Kamu İnternet Sitelerinde Yer Alan Arama Alanlarının Kullanılabilirliği ve Buna Yönelik Kullanıcı Davranışlarının Analizi

2016
İnal, Yavuz
Özen Çınar, Nesibe
Çağıltay, Kürşat
Bu çalışmada Türkiye'de bulunan 21 Bakanlık internet sitesinin arama alanlarının kullanılabilirlik ve işlevsellik açısından değerlendirilmesi yapılarak arama alanlarına yönelik kullanıcı davranışlarının analizi amaçlanmıştır. 2014 yılı Ocak-Haziran ayları arasında yürütülen çalışmanın ilk aşamasında içerik analizi yöntemi ile kurumların internet sitelerindeki arama alanlarının mevcut durumları incelenmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında 20 katılımcı ile birlikte arama alanlarına yönelik kullanıcı davranışları belirlenmiştir. Veriler göz izleme cihazı kullanılarak ve katılımcıların arama alanlarına yönelik tercihlerinin belirlendiği bir anket ile toplanmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre internet sitelerinin arama alanlarında kullanılabilirlik ve işlevsellikleri ile ilgili sorunlar olduğu belirlenmiştir. Kullanıcı davranışlarına yönelik elde edilen bulgulara göre, katılımcıların Bakanlık internet sitelerinin arama alanlarını kullanmak yerine, hazır arama motorları üzerinden ilgili sitelerin içeriklerine ulaşmayı tercih ettikleri görülmüştür. Araştırma bulguları ve potansiyel çıkarımlar mevcut yazın ışığında detaylı olarak incelenmiştir
Bilişim Teknolojileri Dergisi

Suggestions

Application of artificial neural network and logistic regression methods to landslide susceptibility mapping and comparison of the results for the ulus district, Bartin Bartin, ulus ilçesi için yapay sinir aǧi ve lojistik regresyon yöntemlerinin heyelan duyarlilik çalişmasina uygulanmasi ve karşilaştirilmasi
Eker, Arif Mert; Dikmen, Mehmet; Cambazoǧlu, Selim; Düzgün, Şebnem H.s.b.; Akgün, Haluk (2012-03-01)
Bu çalışma, Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) dayalı lojistik regresyon (LR) ve yapay sinir ağı (YSA) analizlerini kullanarak, Karadeniz bölgesindeki Bartın ilinin Ulus ilçesi için bir heyelan duyarlılık haritası hazırlamayı amaçlamaktadır. Bu araştırma kapsamında, Maden Tetkik ve Araştırma Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan heyelan envanter haritası, heyelan sınıflandırma haritasına temel olarak alınmıştır. Çalışma alanındaki analizlerin tamamı aktif heyelanlara istinaden gerçekleştirilmiştir. Bununla bi...
Investigating the quality of teacher reflection and the nature of changes in the quality of teacher reflection through critical incidents analysis
Yılmaz, Elanur; Akar, Hanife; Department of Educational Sciences (2021-3-31)
This embedded mixed methods research is an investigation to explore the current status of teachers’ reflections and the role of the guided reflective practices through critical incidents analysis in the development of teachers’ reflections and their teaching actions. To address this purpose, a multi-case study design is embedded in the survey study. The study involved a sample of 236 teachers from 66 public elementary schools in Ankara that are selected through cluster random sampling. From the sample, ten ...
Active vibration control of smart structures
Ülker, Demet Fatma; Yaman, Yavuz; Nalbantoğlu, Volkan; Department of Aerospace Engineering (2003)
The purpose of this thesis was to design controllers by using H^ and yn control strategies in order to suppress the free and forced vibrations of smart structures. The smart structures analyzed in this study were the smart beam and the smart fin. They were aluminum passive structures with surface bonded PZT (Lead-Zirconate-Titanate) patches. The structures were considered in clamped-free configuration. The first part of this study focused on the identification of nominal system models of the smart structure...
Assessment of web-based courses: a discussion and analysis of learners individual difference and teaching-learning process
Gülbahar, Yasemin; Yıldırım, İbrahim Soner; Department of Computer Education and Instructional Technology (2002)
This study examined the role of individual differences and the quality of the teaching-learning process on learning outcomes in a web-based instructional environment, and explored the implications of these variables on the design, delivery and evaluation stages of web-based instruction. The subjects of this study were the students of two web-supported traditional courses, being one undergraduate and the other graduate, offered by the Computer Education and Instructional Technologies Department of METU. Fort...
INVESTIGATION OF RANGE MIGRATION COMPENSATION IN RADAR DETECTION
ÇULHA, ONUR; Tanık, Yalçın; Department of Electrical and Electronics Engineering (2022-9-1)
In this study, range migration compensation methods in radar detection are examined from two different aspects: proposing novel methods to compromise between computational complexity and detection performance, and investigating range migration compensation under clutter and target fluctuation. We proposed a low complexity implementation of repetitive chirp-z transform (CZT) in order to be employed in Keystone transform and Radon Fourier transform with no loss in performance. Another efficient method has bee...
Citation Formats
Y. İnal, N. Özen Çınar, and K. Çağıltay, “Kamu İnternet Sitelerinde Yer Alan Arama Alanlarının Kullanılabilirliği ve Buna Yönelik Kullanıcı Davranışlarının Analizi,” Bilişim Teknolojileri Dergisi, pp. 41–54, 2016, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/52805.