Elektronik soğutma için cmos uyumlu mikrokanal ısı alıcısı ve üretim yöntemi

Download
2013-6-21
Külah, Haluk
Okutucu Özyurt, Hanife Tuba
Bu buluş elektronik soğutma uygulamaları için kullanılabilecek bir CMOS uyumlu metal-polimer mikrokanallı ısı alıcısıdır. Isı alıcı, standart yüzey mikroişleme teknikleri kullanılarak, direk olarak elektronik devrenin yalıtılmış üst yüzeyi üzerinde üretilmektedir. Isı alıcı devre üzerindeki ince yalıtkan tabaka, bu tabaka üzerindeki kanal alt yüzeyi oluşturan ince metal tabaka, metal yan duvarlar, polimer üst duvardan ve giriş-çıkış rezervuarlarından oluşmaktadır.

Suggestions

High-performance readout circuit for resonator-based MEMS accelerometer using digital control loop
Ali, Muhammad; Akın, Tayfun; Department of Electrical and Electronics Engineering (2022-11)
This study proposes a new digital control loop-based compact readout circuit for a resonant MEMS accelerometer providing high performance with reduced temperature and power supply dependence while utilizing low processing power. The readout circuit utilizes a charge-sensing pre-amplifier stage that converts the small motional current to readable voltage, which is then converted to the digital domain using a 16-bit ADC to perform the amplitude and frequency extraction in the digital domain. A Proportional In...
Elektronik Ortamda Öğrenci Ders Değerlendirmesi Uygulaması: ODTÜ Örneğinde Öğretim Elemanlarının Görüşleri
Çapa Aydın, Yeşim(2014-12-31)
Bu çalışmada, öğretim elemanlarının elektronik ortamda öğrenci ders değerlendirmesi uygulamasına yönelik görüşlerinin alınması amaçlanmaktadır. Çalışmada öğretim elemanlarının görüşleri özellikle şu alanlarda incelenmeye çalışılacaktır: (a)öğretim performansının doğru bir şekilde değerlendirilmesi bakımından öğrencilerin yetkinlik durumu; (b)öğrenci ders değerlendirme anketi uygulamasına öğretim elemanları tarafından verilen önem ; (c)öğrenci ders değerlendirme anketinin elektronik ortamda uygulanmasının uy...
Hava Taşıtlarına Uygulanan Güçlendirilmiş Silindirik Bir Dış Deponun Yapısal Analizi
Taş, Caner; Yaman, Yavuz; Kayran, Altan (2003-10-01)
Bu çalışmada, hava taşıtlarına uygulanan güçlendirilmiş bir dış deponun yapısal özellikleri I-DEAS®CAD/CAM/FEM programı kullanılarak araştırılmıştır. Dış deponun üç boyutlu katı modeli yaratılmış ve iki boyutlu ince kabuk elemanlar ve üç boyutlu katı elemanlar kullanılarak sonlu eleman ağı oluşturulmuştur. Uygun sınır şartları atandıktan sonra, güçlendirmenin ve yüklemenin dış deponun yapısal davranışına olan etkisini araştırmak amacıyla değişik konfigürasyonlara...
Intelligent student assessment and coaching interface to web-based education-oriented intelligent experimentation on robot supported laboratory set-ups
Motuk, Halil Erdem; Erkmen, Aydan Müşerref; Erkmen, İsmet; Department of Electrical and Electronics Engineering (2003)
This thesis presents a framework for an intelligent interface for the access of robotsupported remote laboratories through the Internet. The framework is composed of the student assessment and coaching system, the experimentation scenario, and the associated graphical user interface. Student assessment and coaching system is the main feature of a successful intelligent interface for use during remote experimentation with a robot-supported laboratory setup. The system has a modular structure employing artifi...
Energy harvester design method to power wireless sensor nodes for in pipe monitoring applications
Qureshi, Fassahat Ullah; Muhtaroğlu, Ali; Sustainable Environment and Energy Systems (2016-7)
A sensor network, used to monitor water, oil or gas pipelines, consists of a group of wireless sensor nodes (WSN) that are linked using a communication infrastructure. Traditional batteries are commonly used to power sensor nodes, but they have limited lifetime and require regular maintenance. Thus, their utility is limited in locations that are difficult to access, such as underwater pipelines. Therefore, using an energy harvester to power the sensor node becomes a desirable option. A method for near-...
Citation Formats
H. Külah and H. T. Okutucu Özyurt, “Elektronik soğutma için cmos uyumlu mikrokanal ısı alıcısı ve üretim yöntemi,” 00, 2013.