Fiziksel Etkileşimli Oyun Tasarımı Sürecinde Katılımcı Görüşlerinin Belirlenmesi

2015
İnal, Yavuz
Çağıltay, Kürşat
Bu çalışma fiziksel etkileşime dayanan bilgisayar oyunlarının tasarım aşamasında katılımcı görüşlerinin belirlenmesini ve buna yönelik dikkat edilmesi gereken konuların ortaya konulmasını amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında 4 farklı fiziksel etkileşimli (fare ve klavyeye bağlı olmadan bir kamera aracılığıyla oynanabilen) bilgisayar oyunu geliştirilmiştir. Oyunların 2 tanesi hareket kontrollü etkileşim tasarımına sahip iken, diğer oyunlar hareket yönlendirmeli etkileşim tasarımına sahiptir. Çalışmada 5 erkek ve 5 kız olmak üzere 10 öğrenci katılımcı olarak yer almıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre, fiziksel etkileşime dayanan oyunlarda kamera ekranının oyun arayüzündeki tasarımının önemli olduğu görülmüştür. Oyun ortamı ile doğrudan etkileşime geçildiği oyunlarda katılımcıların motivasyonu ve oyuna karşı ilgilerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bunun yanında fiziksel efor gerektiren bu tür oyunlarda oyun süreleri ve oyunculardan beklenen fiziksel hareketlerin de dikkatli belirlenmesi gereği ortaya çıkmıştır.
Bilişim Teknolojileri Dergisi

Suggestions

INDUSTRIAL ADOPTION OF MODEL-BASED SYSTEMS ENGINEERING: AN INVESTIGATION WITHIN THE DEFENCE INDUSTRY
Bayramoğlu, Alitan; Özkan Yıldırım, Sevgi; Department of Bioinformatics (2022-1-24)
Increasing competition in contemporary industrial settings drive organizations to unceasingly seek ways to improve the overall quality of their products and services, and the processes followed in order to procure them. Model-Based Systems Engineering (MBSE) has been put forth with promises to remedy shortcomings constituted by legacy document-based engineering approaches. However, for an organization to fully adopt MBSE, it must overcome several human, financial, organizational and technological factors. T...
Scenario management practices in HLA based distributed simulation
Topçu, Okan; Oğuztüzün, Mehmet Halit S. (2010-04-01)
Training in a distributed simulation generally involves carefully designed and constructed simulation scenarios to fulfill the training aims. The simulation scenarios (i.e. federation scenario) play an important role in the federation design and development as specified in Federation Development and Execution Process. The simulation scenarios are used in every step in distributed simulation arena from the beginning (analysis and design) of a distributed simulation development to the execution. Such an exten...
Collective Guilt Antecedets Outcomes and Ways of Avoding
Sakallı, Nuray (2016-06-01)
Bu makalenin amacı gruplar arası ilişkiler bağlamında diğer gruba zarar verme sonucunda bireylerin grup üyeliklerine bağlı olarak hissedebilecekleri kolektif suçluluk duyma ve bu duygudan kaçınmak için kullanılan stratejileri kapsayan çalışmaları derleyerek alana tanıtmaktır. Bu kapsamda öncelikle kolektif suçluluk duyma kavramı tanımlanmaktadır. Bu tanımlamada kolektif suçluluk duymaya alternatif olarak kullanılan bazı psikolojik süreçlere değinilmekte ve kolektif suçluluğun kişisel suçluluk ve kolektif ut...
DATABASE STUDY ON THE SUSTAINABILITY ASSESSMENT OF PLASTIC WASTE UTILIZATION IN CONCRETE: TOWARDS THE DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE WASTE MANAGEMENT ROUTE
Nwaokete, Chima Daniel; Ceren, Ince; Sustainable Environment and Energy Systems (2023-1-26)
The non-biodegradable nature of most plastic waste has devastating impacts on ecosystems, the biophysical environment, and human health. The current waste management alternatives such as landfilling, incineration and recycling are often accompanied by adverse effects on the environment. Although concrete incorporating polypropylene and polyethylene terephthalate has been investigated in the literature, the diverse use of these plastics along with the variances in the mix concrete constituents has brought al...
GENDER EQUALITY APPROACHES OF LARGE SCALED COMPANIES IN TURKEY: GENDER POLICIES AND PRACTICES FROM THE PERSPECTIVE OF WOMEN DIRECTORS
AKTAŞ, RABİA; AYBARS, AYŞE İDİL; Department of Gender and Women's Studies (2022-2-10)
This thesis study examines the contributions of women directors to the field of gender equality in business life and the policies they carry out, focusing on the case of Turkey. This thesis study focuses on the situations of large-scale companies (domestic and foreign) in Turkey. Based on explanatory frameworks that act from a gender perspective; this thesis study examines the role of women decision makers in the improvement of gender equality by taking the experiences, education and career paths of w...
Citation Formats
Y. İnal and K. Çağıltay, “Fiziksel Etkileşimli Oyun Tasarımı Sürecinde Katılımcı Görüşlerinin Belirlenmesi,” Bilişim Teknolojileri Dergisi, pp. 173–178, 2015, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/52807.