Kuantum renk dinamiğinde hadron etkileşimlerine pertürbatif olmayan yaklaşımlar

Download
2014-1-01
Erkol, Güray
Özpineci, Altuğ
Özlem, Ulaş
Can, Utku

Suggestions

Studies on the perturbation problems in quantum mechanics
Koca, Burcu; Taşeli, Hasan; Department of Mathematics (2004)
In this thesis, the main perturbation problems encountered in quantum mechanics have been studied.Since the special functions and orthogonal polynomials appear very extensively in such problems, we emphasize on those topics as well. In this context, the classical quantum mechanical anharmonic oscillators described mathematically by the one-dimensional Schrodinger equation have been treated perturbatively in both finite and infinite intervals, corresponding to confined and non-confined systems, respectively.
Kuantum noktacıklarının hücresel etkileşim ve sitotoksisitelerinin araştırılması
Yağcı, Acar Funda Havva; Özen, Can(2012)
Kuantum Noktacıklarının Hücre Görüntüleme Probları Olarak Kullanımı
Özen, Can(2010-12-31)
Kuantum noktacıkları oldukça küresel bir şekle sahip, yarı iletken nano kristallerdir. Hücre görüntüleme çalışmalarında kullanılan organik boyalarla kıyaslandığında, yüksek kuantum verimleri sayesinde daha parlak ışık veren bu parçacıkların diğer avantajları arasında uyarım sonucu renk kaybına daha dirençli olmaları, dar emisyon ve genis uyarım spektrumları sayılabilir. Bu çalışmanın amacı değişik kimyasal yapı ve boyutlardaki kuantum noktacıklarının hücre içi dağılım profillerini araştırmaktır. Arastirma ...
Kuantum Alan Teorilerindeki Fonksiyonel Determinantlar.
Tekin, Bayram(2010-12-31)
Kapsam: Kuantum alan teorisinin yol integral formülasyonunda karşılaşılan fonksiyonel determinantların, Gelfand-Yaglom metodu ve Green fonksiyon tekniği kullanılarak bulunması. Yöntem: Bu çalışmada, 1+1 boyutta “eğri” arkaplanda Abelyen-Higgs modeldeki instanton geçiş hızına tek döngüden gelen düzeltmenin hesabında karşılaşılan fonksiyonel determinant incelenmektedir. Bu modelde karşılaşılan fonksiyonel determinantlar, matris diferansiyel işlemciler içermektedir ve kapsamda bahsi geçen metodları...
Discrimination of quantum states under local operations and classical communication
Güngör, Özenç; Turgut, Sadi; Department of Physics (2015)
One dimensional molecular potentials are studied by solving the Schrödinger Equation for some well known potentials, such as the deformed Morse, Eckart and the Hua potentials. Parametric generalization of Hamiltonian Hierarchy is introduced. Nikiforov-Uvarov method and SUSYQM with Hamiltonian Hierarchy method is used in the calculations to get energy eigenvalues and the corresponding wave functions exactly.
Citation Formats
G. Erkol, A. Özpineci, U. Özlem, and U. Can, “Kuantum renk dinamiğinde hadron etkileşimlerine pertürbatif olmayan yaklaşımlar,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/52813.