Hide/Show Apps

Fiziksel Etkileşimli Oyun Tasarımı Sürecinde Katılımcı Görüşlerinin Belirlenmesi

2015
İnal, Yavuz
Çağıltay, Kürşat
Bu çalışma fiziksel etkileşime dayanan bilgisayar oyunlarının tasarım aşamasında katılımcı görüşlerinin belirlenmesini ve buna yönelik dikkat edilmesi gereken konuların ortaya konulmasını amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında 4 farklı fiziksel etkileşimli (fare ve klavyeye bağlı olmadan bir kamera aracılığıyla oynanabilen) bilgisayar oyunu geliştirilmiştir. Oyunların 2 tanesi hareket kontrollü etkileşim tasarımına sahip iken, diğer oyunlar hareket yönlendirmeli etkileşim tasarımına sahiptir. Çalışmada 5 erkek ve 5 kız olmak üzere 10 öğrenci katılımcı olarak yer almıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre, fiziksel etkileşime dayanan oyunlarda kamera ekranının oyun arayüzündeki tasarımının önemli olduğu görülmüştür. Oyun ortamı ile doğrudan etkileşime geçildiği oyunlarda katılımcıların motivasyonu ve oyuna karşı ilgilerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bunun yanında fiziksel efor gerektiren bu tür oyunlarda oyun süreleri ve oyunculardan beklenen fiziksel hareketlerin de dikkatli belirlenmesi gereği ortaya çıkmıştır.