Hide/Show Apps

Kuantum Noktacıklarının Hücre Görüntüleme Probları Olarak Kullanımı

Kuantum noktacıkları oldukça küresel bir şekle sahip, yarı iletken nano kristallerdir. Hücre görüntüleme çalışmalarında kullanılan organik boyalarla kıyaslandığında, yüksek kuantum verimleri sayesinde daha parlak ışık veren bu parçacıkların diğer avantajları arasında uyarım sonucu renk kaybına daha dirençli olmaları, dar emisyon ve genis uyarım spektrumları sayılabilir. Bu çalışmanın amacı değişik kimyasal yapı ve boyutlardaki kuantum noktacıklarının hücre içi dağılım profillerini araştırmaktır. Arastirma 3 aşamada yurutulmek uzere planlanmistir. 1) Canli hücre görüntüleme çalışmaları. Projenin 2009-2010 sürecinde tamamlanan çalışmalarında ağırlıklı olarak kullanılan fikse edilmiş hücrelerden alınan görüntüler kullanılmıştır. Projenin ikinci yıllık sürecinde zamana bağlı olarak kuantum noktacıklarının hücre içi dağılım profillerini çıkarmak amaçlanmaktadır. 2) Organel işaretleme ve zamana bağlı görüntüleme çalışmaları. 3) Görüntü ve veri analizi. İkinci aşamadan elde edilecek sinyallerin analizi ve istatistiksel değerlendirmesi yapılacaktır. Proje kapsamında parçacık kimyası ve boyutu ile hücre içi konum arasında ilişkiler kurulmaya çalışılacaktır. Araştırma aynı zamanda en temel hücre biyolojisi konularından biri olan hücrede materyal trafiğini daha iyi anlamamıza ışık tutabilecek potansiyele sahiptir. Materyal trafiği gibi hücresel olayların daha detaylı anlaşılması ve gelişmiş hücre görüntüleme materyal ve metodlarının geliştirilmesi kanser gibi birçok hastalığın tanı ve tedavisi yönünde önemli adımlar oluşturmaktadır.