different perspectives, very few studies question their efficien...
Citation Formats
A. Dubovsky and R. Weber, “The Tower Of Babel And The Image Of The City,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 9, no. 2, pp. 155–160, 1989, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/1989/cilt09/sayi_2/155-160.pdf.