Hide/Show Apps

Elektronik Ortamda Öğrenci Ders Değerlendirmesi Uygulaması: ODTÜ Örneğinde Öğretim Elemanlarının Görüşleri

2014-12-31
Çapa Aydın, Yeşim
Çobanoğlu, Rahime
Bu çalışmada, öğretim elemanlarının elektronik ortamda öğrenci ders değerlendirmesi uygulamasına yönelik görüşlerinin alınması amaçlanmaktadır. Çalışmada öğretim elemanlarının görüşleri özellikle şu alanlarda incelenmeye çalışılacaktır: (a)öğretim performansının doğru bir şekilde değerlendirilmesi bakımından öğrencilerin yetkinlik durumu; (b)öğrenci ders değerlendirme anketi uygulamasına öğretim elemanları tarafından verilen önem ; (c)öğrenci ders değerlendirme anketinin elektronik ortamda uygulanmasının uygunluğu; (d)öğretim performansının değerlendirilmesinde kullanılan anketin içerik bakımından uygunluğu; (e)ders değerlendirme uygulamasını daha geçerli ve güvenilir kılmak için öncelikli olarak yapılması gerekenler. Bu amaçla anket ve gerekli görülürse görüşme yoluyla Üniversitemizdeki öğretim elemanlarından veri toplanacaktır.