Öğrenme rotaları temelli öğretimde öğretmen adaylarının matematiksel alan bilgilerini yeniden yapılandırmaları

2018-01-01
Yılmaz, Zuhal
Haser, Çiğdem
Çalışmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının eşpaylaşım konusu ile ilgili matematiksel alan bilgilerini (MAB) öğrenme rotaları temelli bir öğretim ortamında nasıl yeniden yapılandırdıklarını incelemektir. Bu bağlamda dokuz öğretmen adayı ile bir öğretim deneyi eşpaylaşım öğrenme rotası kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın bulguları, adayların mevcut kavram yanılgı ve hatalarını düzelttiklerini ve bu yanılgı ve hataların altında yatan sebepleri açığa çıkardıklarını ortaya koymaktadır. Aynı zamanda, adayların doğru matematiksel sonuçların neden doğru olduklarını da irdeledikleri ve etkinliklerde farklı matematiksel stratejileri ve gösterimleri kullandıkları, ve kendilerinin ve diğer adayların matematiksel stratejilerini derinlemesine irdelerken doğru matematiksel terminolojileri kullandıkları gözlenmiştir. Bu bulgular, adayların MABlerinin öğretim deneyi başına kıyasla geliştiğini göstermektedir. Bu gelişmenin nasıl bir örüntü içerisinde gerçekleştiği yeniden yapılandırma eylemleri olarak kodlanmıştır. Çalışmanın sonuçları, adayların MABlerini yeniden yapılandırma eylemleri için gelişmekte olan bir çerçeveyi ortaya koymaktadır. Bu çerçeve, adayların MABlerini yedi farklı eylem ile yeniden yapılandırdıklarını göstermektedir. Bu eylemler Genel Alan Bilgisini, Özel Alan Bilgisini ve Yatay Alan Bilgisini yapılandırma eylemleri olarak alt kategorilerde ele alınmaktadır.
İlköğretim Online

Suggestions

Use of learning trajectories based instruction to restructure pre-service elementary teachers’ mathematical content and student knowledge
Yılmaz, Zuhal; Haser, Çiğdem; Department of Elementary Education (2015)
The purpose of this study was to explore elementary pre-service teachers’ (PTs) mathematical content knowledge (MCK) and student knowledge (SK) restructuring practices for equipartitioning related mathematical ideas. Nine senior PTs from a private university located southeastern part of the Turkey were voluntarily participated to Learning Trajectories Based Instruction (LTBI) teaching experiment. Classroom video data, written works of PTs, pre-post tests and field notes were the main sources of the data col...
Investigation of Using Online Video Case Discussions in Teacher Education: Sources of Evidence of Mathematics Learning
Osmanoglu, Aslihan; Koç, Yusuf; Işıksal Bostan, Mine (2013-03-01)
The purpose of this study was to explore pre-service and in-service mathematics teachers' analyses of student learning in a video case of mathematics instruction via an online learning forum. The study was conducted in the context of three different mathematics methods courses in a 4-year college in the Midwestern United States. Twenty-six students (19 undergraduate and 7 master's students) participated in the study. As a course assignment, the participants were asked to watch and discuss a video case of ma...
Pre-Service Teachers’ Knowledge Regarding the Area of Triangle
Durmaz, Asli Bilik; Işıksal Bostan, Mine (2022-04-01)
The aim of this study is to investigate the knowledge of pre-service middle school mathematics teachers on possible misconceptions and difficulties held by students regarding the area of triangle. In line with this aim, qualitative case study research design was used to obtain deep information. As the participants of the study, two pre-service middle school teachers were chosen purposively. Data were collected from lesson plans, semi-structured interviews and observations of pre-service teachers’ related le...
Pre-service mathematics teachers' belief systems
Haser, Çiğdem; Dogan, Oguzhan (2012-01-01)
The influence of mathematics teacher education programme courses on pre-service teachers' mathematics teaching belief systems before their field experience was initially investigated through a Likert-type scale. The impact of a third year general teaching methodologies course was then investigated through the responses pre-service teachers provided in written tasks assigned at the beginning and the end of the year, based on Green's identification of belief systems (Green, T.F. 1971. The activities of teachi...
Pre-service elementary teachers' noticing expertise of students' mathematical thinking: the case of fractions
Coskun, Sumeyra Dogan; Sitrava, Reyhan Tekin; Işıksal Bostan, Mine (2021-10-01)
The purpose of the study is to investigate pre-service elementary teachers' noticing expertise of students' mathematical thinking within the context of fractions. For this purpose, 32 pre-service elementary teachers were asked to examine students' answers and ways of thinking given in written excerpts related to fractions. The data was mainly analysed using the constant comparative method to identify similarities and differences in pre-service elementary teachers' answers based on the existing Professional ...
Citation Formats
Z. Yılmaz and Ç. Haser, “Öğrenme rotaları temelli öğretimde öğretmen adaylarının matematiksel alan bilgilerini yeniden yapılandırmaları,” İlköğretim Online, pp. 187–206, 2018, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/57643.