Ulaştırma sektörü ve hanehalkı enerji tüketiminde alternatif enerji kullanımının emisyon ve ekonomik etkileri

2015-4
Özeş, Reyhan
Çağatay, Selim
Küresel ısınmaya bağlı olarak gelişen iklim değişikliğinin en önemli nedenini sera gazı emisyonları oluşturmaktadır. Bu konuya ilişkin uluslararası yazında yapılan çalışmalara kıyasla Türkiye’de yapılan çalışmalar oldukça sınırlı sayıdadır. Bu çalışmada, ulaştırma sektörü ve hanehalkı enerji tüketiminde alternatif enerji ikamesinin emisyon ve ekonomik etkileri analiz edilmektedir. Analizler 1998 yılı girdiçıktı tablosu ve içsel emisyon hesaplama tekniklerini kullanarak yapılmaktadır. Alternatif enerji ikamesine ilişkin beş senaryo geliştirilmiştir. İlk üç senaryo ulaştırma sektöründe petrol ve türevleri kullanımının belli bir oranda doğalgaz, biyo-yakıtlar ve elektrik ile ikame edilmesini öngörmektedir. Son iki senaryoda ise hanehalkı petrol ve türevleri kullanımının belirli bir oranda doğalgaz ve elektrik enerjisi ile ikamesi öngörülmektedir. Senaryo analizleri sonucu, enerji kaynaklarından elektrik kullanımı tercih edildiğinde karbondioksit emisyonlarının minimum ve çevresel kazancın maksimum olacağı tespit edilirken elektrik enerjisinin özellikle tüketim aşamasında temiz bir enerji çeşidi olduğu belirtilmektedir. Elektrik ikamesinin en çok etkilediği sektörlerin ithal girdi kullanımına dayalı sektörler olduğu vurgulanmaktadır.

Suggestions

Sera gazı azaltımı için alternatif karbon vergisi uygulamaları etki analizi: 2018 yılı için bulgular
Özeş, Reyhan; Çağatay, Selim (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2018-12)
Türkiye sera gazı emisyonlarında tarihsel sorumluluğu düşük ancak bu emisyonları çok hızlı artış gösteren bir ülkedir. Uluslararası iklim politikalarının amaçlarına katkıda bulunulması amacıyla Türkiye’nin fosil yakıt kullanımını ve endüstriyel süreçleri kontrol altına alması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, sera gazı emisyonlarının azaltılması için önerilen bir politika aracı olan karbon vergisinin Türkiye’nin iktisadi büyüme hedeflerine zarar vermeden uygulanabilmesi için alternatifler yaratmaktır...
Assessment of urban heat: approaching walkability from a multi-scalar perspective
Mushtaq, Shiza; Akkar Ercan, Zübeyde Müge; Urban Design in City and Regional Planning Department (2023-1-27)
Under the impacts of climate change, the growing intensity of heat waves pose a significant public health risk and affect daily life both in living spaces and public places. However, it is possible to mitigate urban heat, increase urban mobility and promote walkability with data-informed urban design policies. The literature on urban mobility examines the walkability capacity of public spaces concerning environmental, social, and human physiological factors. In contrast, fewer studies address the impact of ...
Carbon dioxide sequestration and enhanced oil recovery co-optimization
Akhundov, Nuri; Sınayuç, Çağlar; Department of Petroleum and Natural Gas Engineering (2021-9)
The worldwide growth of industry leads to continuous rise of anthropogenic emission amount into the atmosphere, which causes greenhouse effect all over the world, that is heating up the atmosphere and changing the global climate. On the other hand, carbon dioxide injection into oil reservoirs for the purpose of enhancement of oil recovery (CO2-EOR) has been commercially used for nearly 50 years. The operations in petroleum sector are being carried out in a way to maximize the recovered oil while keeping the...
Effects of ambient temperature and drive cycle on electric vehicle charging using photovoltaic systems
Gürer, Erim; Yüksel Bediz, Tuğçe; Sustainable Environment and Energy Systems (2019-8)
Global warming and climate change problem can be solved by only decreasing greenhouse gases (GHGs). About 26% of the global GHG emissions are emitted by the transportation sector. Switching from fossil fuel burning vehicles to electric vehicles is one of the most promising solutions. However, 68% of the electricity is generated by using fossil fuels in the world and if a switch to electric vehicles happens without transforming the electricity generation sector, transportation emissions might even increase. ...
Sucul biofilm bakterilerinin arsenik, nikel ve kadmiyum dirençlerinin belirlenmesi ve moleküler karakterizasyonu
Gözen, Ayşe Gül; Gündüz, Ufuk; Özcengiz, Gülay; Bilgin, Cemal Can; Beklioğlu, Meryem; Gürsel, Mayda; Önde, Sertaç; Yücel, Ayşe Meral; Doğan, Musa; Öktem, Hüseyin Avni; İzgü, Kadri Fatih; Togan, İnci Zehra; Somel, Mehmet; Kalvenas, Jennifer Elizabeth; Coppens, Jan Emma Pieter; Bucak, Tuba; Levi, Eti Ester; Filiz, Nur(2014-12-31)
Sanayileşmedeki aşırı artış, tarımsal ve insan kaynaklı aktiviteler toprakta önemli miktarda ağır metalleride içeren toksik element birikimine sebep olmuştur. Ağır metal ve zehirli element etkisi altında kalan çeşitli mikroorganizmalardan bazıları, çevresel ortamdaki yüksek toksik konsantrasyonlara karşı direnç mekanizmaları geliştirmiştirir. Bu sebeple, bu tür mikroorganizmalar, bu tip elementler içeren toprakların bu toksik maddelerden arındırılmasında ve toprağın temizlenmesinde kullanılabilirler.Bu proj...
Citation Formats
R. Özeş and S. Çağatay, “Ulaştırma sektörü ve hanehalkı enerji tüketiminde alternatif enerji kullanımının emisyon ve ekonomik etkileri,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 42, no. 1, pp. 59–82, 2015, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/689.