İstanbul'da ondokuzuncu yüzyıl sıra evleri «koruma ve yeniden kullanım için bir monografik araştırma»

1979
Batur, Afife
Yücel, Atilla
Fersan, Nur
Bu yazı, İstanbul'da 19. yüzyıl sır a evlerin i konu alan uzun bir araştırmanın 1979 Kışı sonundaki verilerinden kaynaklanarak hazırlanmıştır. Araştırma ve bunu destekleyen İTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim programlarına, yazarlardan başka Mübeccel Kıray (toplumsal araştırma ve toplumbilimsel yorumlar), Münir Ekonomi (hukuksal sorunlar) ve Tuncer Gürsoy (Iktisadimali sorunlar) danışman olarak katılmaktadır. Araştırma verilerini n derlenmesi ve hazırlanmasındaysa İTÜ Mimarlık Fakültesi lisans, lisans üstü ve kimi doktora öğrencilerinin katkıların ı belirtmek gerekiyor, Son konusu araştırmayla ilgil i ilk yayın, Ağa Han Vakfı'nca İstanbul'da düzenlenen "İslam Ülkelerinde Mimari Değişimler" konulu Seminere "19 th Century Rowhouses in Istanbul"başlığıyli verilen bildir i metni olmuştur (Ekim 1978). Çalışma, burada sunulan kapsama yakın bir biçimde ve "İstanbul'da Sır a Evler, Koruma için bir Alan Araştırması" başlığ ı altınd a yayınlanmayan bir bildir i olarak ve üslup sorunlarına ağırlı k tanıyarak Bedrettin Cömert anısına "Sanat Tarihi ve Sanat Sorunları Semineri"nde (Haziran 1979, Ankara), Afife Batur tarafından sunulmuştur. Yine bu çalışmadan kaynaklanan ve toplumsal araştırmanın il k sonuçlarını da içeren b ir bildiri , Uluslararası Yapı Konseyi CIB'nin W70 "Maintenance and Modernization of Buildings" komitesinin Rotterdam'da düzenlediği Seminer için Atill a Yücel tarafından hazırlanmıştır: "Re-use Criteri a for 19 th Century Terrace Houses in Istanbul " (Rotterdam, Eylül 1979). Bittiğinde bağımsız bir yayın oluşturması planlanan araştırmanın belirl i aşamalarının monoğraf'ik ara çalışmalar olarak yayını düşünülmektedir.

Citation Formats
A. Batur, A. Yücel, and N. Fersan, “İstanbul’da ondokuzuncu yüzyıl sıra evleri «koruma ve yeniden kullanım için bir monografik araştırma»,” METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, vol. 5, no. 2, pp. 185–205, 1979, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/1979/cilt05/sayi_2/185-205.pdf.