Department of Psychology, Book / Book chapter

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (41)

Has File(s)
No (39)
Yes (2)

Author
Sümer, Nebi (8)
Gençöz, Faruk (4)
Gençöz, Tülin (4)
Lajunen, Tımo Juhanı (4)
Özkan, Türker (4)

Subject
Arts and Humanities (miscellaneous) (2)
Psikoanaliz (2)
Psychoanalysis (2)
Affect (1)
Anksiyete (1)

Date Issued
1999 - 1999 (1)
2000 - 2009 (8)
2010 - 2020 (32)

Recent Submissions

Duygu düzenleme becerisi bağlamında temel kişilik özellikleri ve kişilik bozuklukları
Gençöz, Tülin (Türkiye Klinikleri, 2020-12-01)
Duygu düzenleme, psikopatolojinin ortaya çıkmasında tanılararası ortak bir değişken olarak önerilmektedir. Duygu düzenlemenin kişilik özelliklerini ve kişilik bozukluklarını yordayıcı gücü görgül destek almıştır. Mevcut de...
Autobiographical Memory Development Theoretical and Methodological Approaches
Gülgöz, Sami; Şahin Acar, Başak (Routledge, London/New York , 2020-06-01)
Fen Bilimleri ve Mühendislikte Kişilik
Toker Gültaş, Yonca (Gazi Kitabevi, 2020-01-01)
Otobiyografik Bellek Gelişiminde Kültürel, Ailesel ve Bireysel Farklar
Şahin Acar, Başak (Gazi Kitabevi, 2020-01-01)
Key to Academic Success: Predictors of Cognitive Self-Regulation in Children Under Care
Güneş, Seren; Memişoğlu Sanlı, Aybegüm; Erel Gözağaç, Sema (Peter Lang, 2020-01-01)
Sosyal Psikolojinin Gruplar Arası Çatışma Alanına Uygulanışı
Çoksan, Sami ( Nobel Akademik Yayıncılık, 2020-01-01)
Psikoz
Gençöz, Tülin (Türkiye Klinikleri Yayınevi, 2019-12-01)
Methods for Studying Memory Differences Between Younger and Older Adults
Kılıç Özhan, Aslı; Criss, Amy (Routledge, 2019-01-01)
Lacan’ın Dört Temel Söylemi
Gençöz, Tülin (null, 2019-01-01)
İntihara İlişkin Psikanalitik Kuramlar: Lacan
Canbolat, Fazilet; Gençöz, Faruk (null, Türkiye Psikiyatri Derneği, 2019-01-01)
Öznenin gelişimi, ölüm itkisi, eyleme dökme, eyleme geçiş gibi kavramlarla intihar olgusunun Lacanyen kuram içerisinde değerlendirildiği bir kitap bölümüdür. (It is a book chapter in in which the phenomenon of suicide is e...
İntihara ilişkin psikanalitik kuramlar: Freud ve sonrası
Canbolat, Fazilet; Gençöz, Tülin (Türkiye Psikiyatri Derneği, 2019-01-01)
İntihar kavramının Freudyen ve neo-Freudyen bağlamda nasıl ele alındığını aktaran bir kitap bölümüdür. (It is a book chapter that conveys how the concept of suicide is handled in Freudian and neo-Freudian context.)
Her seferinde doğru notaları çalmak: müzisyenin yolculuğunda Lacanyen bir bakış
Gagua, Neli; Mutkoakça, Che; Gençöz, Faruk (Türkiye Klinikleri, 2019-01-01)
Bu araştırmada, küçük yaştan itibaren profesyonel müzik eğitimi alan 18-22 yaşlarındaki keman ve piyano öğrencilerinin müzik ve sahne ile olan yaşantıları derinlemesine çalışılmıştır. Sekiz kişiyle birebir yapılan ve ses k...
Psikanalizde bilinçdışı
Uçar, Selin; Gençöz, Faruk (Türkiye Klinikleri, 2019-01-01)
Freud, bilinçdışının bastırma sayesinde var olduğunu ve bilinçdışındaki herhangi bir nosyonun kaybolmadığını söyler. Bilinçdışındaki bilgilerin bilince gelmesi için çarpıtmanın varlığından söz eder. Freud'a göre ilk bastır...
Türkiye’de psikoterapistlerin yaklaşımlarının belirlenmesi: Lacan’ın söylemleri çerçevesinde değerlendirme
Gagua, Neli; Özkan, Aylin; Aydoğ, Sezin; Gençöz, Faruk (null, Türkiye Klinikleri; 2019, 2019-01-01)
Bu çalışmada Türkiye'de çalışan psikoterapistlerle yaklaşımlarını belirleme süreçleri ve diğer terapi yaklaşımları ile ilgili düşüncelerinin kendi terapist kimlikleri ve konumları bağlamında ele alındığı görüşmeler yapılmı...
Trafikte Çocuk Güvenliği: Temel Unsurlar, Tespitler ve Öneriler
Öz, Bahar; Demirutku, Kürşad (Nobel Yayın Dağıtım, 2018-10-01)
İnsanların ulaşım ihtiyacının varlığından bu yana, bu ihtiyacın karşılandığı trafik ortamlarında güvenlik önemli bir unsur olmuştur. Günümüzde trafik güvenliğinin dünya çapında ilk sıralarda yer alan sağlık ve güvenlik sor...
Sosyal psikolojide tutumlar ve tutum değişimi
Sakallı, Nuray (İmge Kitabevi Yayınları, 2018-01-01)
Cultural and self-related considerations in relationship well-being: With particular reference to marriage in Turkey
Selçuk, Emre; İmamoğlu, Olcay (Lexington Books, 2018-01-01)
Responsiveness as a Key Predictor of Happiness: Mechanisms and Unanswered Questions
Selçuk, Emre; Karagöbek, Ayşe Büşra; Günaydın, Gül (Springer , 2018-01-01)
Anne Duyarlığı ve Çocuklarda Bağlanma
Sümer, Nebi; SAYIL, FATMA MELİKE; Kazak Berument, Sibel (Koç Yayınları, 2016-01-01)
Milliyetçiliğin Politik Psikolojisi
İslambay, Demet; Cingöz Ulu, Banu (Nobel Yayıncılık, 2016-01-01)
Citation Formats