Öğrenme rotaları temelli öğretimde öğretmen adaylarının matematiksel alan bilgilerini yeniden yapılandırmaları

2018-01-01
Yılmaz, Zuhal
Haser, Çiğdem
Çalışmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının eşpaylaşım konusu ile ilgili matematiksel alan bilgilerini (MAB) öğrenme rotaları temelli bir öğretim ortamında nasıl yeniden yapılandırdıklarını incelemektir. Bu bağlamda dokuz öğretmen adayı ile bir öğretim deneyi eşpaylaşım öğrenme rotası kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın bulguları, adayların mevcut kavram yanılgı ve hatalarını düzelttiklerini ve bu yanılgı ve hataların altında yatan sebepleri açığa çıkardıklarını ortaya koymaktadır. Aynı zamanda, adayların doğru matematiksel sonuçların neden doğru olduklarını da irdeledikleri ve etkinliklerde farklı matematiksel stratejileri ve gösterimleri kullandıkları, ve kendilerinin ve diğer adayların matematiksel stratejilerini derinlemesine irdelerken doğru matematiksel terminolojileri kullandıkları gözlenmiştir. Bu bulgular, adayların MABlerinin öğretim deneyi başına kıyasla geliştiğini göstermektedir. Bu gelişmenin nasıl bir örüntü içerisinde gerçekleştiği yeniden yapılandırma eylemleri olarak kodlanmıştır. Çalışmanın sonuçları, adayların MABlerini yeniden yapılandırma eylemleri için gelişmekte olan bir çerçeveyi ortaya koymaktadır. Bu çerçeve, adayların MABlerini yedi farklı eylem ile yeniden yapılandırdıklarını göstermektedir. Bu eylemler Genel Alan Bilgisini, Özel Alan Bilgisini ve Yatay Alan Bilgisini yapılandırma eylemleri olarak alt kategorilerde ele alınmaktadır.
İlköğretim Online

Suggestions

Use of learning trajectories based instruction to restructure pre-service elementary teachers’ mathematical content and student knowledge
Yılmaz, Zuhal; Haser, Çiğdem; Department of Elementary Education (2015)
The purpose of this study was to explore elementary pre-service teachers’ (PTs) mathematical content knowledge (MCK) and student knowledge (SK) restructuring practices for equipartitioning related mathematical ideas. Nine senior PTs from a private university located southeastern part of the Turkey were voluntarily participated to Learning Trajectories Based Instruction (LTBI) teaching experiment. Classroom video data, written works of PTs, pre-post tests and field notes were the main sources of the data col...
Preservice Mathematics Teachers’ Types of Mathematical Thinking: Use of Representations, Visual-Spatial Abilities and Problem Solving Performances
Olgun, Beyza (null; 2017-02-05)
The main purpose of this study was to examine preservice mathematics teachers’ types of mathematical thinking and to investigate whether there are any differences between different types of thinkers based on their problem solving performances, use of representations and visual-spatial abilities. The sample of the study consisted of 113 preservice mathematics teachers in a private and four public universities. The results showed that although problem solving performances were similar for each type of mathema...
PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS' MATHEMATICAL KNOWLEDGE FOR TEACHING
Işıksal Bostan, Mine (2011-07-06)
In this study we aimed to examine prospective elementary mathematics teachers' mathematical knowledge for teaching. More specifically, our aim was to understand whether the Teaching Method Course had an effect on prospective mathematics teachers' mathematical knowledge. The study was conducted with 31 prospective elementary mathematics teachers in a large public university in Ankara, Turkey in 2010-2011 fall semester. To collect data, a survey instrument including 5 open-ended questions was developed by the...
Preservice Middle School Mathematics Teachers’ Knowledge about Students’ Mathematical Thinking Related to Perimeter and Area
Güner, Pınar; Akyüz, Didem (2017-10-01)
The purpose of the current study is to examine preservice middle school mathematics teachers’ knowledge about students’ mathematical thinking related to perimeter and area and determine the consistency between this knowledge and students’ actual mathematical thinking. Case study, one of the qualitative research designs, was used to gain an in-depth understanding of the situation. The study was conducted with four senior preservice middle school mathematics teachers who enrolled in the program of elementary ...
Pre-service mathematics teachers' belief systems
Haser, Çiğdem; Dogan, Oguzhan (2012-01-01)
The influence of mathematics teacher education programme courses on pre-service teachers' mathematics teaching belief systems before their field experience was initially investigated through a Likert-type scale. The impact of a third year general teaching methodologies course was then investigated through the responses pre-service teachers provided in written tasks assigned at the beginning and the end of the year, based on Green's identification of belief systems (Green, T.F. 1971. The activities of teachi...
Citation Formats
Z. Yılmaz and Ç. Haser, “Öğrenme rotaları temelli öğretimde öğretmen adaylarının matematiksel alan bilgilerini yeniden yapılandırmaları,” İlköğretim Online, pp. 187–206, 2018, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/57643.