Geostatistical evaluation of the Gümüşköy silver deposit (Kütahya- Turkey)

Download
1989
Parlakyiğit, Aziz Musa

Suggestions

Silver nanowire inks for fabrics
Güven, Merve Nur; Toppare, Levent Kamil; Department of Chemistry (2019)
Conductive inks are used extensively in electronic devices like sensors, batteries, photovoltaic devices, antenna and organic light emitting diodes. These inks typically made from silver. Wearable technology is another industry which requires inks to be flexible. These devices need low temperature cured silver pastes. Low temperature pastes typically make use of silver nanoparticles. These pastes have some problems with sintering and substrate adhesion. In this thesis, to overcome these problems, silver nan...
Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Okuldaki Oyun Olanaklarının İncelenmesi
TUĞRUL, BELMA; BOZ, MENEKŞE; ULUDAĞ, GONCA; METİN ASLAN, ÖZGE; Sevimli Çelik, Serap; SÖZER ÇAPAN, AYLİN (2019-05-01)
Bu çalışma ile, okul öncesi dönemdeki çocuklara sunulan oyun olanaklarının okul öncesi öğretmen görüşlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye’de Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel ve resmi anaokullarında görev yapan okul öncesi öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan Okul Öncesi Öğretmenlerin Gözünden Türkiye Oyun Profili Araştırması Anket Formu kullanılarak elde edilmiştir. Anket formunda, okul öncesi öğretmenlerinin cinsiyet, yaş,...
Production and characterization of nano silver oxide for silver zinc batteries
Yurtseven, Özüm Öyküm; Aydınol, Mehmet Kadri; Nalbant Esentürk, Emren; Department of Micro and Nanotechnology (2013)
Rechargeable silver-zinc batteries have aroused interest and find various area of usage depending on their notably technical advantages over other battery systems including their high specific energy and high recharge efficiency. In this battery chemistry, silver oxide and metallic zinc are used as the positive and negative active materials respectively. Chemically stabilized particles with large surface areas are needed to reach high discharge rates for battery applications. The use of nanoparticles as ele...
Oyun Tabanlı Öğrenme İle Dijital Mirasın Yaygınlaştırılması
Varinlioğlu, Güzden; Alankuş, Gazihan; Aslankan, Ali (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2019-9-25)
Ciddi oyun, kullanıcıları çok yaygın olmayan konularla ilgili bilgilendirmek ve onların kültürel konulara ilgi ve bağlılıklarını önemli ölçüde arttırmak için dijital alanda bir araç olarak kavramsallaştırılır. Bu kavramsallaştırmayı sunmak ve tartışmak için yaptığımız örnek olay çalışması, antik Teos kentine dayanmaktadır. Bu makale arkeolojik kazı alanını araştıran ve dijital olarak canlandıran disiplinler arası bir araştırma olan Dijital Teos Projesi’ni tartışmakta ve sunmaktadır. Proje aynı zamanda kazı ...
Synthesis and characterization of titanosilicate ets-10 for potential photovoltaic applications
Galioğlu, Sezin; Akata Kurç, Burcu; Department of Micro and Nanotechnology (2010)
Different kinds of nanoparticles are widely used in optoelectronic and photovoltaic applications to harvest light to increase efficiency of devices. ETS-10, which is a synthetic microporous material consisting of –Ti-O-Ti-O-Ti- wires that run in the crystal in a and b directions, has been of interest in such applications due to its unique properties. In the current study, the synthesis conditions of ETS-10 were investigated in order to obtain pure ETS-10 crystals with the desired morphology. For this purpos...
Citation Formats
A. M. Parlakyiğit, “Geostatistical evaluation of the Gümüşköy silver deposit (Kütahya- Turkey),” Ph.D. - Doctoral Program, Middle East Technical University, 1989.