Design Thinking: A Model Development Based On Archived Documents

Download
2015-12-15
Akpınar, Abdullah
Xu, Mengyuan
Brooks , Kerry R.
Tasarım düşüncesi tasarımcılara ‘kötü’ ve ‘kötü tanımlanmış’ gerçek dünya sorunlarını çözmeye yardımcı olan yaratıcı ve çözümleyici bir süreç olarak tanımlanır. Tasarım düşüncesi ile ilgili çalışmalar tasarım pedagojisinde önemlidir, çünkü bu çalışmalar eğitimcilere daha incelikli ve arıtılmış tasarım pedagojisi yaklaşımları geliştirmelerine yardımcı olur. Bu çalışma yazına dayalı tasarım düşüncesi modeli oluşturup, öğrencilerin tasarım düşüncesi sürecini ve eserlerinin genel niteliğini değerlendirmek içinson sınıf iç mimarlık öğrencilerinin tasarımları üzerinde durmaktadır. Bu çalışmanın amacı, daha önceki çalışmaların kuramsal bilgileri temeli ışığında tasarım stüdyosu öğrencilerinin çalışmalarını kullanarak tasarım düşünesinin doğasını keşfetmektir. Bu çalışma üç aşamadan oluşmaktadır: 1) model oluşturma, 2) öğrencilerin tasarım süreçlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi ve 3) oluşturduğumuz model ile öğrencilerin tasarım düşüncesi süreçlerinin karşılaştırması. Öğrencilerin tasarımlarının incelenmesi sonucunda öğrencilerin genellikle tasarım sürecinin temel adımlarını takip ettikleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca daha iyi bir tasarım süreci izleyen öğrenciler daha nitelikli ürünler ortaya koymuşlardır. Buna ek olarak, tasarım ürünün nihai niteliğini etkileyen üç önemli aşama da tespit edilmiştir.

Suggestions

How Urban Designers Perform: An International Perspective On Actual Practice
Çalışkan, Olgu (2015-01-01)
ABD’de 1960’ların başında aynı adla (yüksek) lisans derecesi olarak tanımlanıp resmi eğitim programına dahil edilmesinden bu yana, kentsel tasarım birçok ülkede ciddi bir gelişme kaydederek bağımsız bir araştırma ve uygulama alanı olarak mesleki geçerliliğini kabul ettirmiştir. Bununla birlikte, kuram ve kılgıdaki görece yerleşik ve olgunlaşmış birikimine karşın, kentsel tasarımın araştırma ve uygulama alanları arasında etkili bir bütünleşmişlikten söz etmek güçtür. Bu durumun önde gelen nedenlerinden biri ...
The Role of Art in Science
Jong, Taeke M. de (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
The study of architectural, urban and related technical design struggles with its context sensitivity hampering a contextless and categorybound scientific generalization. Many concepts describing design issuesare different from the categories and variables of empirical science.Incomparable categories such as ‘strong’, ‘useful’ and ‘beautiful’ haveto be combined in design. These combinations cannot be expressed in a‘statement-based’ scientific discourse. Design annoyingly jumps throughits sentences and state...
An Innovative Design Education Approach: Computational Design Teaching for Architecture
Çolakoğlu, Birgül ; Yazar, Tuğrul (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2007-6-01)
This paper describes an innovative design education approach developed to explore new intellectual and theoretical directions of design generation. It utilizes algorithms as a tool for introducing the concept of design computing to graduate students of architecture. The graduate course titled “Designing the Design” is thus developed. The aim of the course is to introduce to the students of architecture the computational design thinking and the new emerging language and method of designing. Examples from the...
The effects of performance-based design tools on design thinking process
Görgün Göksu, Gizem; Gürsel Dino, İpek; Department of Architecture (2022-2)
Design thinking is identified as a paradigm for dealing with problems in many professions, particularly in the field of Architecture. The design thinking process is fundamentally problem-solving to find the best solution. The complexity of design problems increases because different conditions have various and unique requirements. With technological development, designers have started to use design support tools to find the most proper solution to complex problems. Performative architecture is designed usin...
Integrating Urban And Landscape Issues In Early Design Education
Haider, Jawaid; Kalisperis, Loukas; Lawrence, Howard; Forsyth, Amy (1992-1-1-2)
It is imperative to instill in students an awareness of urban issues; therefore, the relationship between the urban setting and the landscape is a major vehicle for the exploration of architectural principles early in our program. Our second-year design studio is critical. It sets the tone for significant issues that students address in subsequent studios. The studio builds upon the insights, skills, and enthusiasm that students carry with them from the first year, which equips students with basic drawing a...
Citation Formats
A. Akpınar, M. Xu, and K. R. Brooks, “Design Thinking: A Model Development Based On Archived Documents,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 32, no. 2, pp. 151–169, 2015, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2015/cilt32/sayi_2/151-169.pdf.