Kuantum Noktacıklarının Hücre Görüntüleme Probları Olarak Kullanımı

2010-12-31
Kuantum noktacıkları oldukça küresel bir şekle sahip, yarı iletken nano kristallerdir. Hücre görüntüleme çalışmalarında kullanılan organik boyalarla kıyaslandığında, yüksek kuantum verimleri sayesinde daha parlak ışık veren bu parçacıkların diğer avantajları arasında uyarım sonucu renk kaybına daha dirençli olmaları, dar emisyon ve genis uyarım spektrumları sayılabilir. Bu çalışmanın amacı değişik kimyasal yapı ve boyutlardaki kuantum noktacıklarının hücre içi dağılım profillerini araştırmaktır. Arastirma 3 aşamada yurutulmek uzere planlanmistir. 1) Canli hücre görüntüleme çalışmaları. Projenin 2009-2010 sürecinde tamamlanan çalışmalarında ağırlıklı olarak kullanılan fikse edilmiş hücrelerden alınan görüntüler kullanılmıştır. Projenin ikinci yıllık sürecinde zamana bağlı olarak kuantum noktacıklarının hücre içi dağılım profillerini çıkarmak amaçlanmaktadır. 2) Organel işaretleme ve zamana bağlı görüntüleme çalışmaları. 3) Görüntü ve veri analizi. İkinci aşamadan elde edilecek sinyallerin analizi ve istatistiksel değerlendirmesi yapılacaktır. Proje kapsamında parçacık kimyası ve boyutu ile hücre içi konum arasında ilişkiler kurulmaya çalışılacaktır. Araştırma aynı zamanda en temel hücre biyolojisi konularından biri olan hücrede materyal trafiğini daha iyi anlamamıza ışık tutabilecek potansiyele sahiptir. Materyal trafiği gibi hücresel olayların daha detaylı anlaşılması ve gelişmiş hücre görüntüleme materyal ve metodlarının geliştirilmesi kanser gibi birçok hastalığın tanı ve tedavisi yönünde önemli adımlar oluşturmaktadır.

Suggestions

Quantum Noktacık İle Duyarlı Hale Getirilmiş Nano Örgü Yapılı Güneş Pili Üretimi.
Özenbaş, Ahmet Macit(2010-12-31)
Bu projede çeşitli oksit tabakalar üzerinde yüksek basınç reaktörü yardımı ile kuantum parçacıklar üretilecektir. Bu deneyler sırasında basınç ve sıcaklık kontrolü ile maksimum metal oksit - kuantum parçacık etkileşmesi elde edilmeye çalışılacaktır. Kuantum parçacıkların metal oksit yüzeylerine absorbe edilmesi için yüksek basınç (20 atm) ve sıcaklık (2450C) gerekmektedir. QDSC pillerinin verimliliğini etkileyen bir diğer faktör ise üzerine düşen ışık miktarını verimli bir şekilde soğurmasıdır. Güneş ışınl...
Yeraltı Mekanı ve Kavramının Toplum ve İmgelem Üzerine Etkisi
Güneş, Serkan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
Yeraltı, fiziksel özelliklerinden daha çok sembolik değerleri ön plana çıkan göreli bir mekandır (1). Tarih boyunca kendi dışındaki bir gerçekliği temsil etmek ve yansıtılmak istenen hakikat için toplumsal ve kültürel olarak üretilmiştir. Teknik gelişmelere rağmen bu üretim halen devam etmekte, yeraltı günümüz toplumunda giderek artan ve farklılaşan yeni anlamlar kazanmaktadır. Yeraltına dair bu kadar benzer olumsuz görüngünün kültürlerden bağımsız olarak ortaya çıkmasının nedeni nedir? Bu sorunun ya...
Kuantum Alan Teorilerindeki Fonksiyonel Determinantlar.
Tekin, Bayram(2010-12-31)
Kapsam: Kuantum alan teorisinin yol integral formülasyonunda karşılaşılan fonksiyonel determinantların, Gelfand-Yaglom metodu ve Green fonksiyon tekniği kullanılarak bulunması. Yöntem: Bu çalışmada, 1+1 boyutta “eğri” arkaplanda Abelyen-Higgs modeldeki instanton geçiş hızına tek döngüden gelen düzeltmenin hesabında karşılaşılan fonksiyonel determinant incelenmektedir. Bu modelde karşılaşılan fonksiyonel determinantlar, matris diferansiyel işlemciler içermektedir ve kapsamda bahsi geçen metodları...
Quantum Information Approach to Correlations in Many-body Systems
Aksak, Çağan; Turgut, Sadi; Department of Physics (2022-9-21)
Quantum correlations are crucial features in both quantum information theory and many-body physics. Characterization and quantification of quantum correlations have delivered a rich body of work and helped to understand some quantum phenomena. Entanglement is a unique quantum correlation for which it is a resource in many quantum information tasks. Developed for quantification of entanglement, entanglement witness formalism is a remarkable tool in the quantum information toolkit. It can be deployed beyond t...
Nanokatmanlı Metallerin Mekanik Özelliklerinin Mikrobasma Ölçümleriyle İncelenmesi
Özerinç, Sezer; Kalay, Yunus Eren(2019-09-01)
Nanokatmanlı metaller, her biri 100 nm'nin altında kalınlıga sahip ardısık katmanlardan olusan yapılardır. Bu nanokompozit yapılar çok yüksek akma dayanımları sebebiyle otomotiv, havacılık ve savunma sanayii uygulamaları için büyük gelecek vaat etmektedirler. Günümüze kadar bu malzemeleri arastırmaya yönelik çalısmalar saf metal nanokatmanlarla sınırlı kalmıstır. Endüstride kullanılmaya daha uygun olan alasımlı nanokatmanlar hakkında ise literatürde fazla bir bilgi yoktur. Bu projede söz konusu eksikli...
Citation Formats
C. Özen, “Kuantum Noktacıklarının Hücre Görüntüleme Probları Olarak Kullanımı,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61740.