BÖTE Bölümlerine 2017 Yılında Yerleşen Öğrencilerin Tercihlerini Etkileyen Faktörler

2019-07-01
UZ BİLGİN, ÇİĞDEM
KAVUK KALENDER, MELİKE
YILMAZ, MİHRİBAN BETÜL
ORHAN, ŞEFİKA FEZA
ERDEM, MUKADDES
Yıldırım, İbrahim Soner

Suggestions

BÖTE Öğrencilerinin Bölümlerine Yönelik Algısı ANKARA Örneği
Doğan, Sibel; İslim, Ömer Faruk; Sevim, Neşe (2016-05-18)
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümleri 1998 yılında eğitim fakültelerinin yapılandırılması kapsamında kurulmuş ve amaçları, temel eğitim kurumlarına Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BIT) öğretmeni yetiştirmek olan bölümlerdir. Ülkemizde ve K.K.T.C.'de toplam olarak 58 adet aktif BÖTE Bölümü bulunmakta olup, bölüme YGS-1 puan türüyle öğrenci alınmaktadır. Bu betimsel çalışmanın amacıBÖTE bölümünde eğitimlerine devam etmekte olan öğrencilerin demografik özelliklerini belirlemek, bu bölüm...
CEIT undergraduate students’ perceptions and preferences of formative feedback, and the relationship of these perceptions and preferences with their learning approaches
Şat, Mustafa; Can, Gülfidan; Department of Curriculum and Instruction (2013)
Formative feedback in project-based courses helps students either group or individual to deal with complex tasks and problems and facilitates their project and report development. This study investigates CEIT undergraduate students’ perceptions and preferences for formative feedback given for their projects and reports. The study also examines the relationship of these perceptions and preferences with the type of their learning approaches (Deep vs. Surface). Sequential exploratory mixed methods research des...
Current use of instructional technology by METU faculty : barriers and enablers
Arslan, Okan; Yıldırım, İbrahim Soner; Department of Computer Education and Instructional Technology (2012)
The purpose of this study is to explore the barriers and enablers of current use of instructional technology by METU academic staff. The main focus was to find out the barriers and enablers and their components which are technology use patterns, perceived advantages of using technology, preferred methods of learning technology and receiving support, factors affecting the use of instructional technology in teaching and learning process, factors affecting the use of technology decision, obstacles in use of te...
ODTÜ-Teknokent çalışanlarının demografik özellikleri ve çalışma biçimleri
Nalbantoğlu, H.ünal; Acar, Güneş M. Can; Kodalak, Metin C.(2007)
Bu araştırma projesi, üretim ve iş örgütlenmesinde geçirilen dönüşümün, kurum ve çalışanlar üzerindeki kültürel yansımalarını incelemektedir. İş süreçlerindeki dönüşümün kilit kavramları, esneklik, enformelleşme, piyasaların devingenliği ve ekonominin küreselleşmesidir. Esnek istihdam ve üretim yöntemlerinin, piyasa yönelimlerine hakim çok uluslu şirketler ve ileri teknoloji firmalarında standart haline gelmesi, gelecekte bu paradigmanın daha da yaygınlaşacağını göstermektedir. Yeni tip örgütlenmelerin hızl...
ODTÜ Araştırma Bilgi Günleri
Anonim(2012-3-26)
Citation Formats
Ç. UZ BİLGİN, M. KAVUK KALENDER, M. B. YILMAZ, Ş. F. ORHAN, M. ERDEM, and İ. S. Yıldırım, “BÖTE Bölümlerine 2017 Yılında Yerleşen Öğrencilerin Tercihlerini Etkileyen Faktörler,” Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp. 279–290, 2019, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/52416.