Psikoterapide Kültürel Konular

2022-01-01
Canel Çınarbaş, Deniz
HASDEMİR, DİLARA
KUMPASOĞLU, GÜLER BERİL

Suggestions

Anger in psychotherapy practises: a discourse analysis
Evran, Ahmet; Gençöz, Faruk; Department of Psychology (2019)
The purpose of the current thesis is to explore the constructions of anger in the context of psychotherapy from a social constructionist perspective. In contrast to the mainstream understanding of emotions, anger is treated as an emotion which is constructed and reconstructed by the speakers in the context of social bonds throughout human history. Being compatible with this perspective, discourse analysis is conducted to the transcriptions of psychotherapy sessions in order to explore discursive organizatio...
Psikoterapide Direnci Anlamak ve Dirençle Çalışmak
Tuna, Ezgi (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-9-1)
Farklı terapi yaklaşımlarına göre tanımı değişen bir terim olan direnç, kısaca psikoterapide değişime yönelik bir karşı çıkma olarak tanımlanabilir. Her terapi sürecinin bir gerçeği olması ve terapinin sonucunu etkilemesi sebebiyle direnci anlamak önemlidir. Geleneksel olarak direnç, danışana ait bir özellik olarak görülür ve tedaviyi engelleyen bir faktör olarak kabul edilir. Buna rağmen, direncin son dönemdeki kavramsallaştırmaları onu danışanın bir özelliği olmaktan çıkarıp terapist ve danışanın ortak şe...
Psikoterapide metafor kullanımı ve değişen anlamı: Depresif Bir Olgu Sunumu
Suiçmez Uyar, Tuğba (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-2-25)
Metaforların teorik özelliklerinin incelenebilmesi için, söylem aktivitesi olarak psikoterapi süreci, araştırmacılara oldukça zengin bir içerik sağlamaktadır. Bu makalede, psikoterapi sürecinde ortaya çıkan metaforik anlatımlar seçilen bir metafor ve vaka özelinde ele alınacaktır. Olgu sunumu için, kliniğimize kendi isteğiyle depresif şikâyetlerle başvuran, erkek bir hasta seçilmiştir. Bu olgu sunumunda seçilen “taş atan çocuk” metaforu, tedavi sürecinde pek çok farklı alan ile etkileşim halinde olmuştur. B...
Psikoterapilerin Etkililiğini Belirleyen Faktörlerin İncelenmesi: Bir Derleme Çalışması
Gökkaya, Füsun; Yurdalan, Fatih; Karagülmez, Kadriye; Emeç, Kubilay (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2021-10)
Psikoterapi, psikoterapist ve danışan arasında profesyonel bir ilişkinin olduğu, birçok faktörden etkilenen bir etkileşim sürecidir. Bu derleme çalışmasında psikoterapilerin danışanlar üzerinde etkili olmasında hangi faktörlerin belirleyici olduğu araştırılmıştır. Bu faktörler, psikoterapistten, danışandan hem psikoterapistten hem danışandan kaynaklanan faktörler ile terapötik çerçeve ve terapötik ilişki başlıkları altında sınıflandırılmıştır. Psikoterapistten kaynaklandığı düşünülen faktörler arasında psik...
Intersubjectivity in psychotherapy: perspectives of sadomasochism and conversation analysis
Dilekler, İlknur; Gençöz, Tülin; Department of Psychology (2018)
Sadomasochism as a personality organization is defined in terms of recurrent patterns of compulsion to hurt and to be hurt in interpersonal relationships. The relational and social constructivist views for both personality traits and psychotherapy relationship points out the importance of intersubjectivity. Thus, the literature on the relational manifestations of sadomasochistic properties in psychotherapy from this perspective informs us about the co-construction of some relational dynamics. However, infor...
Citation Formats
D. Canel Çınarbaş, D. HASDEMİR, and G. B. KUMPASOĞLU, Psikoterapide Kültürel Konular. 2022.