The Change In Open Areas And Spaces Around Buildings As A Result Of Rapid Urbanisation

Download
1986
Aslanoğlu Evyapan, Gönül
Hızlı ve hazırlıksız kentleşme sonucu kent çeperleri, kent içi, ve yapıların yakın çevresi düzeylerinde açık alan ve açık mekanlar büyük ölçüde yitirilmektedir. Kentlilerin günlük yaşantısını en çok etkiliyor olması nedeniyle, yapılar yakın çevresi düzeyinde açık alan ve mekan kaybı üzerinde vurguyle durulması gereği bu araştırmayı başlatmıştır. Ankara'da ortalama değişim geçiren bir kent çevresi seçilerek, yapı yoğunlaşması evrimi ve yapı kübajlarındaki değişimin yakın çevre dış mekanlarında oluşturduğu olumsuz sonurgular yirmişer yıllık zaman kesitlerinde izlenmiştir. Sonuç olarak, bu ölçekte çalışmanın tüm kente yaygınlaştırılarak, imar yönetmeliklerinin kaynağı ya belirsiz ya da kaynak nedeni ortadan kalkmış kurallarına uymak yerine, kendi özel koşullarına göre değerlendirilen kent çevreleri oluşturmanın bütünsel bir yaklaşımla aynı yapılaşma yoğunluğunu daha tutarlı dış mekanlar sağlayarak da gerçekleştirilebileceğine dikkat çekilmiştir.

Suggestions

Daha Yaşanabilir Kentler İçin Mikro Ölçek Bir Yürünebilirlik Modeli
Belge, Züleyha Sara; Akkar Ercan, Zübeyde Müge (2017-01-01)
Türkiye’de ve dünyada önemi artan planlama ve tasarım konularından biri olan yürünebilirlik, tarihi kent merkezlerinin korunması ve yenidencanlandırılması, sağlıklı toplumların yaratılması, sürdürülebilir ve yaşanabilir kentlerin geliştirilmesi için benimsenen bir kentsel stratejidir. Türkiye’de 2000’li yılların başında yürünebilirlik engelli insanların kentsel mekâna erişebilirliğinin artırılması bağlamında önem kazanmıştır. 2013 yılından itibaren Türkiye’de Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı’nı...
Transformation of public space : the case of Migros Akköprü shopping center
Tunç, Gülçin; Şengül, Hüseyin Tarık; Department of Urban Policy Planning and Local Governments (2003)
Today, it is observed that shopping centers that are increasingly growing in number, especially in metropolitan cities, are used as public spaces by many urban inhabitants. Shopping centers have become places where social life is experienced and leisure time is spent through a wide range of activities offered besides shopping. On the other side, city centers that can be regarded as the most essential public spaces of urban areas are in a process of deterioration both in terms of physical quality and functio...
A rupture in urban memory: vacant healthcare sites in the center of Ankara
Şenses, Ilgın; Basa, İnci; Department of Architecture (2021-7)
In the past few years, Ankara has become the arena of countless renewal projects that have resulted as a loss of continuity in the urban space. A recent example to that is the closure of numerous well-established, still functioning and well-distributed public healthcare structures in the center of Ankara. These buildings were evacuated in 2019 due to the establishment of Ankara City Hospital in Bilkent which is the new healthcare site of the city. As a result, vital points of healthcare service in the inner...
The transformation of the religious tradesmen in small cities in the context of market economy : a case of Kırıkkale
Yıldız, Sıtkı; Mutlu, Kayhan; Department of Sociology (2003)
Based on a field study carried out in Kırıkkale, this study investigates the transformation of religious tradesmen of small cities in Turkey with emphases on : (a) the role of religious values within the free market economy of religious tradesmen and (c) the transformation process of religious values within the present economic system. In the study, semistructured in-depth interviews and official documents were used to collect the research data. The thesis of Weber on the relationships between religious val...
Evaluating the potentials of neglected urban spaces in hıstorıcal city centres to acquire a sense of place: the Iskıtler Small Industry area in Ankara
Alpdemir, İbrahim; Aral, Hacer Ela; Department of Architecture (2023-1-27)
Old city centres that have been able to preserve their position as the cultural and economic heart of an urban hinterland, function as a centre for converging the city’s lifelines as well as acting as a reflection of its image. The spatial and perceptive quality of a city’s centre plays an important role in maintaining its vitality and ensuing an image of its own. This quality is defined by the term place and is a notion that can be perceived by the simultaneous stimulation of the senses. This is something ...
Citation Formats
G. Aslanoğlu Evyapan, “The Change In Open Areas And Spaces Around Buildings As A Result Of Rapid Urbanisation,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 7, no. 2, pp. 75–103, 1986, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/1986/cilt07/sayi_2/75-103.pdf.