Hide/Show Apps

A computer graphic program for architectural drafting

1979
Özgüç, Bülent
Pultar, Mustafa
Bilgisayar grafiğinin mimari tasarımı etkilendiği önemli yönlerden ikisi a) mimari çizimlerin bilgisayarlar tarafından çizilebilmesi, ve b) mimari tasarım sırasında seçeneklerin üretilmesi işlemine bilgisayar yeteneklerinin büyük Ölçüde yardımcı olabilmes idir. Bu yazı, her iki yönde de kullanılabilecek bir bilgisayar izlencesinin dayandığı temel noktaları tanıtmakta ve izlencenin yapısı ile kullanılışı üzerine bilgi içermektedir. PLAN adı ile tanınan izlence bilgisayarın Özek birimine ek olarak çıktı için sayısal bir çizici ile bir grafik ekrandan, girdi için ise elektronik bir tabletten oluşan bir sisteme göre tasarlanmıştır. PLAN kullanıcıya grafik sözlüğünde bulunan şekiller üzerinde boyutsal, konumsal ve yönsel dönüşümler yaparak bunlarla düzlemde bir bileşim yaratma olanağı getirmektedir. İzlence ile istenen bir çözüm elde edildiği zaman, çözümün sayısal çizicide bir düzlemsel çizimi yapılabilmektedir. İzlencenin içerdiği grafik sözlük ve kullanım komutları bir Örnek ile birlikte açıklanmaktadır.