BÖTE Öğrencilerinin Bölümlerine Yönelik Algısı ANKARA Örneği

2016-05-18
Doğan, Sibel
İslim, Ömer Faruk
Sevim, Neşe
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümleri 1998 yılında eğitim fakültelerinin yapılandırılması kapsamında kurulmuş ve amaçları, temel eğitim kurumlarına Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BIT) öğretmeni yetiştirmek olan bölümlerdir. Ülkemizde ve K.K.T.C.'de toplam olarak 58 adet aktif BÖTE Bölümü bulunmakta olup, bölüme YGS-1 puan türüyle öğrenci alınmaktadır. Bu betimsel çalışmanın amacıBÖTE bölümünde eğitimlerine devam etmekte olan öğrencilerin demografik özelliklerini belirlemek, bu bölümü seçme sebeplerini, bölümleri hakkındaki görüşlerini ve kariyer planlarını ortaya çıkarmaktır. Bu kapsamda 2015-2016 yılında Ankara'da bulunan dört büyük devlet üniversitesinin, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi, BÖTE bölümünde kayıtlı birinci sınıf öğrencilerinden veri toplanmaya başlanmış olup, çalışmanın ilerleyen aşamalarında Türkiye geneline yaygınlaştırılması planlanmaktadır. Çalışmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen ve dört bölümden oluşan anket aracılığıyla toplanmaktadır. Anketin ilk bölümünde bulunan 11 soru, öğrencilerin demografik bilgilerini toplamayı; ikinci bölümünde bulunan 15 soru BÖTE bölümünü tercih etmem sebeplerini belirlemeyi; üçüncü bölümünde bulunan 23 soru bölüm hakkındaki düşüncelerini belirlemeyi; dördüncü bölümünde bulunan 13 soru ise öğrencilerin kariyer planlarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma verileri betimsel istatistiki yöntemlerle kullanılarak çözümlenecek olup, bu çalışmadan elde edilen veriler doğrultusunda öğrencilerin bölümü tercih etme nedenleri, bölüm hakkındaki görüşleri ve bölümden beklentilerin ile kariyer planlarınıntespit edilmesi öngörülmektedir. Elde edilen bu veriler ışığında çalışmanın yapıldığı bölümlere bilgi verilerek, bölümlerin öğrencilerini daha iyi anlamalarına ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli çalışmaları yapmalarına katkıda bulunulması hedeflenmektedir.
10th International Computer & Instructional Technologies Symposium (16 - 18 Mayıs 2016)

Suggestions

OpenMETU tez yükleme yardım videosu
Gölgeli, Tuğçe; Maviş, Eylem Elif (2021-3)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, bilimsel araştırma sonuçlarının geniş kullanıcı kitleleri ile paylaşılması ilkesi çerçevesinde, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 2003 yılında hayata geçirilen ODTÜ lisansüstü elektronik tez arşiv sistemiyle, bu yıldan itibaren tamamlanan yüksek lisans ve doktora tezleri elektronik ortamda depolanarak erişime açılmaya başlanmıştır. ODTÜ Lisansüstü elektronik tez arşiv sistemi, ülkemizde ilk açık erişim sistemi olma özelliğini taşımaktadır. OpenMETU, zengi...
ODTÜ’de Disiplinlerarası İşbirliği: Teknoloji, Tasarım ve İnovasyon Merkezi Kapsamında Yürütülen Disiplinlerarası Tasarım Stüdyosunun Değerlendirilmesi
Kaygan, Pınar; Kaygan, Harun; Gürdere, Selin; Aydınoğlu, Arsev Umur(2016-12-31)
ODTÜ Teknoloji, Tasarım ve İnovasyon Merkezi (TİM), üniversite içerisinde çeşitli disiplinlerden öğrenci ve öğretim üyelerinin bir araya gelerek işbirliği yapmaları için bir zemin sunuyor. Dünyadaki benzer merkezlere baktığımızda, buralarda gerçekleştirilen eğitime ve sanayiye yönelik disiplinlerarası işbirliklerinin araştırmayla desteklediğini görüyoruz. İşbirliklerinin araştırmayla değerlendirilmesi ve bu değerlendirmelerin uluslararası alanyazında paylaşılması, hem merkezlerin görünürlüğünü arttırmak hem...
ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Genetik Laboratuvarı
Karahan, Arzu (2021-04-01)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Deniz BilimleriEnstitüsü (DBE) bünyesinde yer alan genetiklaboratuvarında bakteriden memeliye kadar neredeysetüm denizel canlılar ile çalışmalar yapmaktayız. Çalışmaalanlarının genel başlıkları; popülasyon genetiği,filocoğrafya, DNA barkodlama, metagenomik olarakverilebilir. Ayrıca genetik laboratuvarı altında bulunantunikat laboratuvarında, model organizma olarakkullandığımız botryllid asidianlar üzerinde kök hücre,yaşlanma ve onarım çalışmaları sürdürmekteyiz...
Wind resource characterization and utilization via wind turbines at METU NCC
Haneef, Fahad; Taylan, Onur; Sustainable Environment and Energy Systems (2017-6)
The objective of this thesis is to investigate the wind energy potential at Middle East Technical University Northern Cyprus Campus (METU NCC) by statistically analyzing the measured data between 2013-2016 at METU NCC wind mast. Fact that Cyprus is an island, not enriched with fossil fuels, electricity generation is dependent upon heavy consumption of imported fuel oil. Numerous studies have proven the island’s solar potential but little has been done for wind power feasibility. Investigating the feasibilit...
Öğretmen Eğitimi Kapsamında Dijital Öykülerin Tasarlanması, Geliştirilmesi ve Kullanılması: Bir Biçimlendirici Değerlendirme Araştırması
Yıldırım, İbrahim Soner(2015-12-31)
Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılması kapsamında 1998 kurulmuş olan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (BÖTE)’nin ana hedefi Bilgi ve İletişim Teknolojileri öğretmenleri yetiştirmektir (YÖK,2007). Bilgi ve İletişim Teknolojileri öğretmenleri öğrencilerine bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) hakkında genel bilgi sunulması, BİT araçlarının kullanımı, bilgiye erişme, analiz etme ve sonuçlarını kullanma gibi becerilerin kazandırılmasının yanında çalıştıkları kurumlarda yeni teknoloji...
Citation Formats
S. Doğan, Ö. F. İslim, and N. Sevim, “BÖTE Öğrencilerinin Bölümlerine Yönelik Algısı ANKARA Örneği,” Rize, Türkiye, 2016, p. 61, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71765.