Geotechnical characteristics of shales at the Akkuyu II (Çamanlanı) nuclear power plant site area Mersin-Turkey.

1986
Abdulaziz, Anmar

Suggestions

Geotechnical and seismic characterization for the Orta district, Çankırı
Eker, Arif Mert; Akgün, Haluk; Koçkar, Mustafa Kerem (null; 2019-10-08)
Geochemical characteristics of the basic volcanic rocks within the Karakaya complex: A review Karakaya karmaşigı içerisindeki bazik volkanitlerin jeokimyasal özelliklerinin yeniden deǧerlendirilmesi
Sayıt, Kaan; Göncüoğlu, Mehmet Cemal (2009-12-24)
Biga Yarımadası’ndan Kuzeydoğu Anadolu’ya kadar uzanan kuşakta Sakarya Tektonik Birliği’nin Liyas öncesi temelinde yer alan Karakaya Karmaşığı değişik türde volkanik kayalar içermektedir. Yaşları, çevre birimlerle ilişkileri ve genel jeokimyasal özellikleri farklı yazarlarca farklı biçimlerde yorumlanan bu volkanik kayalar ile ilgili olarak yayınlanmış ve yayınlanmamış veriler dikkate alınarak bir veri bankası oluşturulmuş ve bu veriler petrolojik olarak yeniden değerlendirilmiştir. Duraylı elementlerin kul...
Geostatistical evaluation of the Gümüşköy silver deposit (Kütahya- Turkey)
Parlakyiğit, Aziz Musa; Erler, Ayhan; Department of Geological Engineering (1989)
Geoarchaeometrical study of the Burgaz area, Datça peninsula, Turkey.
Dirican, Murat; Günal, Türkmenoğlu, Asuman; Dirik, Kadir; Department of Archaeometry (2002)
Geomechanical wellbore stability assesment for sayindere, karaboğaz, karababa formations in x field
Uyar, Tevhide Tuğba; Kök, Mustafa Verşan; Department of Petroleum and Natural Gas Engineering (2011)
Wellbore stability problems make up huge over-costs worldwide. Since in recent years declining resource volumes and favorable oil prices are encouraging operators to drill deeper, more complex well trajectories drilling for hydrocarbons have turn into a much more challenging task. Furthermore, the complexity and variations of those wells have added the weight to planning and problem anticipation at both drilling and production stages. The thesis will describe the geomechanical wellbore stability analysis of...
Citation Formats
A. Abdulaziz, “Geotechnical characteristics of shales at the Akkuyu II (Çamanlanı) nuclear power plant site area Mersin-Turkey.,” Middle East Technical University, 1986.